Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Культура народов Причерноморья, 2013, № 253 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Культура народов Причерноморья, 2013, № 253 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Абдурахманова, А.Е.; Кремповая, Н.Л. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Стаття присвячена теоретичним і методологічним аспектам оптимізації управління активами на підприємстві. Дана оцінка та аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів. Розкрито основи та основні завдання управління ...
 • Абибуллаев Белял Аедин-оглы (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье рассмотрена инвестиционная привлекательность аграрного сектора Украины. Проанализированы основные экономические результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий в области сельского хозяйства за прошлый ...
 • Веріга, Г.В. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Розглянуто призначення, теоретичні основи регулювання міжнародних резервів. Проаналізовано динаміку офіційних валютних резервів і платіжного балансу України протягом десятирічного періоду, формалізовано взаємозв’язок між ...
 • Гладка, Л.І.; Янчара, А.М. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Одним з найважливіших завдань економічної політики держави є розвиток малого підприємництва, який сприятиме зростанню виробництва товарів та послуг належної якості, створенню нових робочих місць та сплаті податків у ...
 • Зорий, О.Г.; Друзин, Р.В.; Османова, Э.У. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье рассмотрены общие основы начисления и уплаты единого социального взноса в Украине и проведен анализ эффективности системы его администрирования. Также определены факторы, влияющие на размер единого социального ...
 • Зирянова, Г.Ю.; Кремповая, Н.Л. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  У статті розкриті визначення економічної сутності оборотних активів; розробляється система управління оборотними активами; розглянуто аналіз оборотних активів. Ключові слова: оборотні активи, етапи аналізу оборотних ...
 • Колпакова, Н.С. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье рассмотрены основные проблемы развития страхового рынка в Украине, проведен анализ основных тенденций, происходящих на страховом рынке, осуществлен анализ концентрации страхового рынка Украины по основным типам ...
 • Лозова, О.А. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Стаття присвячена аналізу особливостей використання маркетингу в діяльності туристських підприємств. Досліджено стан ринку туристичних послуг України. Визначено основні функції туристичного маркетингу, особливості ...
 • Маркіна, І.А. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статті надається визначення та характеристика основних засад державної антикризової політики в туристичному бізнесі, визначаються існуючі нагальні проблеми. Автором узагальнено та обґрунтовано поняття антикризової ...
 • Іванова, В.О.; Кантур, С.Ф. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  У статті розглядаються сучасні трактування поняття «прибуток комерційного банку». На основі визначення сутнісних характеристик прибутку банку пропонується авторський підхід щодо його визначення. Розкривається значення ...
 • Ришняк, Н.Н. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Багаторічні дослідження теорії та практики функціонування виробництва свідчать про високу ефективність і значення агропромислової інтеграції. Об’єднання бізнесу супроводжується виникненням таких організаційних форм як ...
 • Бойченко, Е.Б. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  У статті визначено сутність поняття „діагностика умов відтворення культурного розвитку регіонального соціуму”, під яким розуміється комплекс науково-методологічних і науково- прикладних досліджень, направлених на виявлення, ...
 • Танцюра, М.Ю.; Умерова, Д.Т. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  У статті розглянута собівартість продукції підприємства з різних точок зору. Розглянуто класифікацію витрат за різними критеріями, визначення собівартості продукції підприємства як фактор прийняття виробничо-господарських ...
 • Померанец, В.Н.; Меленевский, Д.С. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Рост масштабов современных производств, усложнение их структур, расширение номен- клатуры производимой продукции, ее быстрой сменяемостью и другими факторами требует перехода к гибким, а следовательно, и к более надежным ...
 • Паршина, О.А.; Чернишева, О.М. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Запропоновано концептуальний підхід до оцінювання конкурентоспроможності продукції шинного виробництва. Розроблена методика оцінювання конкурентоспроможності шин, яка враховує особливості продукції окремих груп шин, умови ...
 • Резнікова, Н.В.; Відякіна, М.М. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Досліджено специфіку економічного співробітництва країн Союзу арабського Магрибу, Агадирської угоди та ЄС. Виокремлено чинники, що перешкоджають поглибленню інтеграції країн регіону. До внутрішніх причин їх інституційної ...
 • Кантур, С.Ф.; Кашкина, О.П. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье приведены разные трактовки понятия «пассивы банка», определены источники формирования пассивов банка, дана краткая характеристика построения собственных, привлеченных и заемных средств и функциональной направленности ...
 • Дрюк, В.Г.; Пономарева, Т.Г.; Гидулянов, А.А. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Память об истории Советского Союза у одних связана с ностальгией и зачастую с попытками реанимировать образ Сталина, а у других – с болью и сожалением о десятилетиях, принесенных в жертву жестокой диктатуре. Для достоверного ...
 • Шевченко, О.К. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  Вивчається формування підходів до аналізу подій Ялтинської конференції в середовищі російських германістів. Особлива увага приділяється визначенню базових стратегій російській історіографії у визначенні ролі «Німецького ...
 • Абдуллаев, Э.Ш. (Культура народов Причерноморья, 2013)
  В статье рассмотрены особенности учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции растениеводства. Рассмотрена и обобщена зарубежная и отечественная литература по учету затрат и калькулирования ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис