Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Semenova, E.V.; Volynets, E.A. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Fully discrete projection method with discrepancy principle is considered for solving periodic integral equations of the first kind with unknown smoothness of solution. For proposed approach it is proved the optimality and ...
 • Gromyk, А.P.; Konet, I.M.; Pylypiuk, T.M. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  By means of the method of integral and hybrid integral transforms, in combination with the method of main solutions (influence matrices and Green matrices) the integral image of exact analytical solution of hyperbolic ...
 • Bohaienko, V.O. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Problem of finding optimized placement of bored concrete piles to reinforce soil slope has been considered. Processes in soil were modelled by two-dimensional strain-stress model which takes filtration processes into ...
 • Aidazade, K.R.; Guliyev, S.Z. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  The paper is dedicated to the analysis of methods and algorithms of controlling computational process of solving complex problems with the use of multiprocessor and/or multicore computer systems. We have developed an ...
 • Yeleyko, Ya.I.; Yeleyko, Ya.I. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  The perturbation ε of the random environment Ω is considered. There is proved that as ε → 0 the perturbed third and the perturbed fourth moments differ from the third and the fourth moments respectively very little. The ...
 • Михайлюк, В.О. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Використовується поняття αΛ -наближеного поліморфізму для конструювання ψ(αΛ)-наближеного оптимального алгоритму (ψ(αΛ) = 2-1/αΛ) для реоптимізації CSP задачі MAX - Λ ( Ins - MAX - Λ) з добавленням деякого обмеження. ...
 • Савкіна, М.Ю. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Побудовано алгоритм перевірки на коректність моделі двофазної лінійної регресії з невідомою точкою перемикання у випадку, коли треба зробити вибір між такою моделлю та лінійною. Алгоритм заснований на загальних принципах ...
 • Малачівський, П.С.; Монцібович, Б.Р.; Пізюр, Я.В.; Малачівський, Р.П. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Запропоновано алгоритм побудови рівномірного наближення функцій багатьох змінних як граничного наближення у нормі простору L^p при p → ∞ . Він ґрунтується на використанні методу найменших квадратів зі змінною ваговою ...
 • Ясинський, В.К.; Юрченко, І.В. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Доведено існування сильного розв'язку лінійного дифузійного стохастичного диференціального рівняння з частинними похідними (ЛСДРзЧП) у відповідному просторі із зовнішними випадковими збуреннями. Отримано достатні умови в ...
 • Стецюк, П.І.; Фесюк, О.В. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Розглядається r(α) -алгоритм з адаптивним кроком. Його програмна реалізація на мові octave застосована для розв'язання задачі оптимального добового завантаження енергосистеми (ELD-задача). Описано результати обчислювального ...
 • Семчишин, Л.М. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Запропоновано новий підхід до розв’язання методу відсічених систем. Показано рекурентні співвідношення для розв'язання числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Охарактеризована система лінійних алгебраїчних рівнянь ...
 • Автор відсутній (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
 • Автор відсутній (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
 • Автор відсутній (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
 • Автор відсутній (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
 • Чистяков, О.В. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Описується гібридний алгоритм методу ітерації на підпросторі для обчислення кількох найменших власних значень для матриць стрічкової структури, які виникають при розв’язанні задач стійкості конструкцій на комп’ютерах ...
 • Попов, О.В.; Рудич, О.В. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Запропоновано методологію розв’язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури, яка використовує алгоритми структурної регуляризації та декомпозиції розріджених даних для ...
 • Семчишин, Л.М.; Алілуйко, А.М.; Марценюк, Є.О. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  У статті запропоновано узагальнені динамічні моделі замкнутої виробничої системи. Розглянуто міжгалузеві моделі та їх місце серед моделей економічної динаміки. Проведено чисельні розрахунки моделі. Наведено спосіб зведення ...
 • Лаптин, Ю.П. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Описывается новый подход к решению плохо обусловленных задач вычисления оценки оптимального значения невыпуклых задач квадратичной оптимизации.
 • Аралова, А.А. (Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2017)
  Розглянуто алгоритм розв’язання за допомогою градієнтних методів задачі ідентифікації термічного опору при відомому зміщенні для термопружного деформування довгої складеної циліндричної оболонки.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис