Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 2 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 2 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Панайотов, П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статията на основата на стихотворението на Златомир Златанов “Das Sweigen der Sirenen” е показана ролята на детайла в българската философска лирика от края на XX век. Стихотворението се анализира във връзка с проблема ...
 • Костромицкий, Р.И. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статье анализируется одна из проблем изучения литературного постмодернизма. Особое внимание уделяется аспекту трансформации постмодернистского художественного кода в произведениях известного русского писателя В. Пелевина ...
 • Сардарян, К.Г. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Робота присвячена дослідженню особливостей літературного спадку урумського поета Валерія Кіора як оригінального вияву його образного мислення. Автором висвітлено жанрово- тематичне розмаїття поетичної спадщини В. Кіора, ...
 • Присяжнюк, О.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена відомій українській поетесі рубежу ХІХ–ХХ ст. – Лесі Українці, а саме її поезії найбільш яскравого й цікавого періоду творчості – кримського. Лірика поетеси розглядається з нових позицій прочитання ...
 • Цанов, С.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Лирическите произведения на автора са разгледани в техния културноисторически контекст. Текстът проследява как Лилиевата поезия отъждествява патриотични и религиозни символи и идеи. Поставен е акцент върху ключовото ...
 • Дорогань, І.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Статтю присвячено дослідженню європейського міста як геокультурного простору на матеріалі щоденникових записів Марії Башкірцевої – російської художниці та письменниці. Визначається вплив чинників російського дворянського ...
 • Лукавенко, В.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена аналізу образу міста у “Вступній новелі” та “Арабесках” М. Хвильового. Досліджуються елементи “міського тексту” Харкова, присутні у творах. Образ міста, зображеного у новелах, співвідноситься з містом ...
 • Дубініна, В.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті аналізується тема міста й проблеми, які виникають у зв’язку з активними процесами урбанізації. Їхнє відображення в прозових та поетичних творах письменника першої половини ХХ століття. Автор показує, яким чином ...
 • Ткаченко, Д.А. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Тексти В. Симоненка зазнавали різноманітних перекручень, багато з яких не виправлено й досі. У статті розглянуто переважно маловідомі та невідомі твори поета під кутом зору еволюції стилю, зокрема і в силовому полі ...
 • Регуш, Ю.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті досліджується творча індивідуальність Я. Щоголева у розробці романтичного пейзажу. Відзначається, що пейзажний мотив проходить крізь увесь поетичний доробок митця, а сам поет постає майстром пейзажної лірики. Ключові ...
 • Колкутіна, В.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті досліджується літературознавча концепція оригінального критика 20–30-х років ХХ століття Дмитра Донцова. Зокрема, визначаються терміни “вічний образ” та “вічна ідея” в рецепції науковця. В основі “вічної ідеї” ...
 • Анісімова, Н.П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті розглядаються основні особливості театралізованого світосприйняття Івана Малковича, аналізуються художньо трансформовані міфопоетичні мотиви та образи; визначається естетична своєрідність його лірики. Ключові ...
 • Дитькова, С.Ю.; Горбаченко, Е.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статье рассматривается проблема композиционной функции отдельных персонажей романа Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”. Авторы сосредотачивают внимание на противоречиях литературных характеров и их роли в ...
 • Нахлік, О.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена аналізові рецепції творчості З. Герберта в Україні протягом перших років демократичних перебудов і на сучасному етапі (діахронний зріз). Головну увагу зосереджено передусім на висвітленні двох виявів ...
 • Нахлік, Я.Є. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті в компаративному ключі досліджено способи персоніфікації людської душі у поезії польських та українських представників раннього модернізму (К. Тетмаєра, Л. Стаффа, П. Карманського, Б. Лепкого та В. Пачовського). ...
 • Никифорова, О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Данная работа посвящена обзору международного сборника научных статей – “Киприанови четения”, который вышел по случаю прозднования 600-летия со дня кончины святителя Киприана, митрополита Киевского, Московского и всея ...
 • Кремінь, Т.Д. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У цій статті запропоновано сучасне прочитання окремих поетичних текстів одного з представників покоління “пізніх” шістдесятників Валерія Гужви, чия поетична творчість завжди вирізнялась образною чутливістю, металогічною ...
 • Харлан, О.Д. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті аналізуються особливості художнього втілення інфернального простору у творчості Кирила Транквіліона-Ставровецького та Миколи Хвильового. Увага акцентується на відмінностях художнього світу людини Бароко та ...
 • Мельнікова, Ю.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена аналізу еволюції історичної прози та історичного роману, їх спільних та відмінних жанрових ознак, висвітленню шляхів засвоєння канонічних, апокрифічних, агіографічних текстів сучасною романістикою. Ключові ...
 • Дитькова, С.Ю.; Мешкурова, Т.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статье сделана попытка компаративного анализа малой прозы А.П. Чехова и прозы В.С. Токаревой на основе сопоставления основных мотивов. Ключевые слова: компаративный анализ, мотив, литературное наследование.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис