Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 2 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 2 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Hnidiuk, J. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Основною темою даної статті є Люблін у поезіях поетів, які проживають (проживали) в Любліні з часів життя Юзефа Чеховича до наших днів. Ключові слова: Люблін, поети, Юзеф Чехович.
 • Дуркалевич, В.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті проаналізовано функціональну подібність на осі intentio operis – intentio lectoris. Представлено інтерпретаційні моделі міста-як-тексту на матеріалі твору Ю. Чеховича “Поема про місто Люблін”. Ключові слова: ...
 • Шолак, З. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  In his letters, essays stories and novels The Nobel Prize winner Ivo Andrić mentioned many cities. He had visited a large number of them both at home and abroad and left behind his thoughts regarding them. Amongst the ...
 • Ткаченко, Д.А. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Тексти В. Симоненка зазнавали різноманітних перекручень, багато з яких не виправлено й досі. У статті розглянуто переважно маловідомі та невідомі твори поета під кутом зору еволюції стилю, зокрема і в силовому полі ...
 • Алєксєєва, Л.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті висвітлюються методичні аспекти, пов’язані з роботою над уживанням учнями 5–7 класів виражальних мовних засобів у текстах художнього, розмовного та публіцистичного стилів, розглядається проблема відбору мовного ...
 • Михайлюк, Г.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті досліджується візія міста як концептуальна ідея в прозі В. Підмогильного. Вона виявляється в протилежних ірраціональних образах-символах міста-Раю та міста-Пекла. Перший виникає як бажання повернути втрачене ...
 • Сухобрус, Л.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Статья посвящена проблеме определения статуса некоторых случаев компрессионного словообразования, с одной стороны, и функционирование универбов конкретных заимствованных номинатем, с другой. Описывается процесс транспозиции ...
 • Мельнікова, Ю.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена аналізу еволюції історичної прози та історичного роману, їх спільних та відмінних жанрових ознак, висвітленню шляхів засвоєння канонічних, апокрифічних, агіографічних текстів сучасною романістикою. Ключові ...
 • Дорогань, І.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Статтю присвячено дослідженню європейського міста як геокультурного простору на матеріалі щоденникових записів Марії Башкірцевої – російської художниці та письменниці. Визначається вплив чинників російського дворянського ...
 • Хубицка, И.Я. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Предметом анализа в настоящей статье являются городские топосы, выступающие в сказках Л. Петрушевской. Сказки писательницы – разнообразны и по содержанию, и разновидности жанра, но их объединяет наличие городских мотивов: ...
 • Барбакадзе, К.К. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статье анализируется город Сурами, изображенный в легендах и в художественных текстах. Показана историческая ценность Сурамской крепости для города (по сведениям, эта крепость граничила с церковью Воскресения Господа ...
 • Домащенко, А.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Статья посвящена выяснению сущности действия и онтологического события. Автор предлагает развернутую характеристику действия и онтологического события. Граница между ними совпадает с границей между ποιητικη` τέχνη и ...
 • Руденко, Л.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті описано дистрибуцію ад’єктивних модифікаторів при опорних конституентах з урахуванням їх конкретних мовленнєвих значень; стрижневі компоненти обставинно- детермінантних структур розглядаються в їх синтагматичному ...
 • Попова, А.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена проблемі дослідження функціонування кольорових позначень в англійських пареміях. Ключові слова: паремія, кольорове позначення.
 • Мудрак, О.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті з погляду психоаналізу розглянуто на кількох прикладах специфіку еротично- урбаністичної лірики у типологічному ряді жанрових підгруп власне еротичної лірики. Ключові слова: еротична лірика, еротично-урбаністична ...
 • Чернікова, О.І. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Статтю присвячено дослідженню стану проблеми звукозображальності на даний момент взагалі та зокрема семантизації звукозображальної складової у топонімах (на матеріалі творів англійського письменника Дж.Р.Р. Толкієна). ...
 • Нахлік, О.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена аналізові рецепції творчості З. Герберта в Україні протягом перших років демократичних перебудов і на сучасному етапі (діахронний зріз). Головну увагу зосереджено передусім на висвітленні двох виявів ...
 • Чорна, М.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Представлені результати порівняльного аналізу фонетичних систем української, англійської та німецької мов. Розглядаються в міжмовному зіставленні групи однакових, частково схожих і специфічних фонетичних одиниць, а також ...
 • Костромицкий, Р.И. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статье анализируется одна из проблем изучения литературного постмодернизма. Особое внимание уделяется аспекту трансформации постмодернистского художественного кода в произведениях известного русского писателя В. Пелевина ...
 • Штейнер, И.Ф. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статье анализируется воплощения сущности понятия город в творчестве А. Рембо, Ф. Ницше и А. Рязанова, экспериментаторов в сфере содержания и формы художественного слова, реформаторов классической европейской поэзии. ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис