Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013, випуск за цей рік за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013, випуск за цей рік за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Каленська, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розглянуто питання функціонування агроландшафтів в Україні як нового об’єкта господарювання агропромислового комплексу, оптимального способу використання ресурсів агроландшафтів та їх охорони. Визначено проблеми, пов’язані ...
 • Пугач, В.О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Проаналізовані поняття корпоратизації, у загальному досліджена корпоративна сфера надрокористування в Україні, а також деструктивні чинники, які негативно впливають на цю галузь. Наведені необхідні заходи щодо вдосконалення ...
 • Луців, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті досліджено основні складові та функції природного капіталу. Обґрунтовано доцільність проведення комплексної економічної оцінки екосистемних послуг. Запропоновано напрями інвестування для попередження та зменшення ...
 • Горбач, Л.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті досліджуються екологічні інновації як стратегічна передумова переходу до нової моделі природокористування. Визначено, що основною метою застосування екоінновацій є зниження негативного впливу діяльності людини на ...
 • Гамзіна, О.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Основна увага приділена актуальним проблемам раціонального використання та охорони природних ресурсів, удосконаленню механізмів податкового регулювання природокористування й реформуванню податкової системи в цілому. Визначено ...
 • Колмакова, В.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті за результатами аналітичної оцінки виявлено актуальні екологічні проблеми Автономної Республіки Крим та запропоновано теоретико-методологічні підходи до вдосконалення фінансового забезпечення регіональної екологічної ...
 • Бокоч, В.В.; Василишин, Р.Д. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Визначено обсяги фітомаси й депонованого вуглецю в лісах Карпатського НПП та їх внесок у формування вуглецевого бюджету регіону.
 • Яроцька, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Визначено сутність поняття, складові й характеристики рівня водозбереження у промисловому виробництві та сформовано напрями його забезпечення.
 • Голуб, О.А. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті висвітлені напрями вдосконалення управління у сфері використання лісових ресурсів. Вказано на необхідність суттєвого практичного посилення ролі державного управління незалежно від форм власності на лісові ресурси.
 • Остафійчук, Я.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Проаналізовано роль інститутів соціального партнерства та соціальної відповідальності бізнесу в забезпеченні сталого розвитку територій, визначено пріоритетні напрями вдосконалення організаційно-економічних передумов їх ...
 • Шкуратов, О.І. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Здійснено аналіз чинників сталого розвитку еколого-економічних систем сільського господарства та продовольчої безпеки. Виявлено основні елементи гарантування продовольчої й екологічної безпеки через екологізацію агропромислового ...
 • Хвесик, Ю.М.; Добрянський, О.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті здійснено аналіз сучасних тенденцій і закономірностей екологічно безпечного розвитку сільських депресивних територій, запропоновано критерії їх ідентифікації з урахуванням комплексу факторів соціального, економічного ...
 • Пилипів, В.В.; Павленко, В.П. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Визначено напрями формування політики управління економічним розвитком на основі капіталізації природних ресурсів. Обґрунтовано переваги інвестиційного управління природним капіталом через інститут трастового фонду.
 • Химинець, В.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті проаналізовано сучасний стан співпраці між Україною та державами Європейського Союзу в рамках створеного ними Карпатського єврорегіону, визначено проблеми, що заважають успішній євроінтеграції України, та її перспективи.
 • Лицур, І.М.; Матушевич, Н.П. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Висвітлено основні методи економічної оцінки лісових ресурсів, проаналізовано особливості та недоліки їх застосування. Розглянуто перспективи використання затратної і рентної концепції економічної оцінки лісових ресурсів.
 • Степенко, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Проведено аналіз екологічного стану земель сільськогосподарського призначення в Україні. Обґрунтовано науково-теоретичні основи збалансованого розвитку та запропоновано структуру заходів щодо дотримання екологобезпечного ...
 • Мандзик, В.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  У статті проаналізовано структуру фінансового механізму управління водними ресурсами та запропоновано пріоритетні напрями його розвитку за допомогою сучасних інструментів фінансового забезпечення.
 • Сакаль, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розкрито теоретико-методологічні засади виникнення та інтерналізації зовнішніх ефектів. Охарактеризовано сутність проблеми екстерналій землекористування у лісовому секторі, обґрунтовано її актуальність та запропоновано ...
 • Левковська, Л.В.; Рижова, К.І. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Розглянуті основні економічні проблеми, пов'язані зі створенням нових рентних відносин у сучасному водокористуванні, та умови виникнення диференційної водної ренти.
 • Ільїна, М.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013)
  Проаналізовано переваги та недоліки сучасного нормативно-правового гарантування екологічної безпеки у сфері туризму і рекреації, зміст та особливості функціонування механізму підвищення екологічної ефективності сфери.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис