Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 3 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 3 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Сайковська, О.Ю. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена проблемі визначення символіки у романі болгарського письменника Павела Вежінова “Вночі на білих конях” як важливої складової його художнього мислення. Автор наголошує на фантастичній природі символів, ...
 • Ткаченко, А.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Антиномія місто / село – не споконвічна, але в українській ситуації вона посилюється не тільки екологічною, цивілізаційною, а й мовною проблемою. Особливо тривожні симптоми мовної глухоти в сучасній художній літературі ...
 • Ткаченко, Г.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті детально розглядається один з методів психолінгвістичного дослідження. Вільний асоціативний психолінгвістичний експеримент у когнітивній ономастиці дозволяє усвідомити значення власного імені та способи організації ...
 • Бадрак, Б.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Статтю присвячено вивченню образної системи збірок Івана Величковського, а також художньо-виражальних стилістичних прийомів, якими послуговувався поет. Доведено вплив на формування духовних текстів літературних тенденцій ...
 • Хаджиоглова, О.Г. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті розглядаються результати однієї з частин психолінгвістичного експерименту, в ході якого респондентам було пропоновано протягом однієї хвилини вигадати “музичні” прізвища, в основі яких були б назви музичних ...
 • Дмитрук, В.Ю. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті проаналізовано особливості соціо- та онтоґенезу персонажів оповідань Володимира Винниченка “Чудний епізод” і “Тайна” у контексті марґінальної ситуації. У ході дослідження виявлено приклади конструктивного ...
 • Оришечко, Т.А. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті розглядаються прийоми знаття дифузності під час перекладу та відтворені функціональної семантики вигуків у перекладі. Ключові слова: переклад, вигук, функціональна семантика, контекстуальні ключі, дифузність.
 • Рева, Л.Г. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті Реви Л. “Внесок вченого-енциклопедиста Івана Івановича Огієнка в мовознавчу науку” (за фондами Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України) простежено життєвий і творчий шлях видатного ...
 • Московченко, О.П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Приводяться екстралінгвістичні та лінгвістичні докази, що Мокоша пов’язана з водою. Виявлено лексична спорідненість цього ім’я не тільки з індоєвропейськими, але й семітськими мовами. На основі аналізу структурних ...
 • Романова, І.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню мотивів ролі та маски в романі І. Багряного “Маруся Богуславка”. Згідно з авторською концепцією, окреслення проблеми автентичного / неавтентичного існування відбувається через мотиви ролі ...
 • Чен, И. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Темата на статията се отнася до рецепцията на българската литература за деца в Китай. Първите преводи датират от 50-те години на миналия век. Оказва се, че преводаческият интерес към стилизираните фолклорни приказки ...
 • Михайличенко, Н.Є. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті представлені українсько-західнослов’янські ойконімні паралелі. Проілюстровано українські назви поселень на -иця, які походять від інших онімів. Ключові слова: оніми, ойконіми, назви поселень.
 • Сабліна, С.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  На підставі сучасних досліджень із проблем інтимно-конотативного уживання одиниць мови різних рівнів здійснено аналіз тих фонологічних засобів, лексем та граматичних одиниць, що вживалися в ситуаціях створення інтимних ...
 • Семенець, О.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті проаналізовано функції флористичнох символіки та кольоропису у п’єсі Ж. Жене “Покоївки”. Використання багатозначності символізму флористики і кольору підпорядковане основній меті художньої творчості Ж. Жене – ...
 • Бражник, Л.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  В словарных статьях охарактеризовано смысловое содержание коннотативных имен, которые употребляются в произведениях А. Грина. Ключевые слова: коннотема, коннотация, интерлигвальный, интралигвальный, узуальный, коннотоним.
 • Шкоріна, І.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Стаття присвячена виявленню своєрідності зображення міста у прозі О. Слісаренка. Для більшості прозових творів О. Слісаренка характерна наявність антитези “місто / село”, яка розглядається автором у різних ракурсах. Місто ...
 • Кожушко, І.А. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті на матеріалі текстів інтернет-форумів розглянуті особливості когнітивного процесу метафоризації образу мобільного телефону в проекції на площину української мовної картини світу. У ході дослідження були виділені ...
 • Варикаша, М.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Автор аналізує особливості естетичної та рецептивної функцій у літературі non-fiction і доводить, що остання є різновидом літератури, яка перебуває на межі художності й документальності та залежить від компетенції ...
 • Тимошенко, Т.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  У статті робиться спроба аналізу мистецьких рефлексій образів найбільших вітчизняних міст в українській прозі 20-х років ХХ століття та їхніх впливів на психологію мешканців. Переважна частина тогочасних літературних ...
 • Черников, И.Н. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
  Данная статья – попытка выявить “мифоцентристские” особенности русских символистских исторических романов и пьес. Цель статьи – очертить комплекс проблем этих жанровых образований, связанных с соотношением мифов (или их ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис