ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРЕГЛЯДУ ТА ПОШУКУ (РОСІЙСЬКОЮ)

Зміст

 1. 1. ПЕРЕГЛЯД
 2. 2. ПОШУК

1. ПЕРЕГЛЯД

Цей спосіб доступу використовується, якщо Ви точно знаєте місце знаходження статті, або значення деяких з її описових характеристик.

1.1. Перегляд ієрархічної структури бібліотеки

Цей спосіб доступу передбачає, що ви знаєте у якому номері журналу знаходиться необхідна для Вас стаття і Ви можете отримати доступ до неї послідовним проходженням через низку сторінок бібліотеки.

NASPLIB має ієрархічну структуру, яка складається з розділів, підрозділів, підрозділів підрозділів і так далі. На самому нижньому рівні розташовані колекції електронних документів, тобто статей. Кожний розділ/підрозділ може містити інші підрозділи або колекції.

NASPLIB має наступну ієрархічну структуру розділів/підрозділів/колекцій:

Так, наприклад, якщо Ви знаєте що стаття, що Ви шукаєте, знаходиться у номері 2 журналу Проблеми програмування за 2003 рік, який випускається Інститутом програмних систем НАН України, який належить відділенню інформатики секції фізико-технічних та математичних наук, то послідовний доступ виконується наступним чином.

При цьому буде відкрита головна сторінка номеру журналу, що шукається. (див. рис. 1).

На цій сторінці виберіть потрібну статтю та клацніть на її назві – це посилання, наприклад, на „Формальные модели компонентного программирования”. При цьому відкривається сторінка з загальною інформацією про цю статтю (рис. 2). Ознайомтесь з цією інформацією. Якщо Ви вважаєте, що цього недостатньо, то натисніть на кнопку Показати повний запис елемента. При цьому відкривається сторінка з повними описовими даними статті. Вони мають специфічну структуру. Ліворуч розташовані імена полів у тому вигляді, як вони зберігаються в самій системі, а праворуч – значення цих полів. Для отримання повного тексту статті клацніть на відповідне посилання (посилання на текст статті) у нижній частині сторінки (див. рис. 2). Текст статті відкривається у іншому вікні Вашого браузера.

Рис. 1. Головна сторінка номеру журналу

У верхній частині наведених сторінок розташований шлях від головної сторінки до поточної (див. рис. 1). Клацніть на імені того чи іншого елементу цього шляху, щоб повернутися на відповідну сторінку. Наприклад, якщо ви клацнете на посиланні. „Відділення ІНФОРМАТИКИ”, то повернетесь на головну сторінку цього відділення.

Рис. 2. Сторінка з загальним описом статті

1.2. Спеціальний доступ до статей

В лівій частині усіх сторінок бібліотеки розташована панель Перегляд (рис. 3), яка надає можливість спеціального доступу до статей, які описуються далі.

Рис. 3. Спеціальні можливості доступу до статей

1.2.1. Доступ за розділами та колекціями

Для використанні цій можливості клацніть на посиланні Розділи та Колекції в панелі Перегляд. По суті цей варіант доступу нічим не відрізняється від доступу до статей згідно з ієрархічною структурою бібліотеки, який описаний у попередньому розділі цієї документації. При натисканні на це посилання відкривається сторінка "розгорнутої" ієрархічної структури бібліотеки, тобто на ній представлені всі розділи, підрозділи та колекції (тобто номери журналів). Знайдіть у цьому переліку потрібний номер журналу та клацніть на його посиланні. Відкривається сторінка номеру журналу, робота якої описана у попередньому розділі цієї документації.

1.2.2. Доступ за полями опису статей

Інша можливість – отримання доступу до статей за їх описовими полями. Надається можливість отримати доступ за назвою або автором статті, тематичною рубрикою, в якій розташована стаття, датою публікації статті. Для цього в панелі Перегляд є відповідні посилання. Крім того, надається можливість як звузити простір прегляду до поточної колекції (в нашому випадку - выбраного номеру журналу), так і розширити простір пергляду до всієї бібліотеки в цілому. Окрім того, Ви можете звузити або розширити доступ до статей, за допомогою посилань вибраної ієрархічної структури від головної сторінки до поточної, що розташовані у верхній частині екрану (див. рис.1).

В обох списках пергляду (см. рис. 3), як по всій библиотеці, так і по поточній вибраній колекції (розділу або підрозділу) передбачена можливість перегляду статей по наступним показникам:

Інформація про ці статті впорядкована по назвам, авторам, тематичними рубрикам, датам відповідно.

При виборі кнопок Назва, Автори или Теми відкривається сторінка, в верхній частині якої розташована панель навігації(рис. 4), яка надає можливість перейти на сторінку або з відповідною першою літерою назви, автора, тематичної рубрики (натисніть на потрібну літеру), або з деякою послідовністю перших літер (введіть ці літери в поле і натисніть на кнопку Знайти).

Рис. 4. Панель навігації по назвам, авторам та тематичним рубрикам статей

Є можливість списки перегляду представляти у прямому і зворотному сортуванні, а також керувати кількістю видаваних на екран статей (відповідно по 5,10, 20, 40, 60, 80, 100).

При натисканні на кнопку За датою випуску навігаційна панель має дещо інший вигляд (рис. 5). Надається можливість вибрати з спливаючого меню місяць та рік публікації, або ввести рік публікації, наприклад, якщо його нема у спливаючому меню та натиснути кнопку Знайти для переходу на сторінку з статтями, які відповідають вказаній даті. Ви також можете впорядкувати перелік статей за зменшенням або за зростанням їх дат публікацій.

Рис. 5. Панель навігації по даті

Також, при використанні доступу по описовим полям слід мати на увазі наступне:

Функція пошуку надає можливість безпосередньо знаходити конкретні статті або множину статей, які задовольняють тій або іншій умові. Пошук є контекстно-залежним. Мається на увазі наступне. Якщо Ви знаходитесь на головній сторінці номеру журналу, то за замовчування пошук проводиться серед статей цього номеру. Якщо Ви знаходитесь на сторінці журналу, то за замовчуванням пошук проводиться серед статей усього журналу, Якщо Ви знаходитесь на сторінці відділення НАН України, то за замовчуванням пошук проводиться серед статей усіх журналів відділення. І так далі. Для організації пошуку по всій електронній бібліотеці не зважаючи на те, на якій сторінці Ви знаходитесь, використовуйте область, пофарбовану жовтим кольором, розташовану у верхній частині навігаційної панелі (рис.6).

Рис. 6. Панель для пошуку по всій бібліотеці

Якщо Ви хочете звузити область пошуку, до обраного розділу (підрозділу), відзначте на цій панелі (рис.6) опцію Ця колекція.

Наприклад, потрібно провести пошук в журналі "Проблеми програмування" (Рис.7.)

Рис. 7. Вибір простору пошуку статей

На рис. 8 приводиться загальний вигляд сторінки з результатами пошуку.

Рис. 8. Представлення результатів пошуку

На цій сторінці містяться:

Для довідки. У програмному забезпеченні, що використовується у цій бібліотеці, використовується механізм індексації та пошуку Apache Lucene, з яким можна ознайомитись за адресою http://lucene.apache.org

Існує три варіанти пошуку:

Вони розглядаються далі.

2.1. Простий пошук

Це найпростішій варіант пошуку, який використовуватимуть усі користувачі, незважаючи на їх професійну приналежність. Більшість пошукових запитів формулюються з використанням саме цих можливостей мови пошуку. Існує декілька простих конструкцій цього варіанту пошуку, які описуються далі.

Зауваження. Всі слова, які використовуються для пошуку є не чутливими до регістру, що використовується, тобто Ви можете використовувати великі або малі літери. Результат пошуку буде однаковий.

2.1.1. Простір пошуку

У попередньому параграфі ми вже звернули Вашу увагу на одну з можливостей на звуження або розширення простору пошуку – це перелік статей, які належать тому чи іншому підрозділу/колекції електронної бібліотеки. Є ще один аспект визначення простору пошуку – вибір тих описових полів, значення яких використовуються у пошуку. У варіанті простого пошуку сформульований Вами пошуковий вираз має відношення до усіх описових полів, тобто пошук проводиться одночасно по:

Крім того, додатково пошук також проводиться по повним текстам статей. Звуження простору пошуку по тим чи іншим пошуковим полям виконується у розширеному пошуку, який описується у 2.2. Розширений пошук.

2.1.2. Пошукові терміни

Пошуковий термін - це основа пошукової мови. Існує два види термінів: слова та фрази, використання яких описується у наступних підрозділах.

2.1.3. Пошук за словами

2.1.3.1. Пошук окремих слів

Так, наприклад, якщо ви введете для пошуку слово "Резниченко", то отримаєте результат, приведений на рис. 9. Зверніть увагу на наступне. Не всі знайдені статті мають автора "Резниченко", серед знайдених є статті з автором "Резніченко" (напис прізвища на українській мові), а також стаття, в якій лише один автор – "Стадник". Пам’ятайте, що у простому пошуку залучаються усі описові поля (але навряд чи слово "Резниченко" зустрічається у будь-яких полях крім поля авторів статті), а також повні тексти статей і скоріш за все це пошукове слово зустрічається в текстах (наприклад, у списку літератури) тих статей, де автором є "Резніченко" та "Стадник".

Так як пошук проводиться по всім описовим полям, то Ви можете, наприклад, ввести в якості пошукового слова УДК, наприклад "004.82" і отримаєте всі статті з цим УДК (див. рис. 10).

Зауваження. Але при цьому слід пам’ятати, що "004.82" може зустрітися в інших полях, наприклад, в анотації, або в тексті самої статті. Але є велика ймовірність, що в знайдених статтях слово "004.82" зустрічається саме в УДК.

Рис. 9. Результати пошуку по слову "Резниченко"

Рис.10. Результат пошуку по слову "004.82"

2.1.3.2. Слова, що не шукаються - стоп-слова

Механізм пошуку ігнорує деякі слова, які часто зустрічаються в англійській мові, однак є безглуздими з погляду пошуку. До них відносяться:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into", "is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

Якщо Ви вкажете в якості пошукового слова будь яке з цих слів, то нічого не знайдете.

Для української та російської мови не ігнорується жодного слова. Наприклад, якщо Ви вкажете в якості пошукового слова "а", то отримаєте безліч статей.

2.1.3.3.Пошук по багатьом словам

В пошуковому запиті Ви можете вказати декілька слів. У цьому випадку шукаються статті, які містять будь які з вказаних слів. Між словами треба розмістити один або більше символів „пробілу”. Наприклад, якщо в якості пошукових слів Ви вкажете "004.81" та "004.82" то отримаєте наступний результат (рис.11).

Рис.11. Пошук за двома словами

Як бачите, знайдено дві статті з УДК 004.82 (перша та третя – вони були знайдені у прикладі попереднього запиту), та одна стаття з 004.81.

Не існує будь-яких обмежень на кількість слів у пошуковому запиті.

2.1.3.4. Використання в словах групових символів

Груповий символ - це спеціальний символ, який заміщує один або більше символів в пошуковому слові. Є два групових символи: знак питання (?) та зірочка (*). Знак питання заміщує будь який одиночний символ у слові в тому місці, де він розташований. Символ "зірочка" використовується для представлення будь-якого символу або групи символів.

Символ "?" можна використовувати, наприклад, якщо ви не знаєте точного написання пошукового слова. Наприклад, якщо Ви точно не знаєте, як пишеться англійське слово "Dynamic" або "dinamic", то можете вказати у пошуковому запиті "d?namic". Другий варіант можливого використання – якщо прізвище автора в різних статтях вказується на українській або російській мові, наприклад "Анисимов" та "Анісімов". Якщо Ви бажаєте знайти всі статті цього автора не зважаючи на мову, то в пошуковому запиті вказуєте "Ан?с?мов". Звичайно, що цього Ви досягнете тільки в тому випадку, коли написання прізвища (або іншого пошукового слова) різниться тільки окремим буквами в одних ї тих же позиціях слова.

Зауваження. Не дозволяється використовувати символ "?" на початку слова. У цьому випадку, та всіх інших, коли Ви неправильно сформулювали пошуковий запит на екран виводиться відповідне повідомлення (рис.12), що нічого не знайдено.

Рис. 12. Тут (у цій версії) повідомлення про помилку у пошуковому запиті немає!!! Просто на даний запит нічого не знайдено.

Можна використовувати декілька підряд розташованих символів "?". Так, наприклад, якщо використати пошукове слово "алекс??в", то будуть знайдені статті з авторами Алексеев, Алексеев та Алексеев (см. рис. 13).

Рис. 13. Використання підряд розташованих символів "?"

Символ "зірочка" (*) використовується у тому випадку, коли в слові відома лише деяка послідовність символів, а інші – ні. Наприклад, ви пам’ятаєте, що прізвище точно починається на "Антон", але наступні літери не пам’ятаєте. У цьому випадку треба використати пошукове слово "Антон *"і будуть знайдені усі ті статті, в яких прізвище автора починається на потрібні символи. Так, наприклад, на рис. 14 видно, що знайдені статті з авторами Антонюк, Антонцева, Антонов, Антонова, (та деякі інші, в котрих пошукове слово знаходиться в інших описових полях або в текстах статей).

Зауваження. Символ "*"можна використовувати в середині та в кінці слова, на початку - ні.

Символи "*" та "?" можна використовувати одночасно. Наприклад, пошукове слово "Р?зн*е?ко" є коректним і знаходяться всі ті статті, які відповідають його змісту.

Рис. 14. Пошук з використанням групового символу "зірочка"

2.1.3.5. Пошук по близькості звучання слова

Надається така оригінальна можливість, як пошуку по близькості звучання того слова, яке ви вкажете. Для цього треба вказати символ тильда "~" в кінці слова. Так, наприклад, якщо Ви вкажете пошукове слово "cемантический~", то, будуть знайдені статі, що вміщують однокореневі слова, наприклад, "семантические", "семантическому", "семантичні" і так далі, а також такі близькі по звучанню слова, як "генетический", "статический", "механические", "органический", "електрические", "математический", "електрический" и т.д. Ви також можете вказати додатковий (факультативний) параметр, що вказує міру близькості звучання слів. Це число у вигляді десяткового числа в інтервалі 0 – 1 (наприклад 0.4 – точка для зображення десяткового знаку). Наприклад, "cемантический~0.4". Чим більше число, тим більша схожість звучання знадобиться. Наприклад, при використанні виразу "cемантический~0.8" у існуючій на поточний момент електронній бібліотеці знаходяться статті тільки з однокореневими словами (див. рис. 15), але не знаходяться інші однокореневі слова, які не так близькі по звучанню, наприклад, "семантичному", "семантичного".

Рис. 15. Пошук статей за близькості звучання слова

Якщо міра близькості звучання не вказується, то за замовчуванням використовується значення 0.5.

Для довідки. Пошук по близькості звучання слова виконується з використанням алгоритму Levenshtein Distance або Edit Distance.

2.1.4. Пошук за фразами

Фраза - це послідовність слів, розташованих у подвійних лапках. Наприклад, фразами є "база даних", "числення предикатів", "семантична мережа". При використанні фрази шукаються статті, що мають вказану фразу, тобто саме таку послідовність слів. Наприклад, якщо Ви вказуєте фразу "knowledge base", то можете отримати результат, наведений на рис. 16.

Не дивуйтесь, що результат містить україномовні та російськомовні статті. Стаття може мати додаткову англомовну назву чи англомовну анотацію, або ця фраза зустрічається в тексті статті, наприклад, серед переліку використаної літератури.

У фразах нема сенсу використовувати групові символи для слів. Їх використання не розглядається як помилка, але ви не отримуєте очікуваного результату.

У фразах нема сенсу використовувати пошук по близькості звучання усієї фрази. Його використання не розглядається як помилка, але результат буде такий же самий, як і пошук по самій фразі.

Використання слів і фраз. У пошуковому запиті можна вказувати одночасно слова та фрази. Наприклад:

бібліотека пошук "база даних" oai pmh "інтегрований каталог"

Пам’ятайте, що в результаті пошуку будуть знайдені статті, які містять будь-які з перелічених слів або фраз.

Рис. 16. Пошук з використанням фрази

2.1.4.1. Пошук з використанням відстані між словами

Надається можливість пошуку за словами, які розташовані на відстані, яка не перевищує вказане число. Для цього в кінці фрази, застосуйте символ тильда "~" за яким вкажіть ціле число, що вказує відстань. Наприклад, якщо ви вкажете наступний пошуковий вираз "научных системы"~5, то отримаєте результат, наведений на рис. 17. У випадку використання виразу "научных системы"~5 Ви отримаєте тільки статтю "Создание научных архивов с помощью системы Eprints".

Пам’ятайте. Англомовні стоп-слова не враховується при визначенні відстані між словами.

Відстань 0 вказує, що слова розташовані поруч.

Порядок розташування двох слів у фразі є суттєвим.

Фраза може містити декілька слів. При цьому мається на увазі наступне: відстань між першим та останнім словами не повинна перевищувати вказану відстань, не враховуючи вказані проміжні слова.

Наприклад, якщо пошуковий запит має наступний вигляд:

"представлення бібліотечних за онтологій" ~ 6

то отримаєте статтю з назвою:

"Представлення та відображення бібліотечних предметних класифікацій за допомогою інструментів онтологій"

Дійсно, якщо між словами „представлення” та "онтологій" видалити слова "бібліотечних" та "за", то між ними розташовано 6 слів. Якщо Ви вкажете відстань 5, то ця стаття не буде знайдена.

Зауваження. Порядок проміжних слів не є суттєвим.

Рис. 17. Пошук з використанням відстані між словами

2.1.4.2. Пошук за важливістю слів або фраз

Коли Ви перелічуєте слова або фрази, надається можливість вказати які з них є більш важливими (релевантними). Важливість слів та фраз впливає на порядок розташування статей у результаті пошуку. Спочатку слідкують статті з найбільш важливими словами/фразами, а потім з менш важливими. Для вказівки міри важливості в кінці слова/фрази помістіть символ "^", і слід за ним число, яке вказує ступінь важливості.

Наприклад, якщо ви бажаєте знайти статті за словами. "parallel" та "programming” і придати слову "parallel" більшу релевантність, то сформулюйте наступний пошуковий запит:

parallel ^ 4 programming

ВВ якості міри релевантності можна використовувати не від’ємні цілі числа та десяткові дроби в інтервалі 0-1. За замовчуванням усі слова/фрази мають міру релевантності 1.

Релевантність можна вказувати для багатьох слів та фраз, наприклад,

"база даних" ^ 20 "інформаційна система" ^ 10 бібліотека ^ 5 "протокол oai-pmh"

Зауваження. Розташовуйте слова/фрази у порядку зменшення їх міри релевантності.

2.1.4.3. Обов’язкова наявність слів або фраз

Коли Ви перелічуєте слова або/та фрази, то можете вказати, які з них обов’язково повинні зустрітися в статті. Для цього треба перед словом/фразою вказати символ „плюс” (+). Наведемо приклад такого запиту.

+ бібліотека + бібліотека
статті, що шукаються, обов'язково повинні містити слова "бібліотека" та "наукова", та можуть містити слово "електронна"
+ "база даних" бібліотека
статті, що шукаються, обов'язково повинні містити фразу "база даних", та можуть містити слово "бібліотека"

При використанні слів їх можна вживати з груповими символами "?" та "*". Так, наприклад, згідно з запитом

+ бібліо * + електрон * + наук *

Ви можете отримати наступний результат:

Рис. 18. Результати пошуку при обов’язковій наявності слів

2.2. Розширений пошук

Функція розширеного пошуку надає додаткові можливості по формулюванню пошукових запитів. Для вибору цієї можливості клацніть на посиланні Розширений пошук, що розташоване у верхній частині навігаційної панелі (див. рис. 19).

Рис. 19. Посилання "Розширений пошук"

При цьому відкривається сторінка розширеного пошуку (рис. 20). Вона надає наступні три можливості::

Вибір простору пошуку. Розташоване у горі спливаюче меню надає можливість вибрати простір пошуку. У цьому меню простір пошуку обмежується всією бібліотекою (Вся бібліотека) та тими основними напрямками наукової діяльності, яки присутні на головній сторінці електронної бібліотеки.

Рис. 20. Сторінка розширеного пошуку

Вибір поля пошуку. Натисніть на спливаюче меню Тип пошуку та виберіть один з присутніх у цьому списку полів (див. pис. 21).

Рис. 21. Поля, що використовуються у розширеному пошуку

Це меню має наступні елементи:

Текст
- пошук по текстам статей
Автор
- пошук по полю авторів
Назва
- пошук по полю назви статті
Тема (ключове слово)
- пошук по полю того тематичного розділу журналу, в якому розташована стаття
Анотація
- пошук по полю анотації
Серія
- це поле в електронні бібліотеці не використовується
Спонсор
- пошук по полю спонсора
Ідентифікатор
- пошук по полям бібліографічного опису статей, ISSN журналу, УДК статей
Мова
- пошук по полю мови, на якій написана стаття

В якості значень усіх полів крім Мова можна використовувати усі ті можливості, які описані в розділі 2.1. Простий пошук. Для поля Мова використовуються стандартні двосимвольні представлення мов згідно зі стандартом ISO 639-1. Зокрема, для тих статей, що існують на поточний момент в бібліотеці, використовуються наступні мови:

Використання логічних операторів. Розширений пошук надає можливість об’єднувати пошукові вирази логічними операторами AND, OR та NOT. Зміст їх наступний:

Зауваження.. Ці логічні оператори повинні вводитися ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ! У протилежному випадку вони сприймаються як пошукові слова.

Для формулювання запиту з логічними операторами виберіть поле, вкажіть його значення, потім зі спливаючого меню, що розташоване ліворуч від другого поля (рис. 22), виберіть оператор та продовжіть формування виразу для другого поля. Ці два поля будуть об’єднані вибраним оператором.

Рис. 22. Вибір логічного оператору

Зауваження. У цьому спливаючому меню "І" має значення AND, "АБО" має значення OR, та "НЕ" має значення NOT.

Теж саме можна зробити для третього поля.

Після формування пошукового запиту натисніть на кнопку Знайти.

Нижче наведений приклад формулювання складного запиту з використанням розширеного пошуку.

Рис. 23. Формулювання запиту у розширеному пошуку

2.3. Професійний пошук

Професійний пошук передбачає, що Ви повністю знайомі з синтаксисом мови пошуку і можете сформулювати пошуковий запит з використанням цього синтаксису (формулювання такого запиту проводиться у тих полях, в яких формулюється простий пошук). Опис формального синтаксису цієї мови мало кому буде корисний, тому ми наведемо декілька основних правил його використання.

 1. Ви можете формулювати будь-які вирази, що допустимі у простому пошуку.
 2. Для вказівки, що пошуковий вираз належить тому чи іншому полю, вкажіть ім’я поля, поставте символ ":" та потім вкажіть пошуковий вираз. Якщо цей вираз складається з більш ніж одного слова чи / або фрази, то розташуйте його у круглих дужках. Назви полів, що використовуються, наступні::
  • author - автор
  • title - назва
  • keyword - тематичний разділ
  • abstract - анотація
  • sponsor - спонсор
  • identifier - ідентифікатор

  Можна одночасно використовувати вирази с полями та без полів. Ось деякі приклади використання пошукових виразів зполями та без них:

  author:Резн?ч*

  title:(елект* катал* пошук)

  abstract:(бібл* "електронний каталог" семантичний~0.4)

  система title:баз* abstract:дан*

 3. Логічні оператори (AND OR NOT) записуються між пошуковими виразами, які можуть бути уточнені іменами полів. Якщо вираз складається з більш ніж одного слова/фрази, то його треба взяти у круглі дужки. Якщо треба вказати порядок обчислення цих операторів, то також використовуються круглі дужки. У противному випадку їх обчислення проводиться зліва направо.

  Наведемо декілька прикладів:

  база AND дані OR ansi NOT прогр*

  author:Резн?ч* AND title:(елект* катал* пошук) OR (система title:баз*)

  (+бібл* наук*) NOT (+електр* семантика~) AND (база^10)

  (jakarta OR apache) AND website

 4. Використання спеціальних символів. Синтаксис пошукової мови використовує декілька символів в якості спеціальних. До них відносяться наступні:

  +, -, &&, ||, !, (, ), {, }, [, ], ^, ", ~, *, ?, :, \

  У загальному випадку їх не можна використовувати в пошукових виразах. Але їх все ж таки існує можливість їх використання. Для цього треба перед таким символом поставити символ "\" Наприклад, якщо у запиті слід використати вираз (1+1):2 то його треба записати наступним чином:

  \(1\+1\)\:2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОСМОТРУ И ПОИСКУ (УКРАИНСКИЙ)

Содержание

 1. 1. ПРОСМОТР
 2. 2. ПОИСК

1. ПРОСМОТР

Просмотр используется, если Вы точно знаете местонахождение статьи или значение ее некоторых описательных характеристик.

1.1. Просмотр иерархической структуры библиотеки

Этот способ предусматривает, что Вы знаете в каком номере журнала находится нужная вам статья и вы можете получить доступ к ней последовательным прохождением через ряд страниц библиотеки.

NASPLIB имеет иерархическую структуру, которая состоит из разделов, подразделов, подразделений подразделений и так далее. На самом нижнем уровне расположены коллекции электронных документов, т.е. статей. Каждый раздел / подраздел может содержать другие подразделения или коллекции.

NASPLIB имеет следующую иерархическую структуру разделов / подразделов / коллекций:

Так, например, если Вы знаете что статья, которую Вы ищете, находится в номере 2 журнала Проблемы программирования за 2003 год, который выпускается Институтом программных систем НАН Украины, который принадлежит отделению информатики секции физико-технических и математических наук, то последовательный доступ выполняется следующим образом.

При этом будет открыта главная страница номера журнала, который ищется (см. рис 1).

На этой странице выберите нужную статью и щелкните на ее названии - это ссылка, например, на "Формальные модели компонентного программирования". При этом открывается страница с общей информацией об этой статье (рис. 2). Ознакомьтесь с этой информацией. Если вы считаете, что этого недостаточно, то нажмите на кнопку Показать полную запись элемента. При этом открывается страница с полными описательными данными статьи. Они имеют специфическую структуру. Слева расположены имена полей в том виде, как они хранятся в самой системе, а справа - значения этих полей. Для получения полного текста статьи нажмите на соответствующей ссылке (ссылка на текст статьи) в нижней части страницы (см. рис. 2). Текст статьи открывается в другом окне вашего браузера.

Рис. 1. Главная страница номера журнала

В верхней части приведенных страниц расположен путь от главной страницы к текущей (см. рис. 1). Щелкните на имени того или иного элемента этого пути, чтобы вернуться на соответствующую страницу. Например, если вы щелкнете на ссылке. "Отделение ИНФОРМАТИКИ", то вернетесь на главную страницу этого отделения.

Рис. 2. Страница с общим описанием статьи

1.2. Специальный доступ к статьям

В левой части всех страниц библиотеки расположена панель Просмотр (рис. 3), которая предоставляет возможность специального доступа к статьям, которые описываются далее.

Рис. 3. Специальные возможности доступа к статьям

1.2.1. Доступ по разделам и коллекциям

Для использования этой возможности нажмите ссылку Разделы и коллекции в панели Просмотр. По сути этот вариант доступа ничем не отличается от доступа к статьям согласно иерархической структуры библиотеки, который описан в предыдущем разделе этой документации. При нажатии на эту ссылку открывается страница "развернутой" иерархической структуры библиотеки, то есть на ней представлены все разделы, подразделы и коллекции (т.е. номера журналов). Найдите в этом списке нужный номер журнала и щелкните на его ссылке. Открывается страница номера журнала, работа с которой описана в предыдущем разделе этой документации.

1.2.2. Доступ по описательным полям

Другая возможность - получение доступа к статьям по их описательным полям. Предоставляется возможность получить доступ с названием или автором статьи, тематической рубрикой, в которой расположена статья, дате публикации статьи. Для этого в панели Просмотр есть соответствующие ссылки. Кроме того, предоставлется возможность как сузить пространство просмотра до текущей коллкции (в нашем случае - выбранного номера журнала), так и расширить пространство просмотра по всей библиотеке в целом. Кроме того, вы можете сузить или расширить доступ к статьям, премещаясь по ссылкам выбранной иерархической структуры от главной страницы до текущей, расположенные в верхней части экрана (см. рис.1).

В обоих списках просмотра (см. рис. 3), как по всей библиотеке, так и по текущей выбранной коллекции (разделу или подразделу) предусмотрена возможность промотра статей по следующим показателям:

Информация об этих статьях упорядочена соответственно по названиям, авторам, тематическими рубрикам, датам.

При выборе кнопок Название, Авторы или Темы открывается страница, в верхней части которой расположена панель навигации (рис. 4), которая дает возможность перейти на страницу или соответствующей первой буквой названия, автора, тематической рубрики (нажмите на нужную букву), или с некоторой последовательностью первых букв (введите эти буквы в поле и нажмите на кнопку Найти).

Рис. 4. Панель навигации по названиям, авторам и тематическим рубрикам статей

Имеется возможность списки просмотра представлять в прямой и обратной сортировке, а также управлять количеством выдаваемых на экран статей (соответственно по 5,10, 20, 40, 60, 80, 100).

При нажатии на кнопку По дате выпуска навигационная панель имеет несколько иной вид (рис. 5). Предоставляется возможность выбрать из всплывающего меню месяц и год публикации, или ввести год публикации, например, если ее нет во всплывающем меню и нажать кнопку Найти для перехода на страницу со статьями, которые соответствуют указанной дате. Вы также можете отсортировать перечень статей по убыванию или возрастанию их дат публикаций.

Рис. 5. Панель навигации по дате

Также, при использовании доступа по описательным полям следует иметь в виду следующее:

2. ПОИСК

Функция поиска позволяет непосредственно находить конкретные статьи или множество статей, которые удовлетворяют тому или иному условию. Поиск является контекстно-зависимым. Имеется в виду следующее. Если Вы находитесь на главной странице номера журнала, то по умолчанию поиск проводится среди статей этого номера. Если Вы находитесь на странице журнала, то по умолчанию поиск производится среди статей всего журнала, если Вы находитесь на странице отделения НАН Украины, то по умолчанию поиск проводится среди статей всех журналов отделения. И так далее. Для организации поиска по всей электронной библиотеке несмотря на то, на какой странице Вы находитесь, используйте область, расположенную в верхней части навигационной панели (рис.6).

Рис. 6. Панель для поиска по всей библиотеке

Если Вы хотите сузить область поиска, до выбранного раздела(подраздела), отметьте на этой панели (рис.6) опцию Ця колекція.

Например, нужно провести поиск в журнале "Проблеми програмування" (Рис.7.)

Рис. 7. Выбор пространства поиска статей

На рис. 8 приводится общий вид страницы с результатами поиска.

Рис. 8. Представление результатов поиска

На этой странице содержатся:

Для справки. В программном обеспечении, используемом в этой библиотеке, используется механизм индексации и поиска Apache Lucene, с которым можно ознакомиться по адресу http://lucene.apache.org

Существует три варианта поиска:

Они рассматриваются далее.

2.1. Простой поиск

Это простой вариант поиска, который будут использовать все пользователи, несмотря на их профессиональную принадлежность. Большинство поисковых запросов формулируются с использованием именно этих возможностей языка поиска. Существует несколько простых конструкций этого варианта поиска, которые описываются далее.

Замечание. Все слова, которые используются для поиска не чувствительны к используемому регистру, т.е. можно использовать большие или малые буквы. Результат поиска будет одинаков.

2.1.1. Пространство поиска

В предыдущем параграфе мы уже обращали внимание на одну из возможностей сужения или расширения пространства поиска - это перечень статей, которые принадлежат тому или иному подразделу/коллекции электронной библиотеки. Есть еще один аспект определения пространства поиска - выбор тех описательных полей, значения которых используются в поиске. В варианте простого поиска сформулированное пользователем поисковое выражение имеет отношение ко всем описательным полям, то есть поиск проводится одновременно по:

Кроме того, дополнительно поиск также производится по полным текстам статей. Cужение пространства поиска по тем или иным поисковым полям выполняется в расширенном поиске, который описывается в подразделе "Расширенный поиск".

2.1.2. Поисковые термины

Поисковый термин - это основа поискового языка. Существует два вида терминов: слова и фразы, использование которых описывается в следующих подразделах.

2.1.3. Поиск по словам

2.1.3.1. Поиск отдельнх слов

Для нахождения наличии того или иного слова всех описательных полей, а также в тексте статей, введите это слово в поле Поиск и нажмите кнопку Знайти (рис. 6). Так, например, если вы введете для поиска слово "Резниченко", то получите результат, приведен на рис. 9. Обратите внимание на следующее. Не все найденные статьи имеют автора "Резниченко", среди найденных есть статьи с автором "Резніченко" (надпись фамилии на украинском языке), а также статья, в которой только один автор - "Стадник". Помните, что в простом поиске привлекаются все описательные поля (но вряд ли слово "Резниченко" встречается в любых полях кроме поля авторов статьи), а также полные тексты статей и скорее всего это поисковое слово встречается в текстах (например, в списке литературы) тех статей, где автором является "Резниченко" и "Стадник".

Так как поиск производится по всем описательным полям, то можно, например, ввести в качестве поискового слова УДК, например "004.82" и получить все статьи с этим УДК (см. рис. 10).

Замечание. Но при этом следует помнить, что "004.82" может встретиться в других полях, например, в аннотации, или в тексте самой статьи. Но есть большая вероятность, что в найденных статьях слово "004.82" встречается именно в УДК.

Рис. 9. Результаты поиска по слову "Резниченко"

Рис.10. Результаты поиска по слову "004.82"

2.1.3.2. Слова, которе не ищутся - стоп-слова

Механизм поиска игнорирует некоторые слова, которые часто встречаются в английском языке, однако являются бессмысленными с точки зрения поиска. К ним относятся:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into", "is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

Если Вы укажете в качестве поискового слова любое из этих слов, то ничего не найдете.

Для украинского и русского языка не игнорируется ни слова. Например, если Вы укажете в качестве поискового слова "а", то получите множество статей.

2.1.3.3. Поиск по многим словам

В поисковом запросе Вы можете указать несколько слов. В этом случае ищутся статьи, содержащие любые из указанных слов. Между словами нужно разместить один или более символов "Пробела". Например, если в качестве поисковых слов Вы укажете "004.81" и "004.82" то получите следующий результат (рис.11).

Рис.11. Поиск по двум словам

Как видите, найдены две статьи с УДК 004.82 (первая и третья - они были найдены в примере предыдущего запроса), и одна статья 004.81.

Не существует никаких ограничений на количество слов в поисковом запросе.

2.1.3.4. Использование в словах групповых символов

Групповой символ - это специальный символ, который замещает один или более символов в поисковом слове. Существует два групповых символа: знак (?) и звездочка (*). Знак вопроса замещает любой одиночный символ в слове в том месте, где он расположен. Символ "Звездочка" используется для представления любого символа или группы символов.

Символ "?" можно использовать, например, если вы не знаете точного написания поискового слова. Например, если Вы точно не знаете, как пишется английское слово "Dynamic" или "dinamic", то можете указать в поисковом запросе "d?namic". Второй вариант возможного использования - если фамилия автора в различных статьях указывается на украинском или русском языке, например "Анисимов" и "Анісімов". Если Вы хотите найти все статьи этого автора несмотря на язык, то в поисковом запросе указываете "Ан?с?мов". Конечно, этого Вы достигнете только в том случае, когда написание фамилии (или другого поискового слова) отличается только отдельным буквами в одних й тех же позициях слова.

Замечание. Запрещается использовать символ "?" в начале слова. В этом случае, и всех других, когда Вы неправильно сформулировали запрос на экран выводится соответствующее сообщение (рис.12).

Рис. 12. Сообщения об ошибке в поисковом запросе нет!!! Просто на данный запрос ничего не найдено.

Можно использовать несколько подряд расположенных символов "?". Так, например, если использовать поисковое слово "алекс??в", то будут найдены статьи с авторами Алексеев, Алексеев и Алексеев (см. рис. 13).

Рис. 13. Использование подряд расположенных символов "?"

Символ "звездочка" (*) используется в том случае, когда в слове известна лишь некоторая последовательность символов, а другие - нет. Например, вы помните, что фамилия точно начинается на "Антон", но следующие буквы не помните. В этом случае надо использовать поисковое слово "Антон *" и будут найдены все те статьи, в которых фамилия автора начинается на нужные символы. Так, например, на рис. 14 видно, что найденные статьи с авторами Антонюк, Антонцева, Антонов, Антонова, (и некоторые другие, в которых искомое слово находится в других описательных полях или в текстах статей).

Замечание. Символ "*" можно использовать в середине и в конце слова, в начале - нет.

Символы "*" и "?" можно использовать одновременно. Например, поисковое слово "Р?зн*е?ко" является корректным и находятся все те статьи, которые соответствуют его содержанию.

Рис. 14. Поиск с использованием группового символа "звездочка"

2.1.3.5. Поиск по близости звучания слова

Предоставляется такая оригинальная возможность, как поиск по близости звучания этого слова, которое вы укажете. Для этого нужно указать символ тильда "~" в конце слова. Так, например, если Вы укажете поисковое слово "cемантический ~", то будут найдены статьи, содержащие однокоренные слова, например, "семантические", "семантическому", "семантические" и т.д., а также такие близкие по звучанию слова, как "генетический", "статический", "механический", "органический", "електрический", "математический", "електрический" и т.д. Вы также можете указать дополнительный (факультативный) параметр, указывающий степень близости звучания слов. Это число в виде десятичного числа в интервале 0 - 1 (например 0.4 - точка для изображения десятичного знака). Например, "cемантический ~ 0.4". Чем больше число, тем больше сходство звучания понадобится. Например, при использовании выражения "cемантический ~ 0.8" в существующей на текущий момент электронной библиотеке находятся статьи только с однокоренными словами (см. рис. 15), но не находятся другие однокоренные слова, не так близки по звучанию, например, "семантическом", "семантического"​​.

Рис. 15. Поиск статей по близости звучания слова

Если мера близости звучания не указывается, то по умолчанию используется значение 0.5.

Для справки. Поиск по близости звучания слова выполняется с использованием алгоритма Levenshtein Distance или Edit Distance.

2.1.4. Поиск по фразам

Фраза - это последовательность слов, расположенных в двойных кавычках. Например, фразами есть "база данных", "исчисления предикатов", "семантическая сеть". При использовании фразы ищутся статьи, имеющие указанную фразу, то есть именно такую ​​последовательность слов. Например, если Вы указываете фразу "knowledge base", то можете получить результат, приведенный на рис. 16.

Не удивляйтесь, если результат содержит украиноязычные и русскоязычные статьи. Статья может иметь дополнительную англоязычное название или англоязычную аннотацию, или эта фраза встречается в тексте статьи, например, среди списка использованной литературы.

В фразах нет смысла использовать групповые символы для слов. Их использование не рассматривается как ошибка, но вы не получаете ожидаемого результата.

В фразах нет смысла использовать поиск по близости звучания всей фразы. Его использование не рассматривается как ошибка, но результат будет такой же, как и поиск по самой фразе.

Использование слов и фраз. В поисковом запросе можно указывать одновременно слова и фразы. Например:

библиотека поиск "база данных" oai pmh "интегрированный каталог"

Помните, что в результате поиска будут найдены статьи, содержащие любые из перечисленных слов или фраз.

Рис. 16. Поиск с использованием фразы

2.1.4.1. Поиск с использованием расстояния между словами

Предоставляется возможность поиска по словам, которые расположены на расстоянии, не превышающем указанное число. Для этого в конце фразы, примените символ тильда "~" по которому укажите целое число, указывает расстояние. Например, если вы укажете следующий поисковый выражение "научных системы "~ 5, то получите результат, приведенный на рис. 17. В случае использования выражения "научных системы" ~ 5 Вы получите только статью "Создание научных архивов с помощью системы Eprints ".

Помните. Англоязычные стоп-слова не учитывается при определении расстояния между словами.

Расстояние 0 указывает, что слова расположены рядом.

Порядок расположения двух слов в фразе является существенным.

Фраза может содержать несколько слов. При этом имеется в виду следующее: расстояние между первым и последним словам не должна превышать указанное расстояние, не считая указанные промежуточные слова.

Например, если запрос имеет следующий вид:

"представления библиотечных за онтологий" ~ 6

то получите статью с названием:

"Представление и отображения библиотечных предметных классификаций по помощью инструментов онтологий "

Действительно, если между словами "представление" и "онтологий" удалить слова "библиотечных" и "за", то между ними расположено 6 слов. Если Вы укажете расстояние 5, то эта статья не будет найдена.

Замечания. Порядок промежуточных слов не является существенным.

Рис. 17. Поиск с использованием расстояния между словами

2.1.4.2. Поиск по важности слов или фраз

Когда Вы перечисляете слова или фразы, предоставляется возможность указать какие из них являются более важными (релевантными). Важность слов и фраз влияет на порядок расположения статей в результате поиска. Сначала следят статьи с наиболее важными словами / фразами, а затем с менее важными. Для указания степени важности в конце слова / фразы поместите символ "^", и следует за ним число, указывающее степень важности.

Например, если вы хотите найти статьи по словам. "parallel" и "programming" и придать слову "parallel" большую релевантность, то сформулируйте следующий запрос:

parallel ^ 4 programming

В качестве меры релевантности можно использовать отрицательные целые числа и десятичные дроби в интервале 0-1. По умолчанию все слова / фразы имеют мере релевантности 1.

Релевантность можно указывать для многих слов и фраз, например:

"база данных" ^ 20 "информационная система" ^ 10 библиотека ^ 5 "протокол oai-pmh"

Замечание. Располагайте слова / фразы в порядке уменьшения их степени релевантности.

2.1.4.3. Обязательное наличие слов или фраз

Когда Вы перечисляете слова и / или фразы, то можете указать, какие из них обязательно должны встретиться в статье. Для этого надо перед словом / фразой указать символ "плюс" (+). Приведем примеры таких запросов.

+ библиотека + научная электронная
статьи, которые нужо найти, обязательно должны содержать слова "библиотека" и "научная", и могут содержать слово "электронная"
+ "база данных" библиотека
статьи, которые нужно найти, обязательно должны содержать фразу "база данных", и могут содержать слово "библиотека"

При использовании слов их можно употреблять с групповыми символами "?" И "*". Так, например, согласно запросу

+ библио * + электрон * + наук *

Вы можете получить следующий результат:

Рис. 18. Результаты поиска при обязательном наличии слов

2.2. Расширенный поиск

Функция расширенного поиска предоставляет дополнительные возможности по формулировке поисковых запросов. Для выбора этой возможности щелкните ссылку Расширенный поиск, расположенное в верхней части навигационной панели (см. рис. 19).

Рис. 19. Ссылка "Расширенный поиск"

При этом открывается страница расширенного поиска (рис. 20), которая предоставляет следующие три возможности:

Выбор пространства поиска. Расположенное вверху всплывающее меню позволяет выбрать пространство поиска. В этом меню пространство поиска ограничивается всей библиотекой (Вся библиотека) и теми основными направлениями научной деятельности, которые присутствуют на главной странице электронной библиотеки.

Рис. 20. Страница расширенного поиска

Выбор поля поиска. Нажмите на всплывающее меню Тип поиска и выберите один из присутствующих в этом списке полей (см. pис. 21).

Рис. 21. Поля, используемые в расширенном поиске

Это меню имеет следующие элементы:

Текст
- поиск по текстам статей
Автор
- поиск по полю авторов
Название
- поиск по полю названия статьи
Тема (ключевое слово)
- поиск по полю того тематического раздела журнала, в котором расположена статья
Аннотация
- поиск по полю аннотации
Серия
- это поле в электронные библиотеке еще ​​не используется
Спонсор
- поиск по полю спонсора
Идентификатор
- поиск по полям библиографического описания статей, ISSN журнала УДК статей
Язык
- поиск по полю языка, на котором написана статья

В качестве значений всех полей кроме Язык можно использовать все те возможности, которые описаны в разделе "Простой поиск". Для поля Язык используются стандартные двухсимвольные представления как согласно стандарту ISO 639-1. В частности, для тех статей, существующих на текущий момент в библиотеке, используются следующие языки:

Использование логических операторов. Расширенный поиск предоставляет возможность объединять поисковые выражения логическими операторами AND, OR и NOT. Содержание их следующий:

Замечание. Эти логические операторы должны вводиться ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ! В противном случае они воспринимаются как поисковые слова.

Для формулировки запроса с логическими операторами выберите поле, укажите его значение, затем во всплывающем меню, расположенном слева от второго поля (рис. 22), выберите оператор и продолжите формирование выражения для второго поля. Эти два поля будут объединены выбранным оператором.

Рис. 22. Выбор логического оператора

Замечание. В этом всплывающем меню "И" имеет значение AND, "ИЛИ" имеет значение OR, и "НЕ" имеет значение NOT.

Тоже самое можно сделать для третьего поля.

После формирования поискового запроса нажмите на кнопку Поиск.

Ниже приведен пример формулировки сложного запроса с использованием расширенного поиска.

Рис. 23. Формулировка запроса в расширенном поиске

2.3. Профессиональный поиск

Профессиональный поиск предусматривает, что Вы полностью знакомы с синтаксисом языка поиска и можете сформулировать поисковый запрос с использованием этого синтаксиса (формулировка такого запроса производится в тех полях, в которых формулируется простой поиск). Описание формального синтаксиса этого языка мало кому будет полезен, поэтому мы приведем несколько основных правил его использования.

 1. Вы можете формулировать любые выражения, допустимые в простом поиске.
 2. Для указания, что поисковое выражение принадлежит тому или иному полю, укажите имя поля, поставьте символ ":" и укажите поисковое выражение. Если это выражение состоит из более чем одного слова и / или фразы, то расположите его в круглых скобках. названия полей, используемых следующие:
  • author - автор
  • title - название
  • keyword - тематический раздел
  • abstract - аннотация
  • sponsor - спонсор
  • identifier - идентификатор

  Можно использовать выражения с полями и без полей. Вот некоторые примеры использование поисковых выражений с полем и без них:

  author:Резн?ч*

  title:(елект* катал* поиск)

  abstract:(библ* "электронный каталог" семантичный~0.4)

  система title:баз* abstract:дан*

 3. Логические операторы (AND OR NOT) записываются между поисковыми выражениями, которые могут быть уточнены именами полей. Если выражение состоит из более чем одного слова / фразы, то его надо взять в круглые скобки. Если надо указать порядок исчисления этих операторов, то также используются круглые скобки. В противном случае их вычисление производится слева направо.

  Приведем несколько примеров:

  база AND дані OR ansi NOT прогр*

  author:Резн?ч* AND title:(елект* катал* пошук) OR (система title:баз*)

  (+бібл* наук*) NOT (+електр* семантика~) AND (база^10)

  (jakarta OR apache) AND website

 4. Использование специальных символов. Синтаксис поискового языка использует несколько символов в качестве специальных. К ним относятся следующие:

  +, -, &&, ||, !, (, ), {, }, [, ], ^, ", ~, *, ?, :, \

  В общем случае их нельзя использовать в поисковых выражениях. Но все ж таки существует возможность их использования. Для этого нужно перед таким символом поставить символ "\" Например, если в запросе следует использовать выражение (1 + 1): 2 то его надо записать следующим образом:

  \(1\+1\)\:2