Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013, випуск за цей рік за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013, випуск за цей рік за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Штець, В.С. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розглянуто та проаналізовано стан підготовки національного плану адаптації до зміни клімату в Україні, його проблемні аспекти та перспективи виконання. Оцінено стан навколишнього середовища та можливі загрози в разі ...
 • Яроцька, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Визначено сутність поняття, складові й характеристики рівня водозбереження у промисловому виробництві та сформовано напрями його забезпечення.
 • Панасюк, Б.Я. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розглядаються дискусійні питання, що стосуються складних кліматичних та інших природних процесів, а також перспектив їх розвитку.
 • Трофимчук, В.О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Представлено результати статистичного аналізу особливостей економічної динаміки природоохоронних інвестицій. Доведено зв’язок динаміки цього виду інвестування із досягненням провідним технологічним укладом стадії зрілості ...
 • Кочерга, М.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Обґрунтовано методичні основи еколого-економічної оцінки впливу сільськогосподарської діяльності на стан природних ресурсів агросфери з метою створення умов для збалансованого розвитку агроекосистем. Запропоновано схему ...
 • Чернявський, Ю.І. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розглянуто вплив функціонування міжнародного транспортного коридору Європа – Азія на екологічну ситуацію в Україні та запропоновано заходи, що дозволяють знизити вплив транспорту на довкілля.
 • Горбач, Л.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті досліджуються екологічні інновації як стратегічна передумова переходу до нової моделі природокористування. Визначено, що основною метою застосування екоінновацій є зниження негативного впливу діяльності людини на ...
 • Степенко, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Проведено аналіз екологічного стану земель сільськогосподарського призначення в Україні. Обґрунтовано науково-теоретичні основи збалансованого розвитку та запропоновано структуру заходів щодо дотримання екологобезпечного ...
 • Хвесик, Ю.М.; Добрянський, О.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті здійснено аналіз сучасних тенденцій і закономірностей екологічно безпечного розвитку сільських депресивних територій, запропоновано критерії їх ідентифікації з урахуванням комплексу факторів соціального, економічного ...
 • Сакаль, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розкрито теоретико-методологічні засади виникнення та інтерналізації зовнішніх ефектів. Охарактеризовано сутність проблеми екстерналій землекористування у лісовому секторі, обґрунтовано її актуальність та запропоновано ...
 • Карбівничий, О.П. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Досліджується зарубіжний досвід створення мереж біосферних заповідників та представлено пропозиції щодо їх впровадження в Україні. Розглянуто особливості процесу формування екологічних мереж, їх суть та проблеми.
 • Колмакова, В.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті за результатами аналітичної оцінки виявлено актуальні екологічні проблеми Автономної Республіки Крим та запропоновано теоретико-методологічні підходи до вдосконалення фінансового забезпечення регіональної екологічної ...
 • Алимов, О.М.; Демешок, О.О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розроблено базовий алгоритм формалізації багатокомпонентної системи управління потенціалом сталого розвитку України. Визначено склад шестирівневої комбінації принципів забезпечення проектної ефективності цієї субструктури, ...
 • Луців, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті досліджено основні складові та функції природного капіталу. Обґрунтовано доцільність проведення комплексної економічної оцінки екосистемних послуг. Запропоновано напрями інвестування для попередження та зменшення ...
 • Пилипів, В.В.; Павленко, В.П. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Визначено напрями формування політики управління економічним розвитком на основі капіталізації природних ресурсів. Обґрунтовано переваги інвестиційного управління природним капіталом через інститут трастового фонду.
 • Остафійчук, Я.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Проаналізовано роль інститутів соціального партнерства та соціальної відповідальності бізнесу в забезпеченні сталого розвитку територій, визначено пріоритетні напрями вдосконалення організаційно-економічних передумов їх ...
 • Гребенюк, О.В.; Пінчук, А.О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Проведено дослідження стану інституційного забезпечення формування та нарощення інформаційного потенціалу економічної безпеки. Запропоновано до запровадження нову субструктурну одиницю – державне агентство з питань ...
 • Химинець, В.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті проаналізовано сучасний стан співпраці між Україною та державами Європейського Союзу в рамках створеного ними Карпатського єврорегіону, визначено проблеми, що заважають успішній євроінтеграції України, та її перспективи.
 • Іртищева, І.О.; Стройко, Т.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розроблено основні засади відродження соціальної інфраструктури агропродовольчої сфери, досліджено головні напрями та джерела її фінансування. Обґрунтовано напрями вдосконалення взаємодії держави та органів місцевого ...
 • Пугач, В.О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Проаналізовані поняття корпоратизації, у загальному досліджена корпоративна сфера надрокористування в Україні, а також деструктивні чинники, які негативно впливають на цю галузь. Наведені необхідні заходи щодо вдосконалення ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис