Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Культура народов Причерноморья, 2013, № 253 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Культура народов Причерноморья, 2013, № 253 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Філатова, О.Є. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Стаття присвячується вивченню проблем соціально-економічного та політичного розвитку німецької національної меншини Харківщини в 20-і рр. ХХ століття, в умовах нової етнічної політики. У дослідженні вперше комплексно ...
 • Розстальна, А.М.; Хамідова, О.М. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Рецензована робота являє собою серйозну і цікаву наукову статтю на досить актуальну тему -застосування Інтернет технологій для просування товарів промислового призначення. У статті розкрита проблема використання Інтернет ...
 • Паршина, О.А.; Чернишева, О.М. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Запропоновано концептуальний підхід до оцінювання конкурентоспроможності продукції шинного виробництва. Розроблена методика оцінювання конкурентоспроможності шин, яка враховує особливості продукції окремих груп шин, умови ...
 • Померанец, В.Н.; Меленевский, Д.С. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Рост масштабов современных производств, усложнение их структур, расширение номен- клатуры производимой продукции, ее быстрой сменяемостью и другими факторами требует перехода к гибким, а следовательно, и к более надежным ...
 • Лозова, О.А. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Стаття присвячена аналізу особливостей використання маркетингу в діяльності туристських підприємств. Досліджено стан ринку туристичних послуг України. Визначено основні функції туристичного маркетингу, особливості ...
 • Зорий, О.Г.; Друзин, Р.В.; Османова, Э.У. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье рассмотрены общие основы начисления и уплаты единого социального взноса в Украине и проведен анализ эффективности системы его администрирования. Также определены факторы, влияющие на размер единого социального ...
 • Гладка, Л.І.; Янчара, А.М. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Одним з найважливіших завдань економічної політики держави є розвиток малого підприємництва, який сприятиме зростанню виробництва товарів та послуг належної якості, створенню нових робочих місць та сплаті податків у ...
 • Маркіна, І.А. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статті надається визначення та характеристика основних засад державної антикризової політики в туристичному бізнесі, визначаються існуючі нагальні проблеми. Автором узагальнено та обґрунтовано поняття антикризової ...
 • Кантур, С.Ф.; Кашкина, О.П. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье приведены разные трактовки понятия «пассивы банка», определены источники формирования пассивов банка, дана краткая характеристика построения собственных, привлеченных и заемных средств и функциональной направленности ...
 • Кульчинський, О.Б. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Стаття присвячена одній зі стилістичних особливостей османського літопису поч. 18 ст. «Історія Наїми». Проведений на основі корпусної методології лексикостатистичний аналіз хроніки засвідчив, що в порівнянні з іншими ...
 • Швець, Л.І. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  У статті розглянуто особливості відображення соціальних витрат у системі управлінського обліку. Визначено їх основне призначення, яке полягає у досягненні соціального та (або) економічного ефектів. Обґрунтовано склад ...
 • Патерикіна, В.В. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Сакральне виступає метакатегорією культури, бо охоплює всі сфери буття. Незважаючи на важливість вивчення сакрального, саме поняття має різноманітні тлумачення. Культурологічна думка виводить етимологію сакрального з ...
 • Зирянова, Г.Ю.; Кремповая, Н.Л. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  У статті розкриті визначення економічної сутності оборотних активів; розробляється система управління оборотними активами; розглянуто аналіз оборотних активів. Ключові слова: оборотні активи, етапи аналізу оборотних ...
 • Яковлєва, О. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Розглядаються актуальні питання освіти як системи в умовах сучасної української культури. Досліджується система освіти в Україні через аспект багатомовності. Визначені витоки комплексності вітчизняної освіти та виявлені ...
 • Архангельская, А.С. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Архангельская А.С. предлагает продолжение (2-ую часть) текста "ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ и ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ". 1-ая часть опубликована в разделе "Точка зрения" журнала "Культура народов Причерноморья", 2011, №217. Здесь автор открывает ...
 • Ваниева, Э.А.; Усманова, Э.А. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье анализируется влияние подбора высококвалифицированного персонала на качество туристических услуг. Поскольку персонал в сфере туризма является одним из основных ресурсов конкурентных преимуществ организации, ...
 • Карчев, Я.Я.; Пантелеєв, В.П. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Вказано головний внесок Флоренс Найтингейл в практичну та теоретичну статистику – леді є новатором використання методів інфографіки в статистиці, вона застосовувала кругові (секторні) діаграми на підставі власноруч ...
 • Дорофеев, Д.В. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье анализируется проблема внешнеполитических взглядов антифедералистов, которые писали и публиковали эссе на протяжении 1787-1788 гг. Результаты исследования позволили установить круг авторов, которые рассматривали ...
 • Сардар Зейнал (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье освещены схожие и отличительные особенности неопределённой и безличной форм глагола, прояснён вопрос подлежащего в предложениях, сказуемое которого выражено неопределённой формой глагола. Мы полагаем, что ...
 • Быкова, В.В. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Проанализированы особенности реализации административной реформы, составляющей частью которой является модернизация государственной службы. Рассмотрены ключевые модели взаимодействия политики и государственной службы. ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис