Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 3 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 3 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Ткачук, Н.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У зв’язку з актуальністю досліджень у сучасній лінгвістиці функціонування символів у тексті, їх впливу на контекст і, навпаки, здатність тексту впливати на формування символічного значення слова, вивчення прирощених ...
 • Рева, Л.Г. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті Реви Л. “Внесок вченого-енциклопедиста Івана Івановича Огієнка в мовознавчу науку” (за фондами Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України) простежено життєвий і творчий шлях видатного ...
 • Росінська, О.А. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Осмислюється специфіка екзистенційно зумовленого сприймання урбаністичного простору в творчості сучасних українських поетів. Окреслюється своєрідне осмислення символів дороги, лабіринту, човна, мосту, що є елементами ...
 • Пугаченко, А.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття містить аналіз поезій Ліни Костенко з точки зору впливу урбанізації на людину. Автор вважає, що необхідно розглядати цю проблему у двох аспектах: вплив урбанізації на людяне в людині і на гуманізм. Урбанізація ...
 • Дашко, Н.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті проаналізовано своєрідність інтерпретації образу міста в романі В. Дрозда “Вовкулака”. Місто розглядається як світ абсурду, зміст якого розкривається через онтологічні модуси самотності й відчуженості головного ...
 • Чумак, О.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті розглядається тема опозиції міста та села та проблеми, що виникають у зв’язку з явищами урбанізації. Вони зображуються на прикладі роману української письменниці ХХІ століття Теодозії Зарівної “Полювання на ...
 • Москаленко, Н.А. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В данной работе исследуются способы реализации образов воды и воздуха, их семантическое наполнение в структуре поэтического текста. Ключевые слова: образ, трансформация, текст.
 • Филатова, Е.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статье получили развитие те мысли академика Л. В. Щербы о синтагме, которые были высказаны им в последних его выступлениях и неопубликованных записях. Утверждается, что основной единицей организации и восприятия речи ...
 • Алёшина, И.Г. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В статье исследуются проблемы структурной и семантической организации словообразовательного гнезда глагола fluere в латинском языке. Установлено этимологические особенности глагола fluere, определен состав производного ...
 • Навроцька, Н.А. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена порівняльно-зіставному аналізу семантичних особливостей квазіесивних дієслів, які виражають психоемоційні стани особистості. Були виявлені загальні та відмінні риси семантичних особливостей квазіесивних ...
 • Московченко, О.П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Приводяться екстралінгвістичні та лінгвістичні докази, що Мокоша пов’язана з водою. Виявлено лексична спорідненість цього ім’я не тільки з індоєвропейськими, але й семітськими мовами. На основі аналізу структурних ...
 • Вірченко, Т.І. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті здійснюється спроба запропонувати методику аналізу художнього конфлікту на основі праць вчених-гуманітаріїв. Крім цього досліджується функціональне призначення міського топосу на матеріалі драми-оперети В. Махно ...
 • Яніцька, Н.Р. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті проаналізований процес переключення мовного коду в мікротопонімному дискурсі центральних і східних районів Львівщини. Поставлений акцент на залежність цього явища від екстралінгвального контексту. Ключові слова: ...
 • Порохняк, Н.Т. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті одним із чинників руйнування патріархальних сімейних відносин є урбанізація. Бурхливий розвиток промисловості призводить до змін у суспільстві. Це веде до глибоких змін людської свідомості, руйнування патріархальної ...
 • Пуніна, О.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена одному з аспектів творчості Грицька Коляди, доробок якого не вкладається в межі якоїсь одної стильової течії. Специфіка поетичного світу письменника визначається врахуванням окремих біографічних фактів. ...
 • Романова, І.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню мотивів ролі та маски в романі І. Багряного “Маруся Богуславка”. Згідно з авторською концепцією, окреслення проблеми автентичного / неавтентичного існування відбувається через мотиви ролі ...
 • Федотенко, О.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Дана стаття присвячена проблемі духовності в українському “химерному” романі. Автор зосереджує увагу на аналізі української народної пісні як невичерпному джерелі та вияву духовності народу, з’ясовує функціонально-стильові ...
 • Бражник, Л.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В словарных статьях охарактеризовано смысловое содержание коннотативных имен, которые употребляются в произведениях А. Грина. Ключевые слова: коннотема, коннотация, интерлигвальный, интралигвальный, узуальный, коннотоним.
 • Муратова, В.Ф. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті йде мова про важливу в останні часи проблему лінгвістики, а саме про підходи до вивчення ідіолекта окремого автора. Крім необхідності подальшого розвитку наукових досліджень даного питання у статті коротко ...
 • Христіанінова, Р.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті розглянуто функції сполучних засобів у формально-синтаксичній, семантико- синтаксичній, власне-семантичній і комунікативній структурі складнопідрядних речень. Крім виділюваних у синтаксичних розвідках ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис