Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Кибернетика и системный анализ, 2013, № 4 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Кибернетика и системный анализ, 2013, № 4 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Летичевский, А.А.; Лялецкий, А.В.; Мороховец, М.К. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглядаються загальні підходи В.М. Глушкова до проблеми штучного інтелекту. Зокрема, детально висвітлюється історія досліджень за програмою «Алгоритм Очевидності», ініційованою В.М. Глушковим. Аналізуються результати, ...
 • Онопчук, Ю.Н.; Чикрий, Ал.А. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Досліджено ігрову задачу зближення для нестаціонарних динамічних процесів, що функціонують в умовах невизначеності та протидії. При цьому термінальна множина представляє собою циліндричне багатозначне відображення. На ...
 • Сергиенко, И.В.; Белецкий, Б.А.; Гупал, А.М. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Наведено низку аналогій між живою клітиною та комп’ютером загального призначення. Внутрішньоклітинні процеси життєдіяльності порівнюються з процесами обчислень у комп’ютері. Білки, що координують внутрішньоклітинні процеси, ...
 • Згуровский, М.З.; Болдак, А.А.; Ефремов, К.В. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто комплекс задач інтелектуального аналізу і системного узгодження наукових даних різної природи. Представлено математичні і програмно-технічні інструменти для розв’язання вказаного класу задач. Розглянуто приклад ...
 • Ляшко, С.И.; Клюшин, Д.А.; Алексеенко, В.В. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Запропоновано новий метод багатовимірного ранжування за допомогою пілінга на основі довірчих еліпсоїдів. Доведено статистичні властивості побудованих довірчих еліпсоїдів. Описано застосування запропонованого методу для ...
 • Селезов, И.Т.; Кривонос, Ю.Г. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Наведено дві узагальнені хвильові моделі. В першій розглядається вплив магнітного поля на пружне тіло з пустотною фракцією. Друга — нова узагальнена модель ферогідродинаміки, яка описує розповсюдження хвиль зі скінченними ...
 • Андон, Ф.И.; Игнатенко, А.П. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Здійснено моделювання конфліктних процесів взаємодії потоків даних у мережі Інтернет. Розглянуто проблему конфліктного керування в мережі, підкреслено актуальність, описано існуючі підходи до її розв’язання. Поставлено ...
 • Провотар, А.И.; Лапко, А.В.; Провотар, А.А. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто питання побудови нечітких систем специфікацій процесів діагностування і процедур нечіткого логічного виведення, а також нові постановки та методи розв’язання задач на нечітких моделях. Зокрема, запропоновано ...
 • Задирака, В.К.; Кудин, А.М. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто нові постановки задач у криптографії та стеганографії, які визначаються особливостями хмарних обчислювальних систем. Досліджено аспекти побудови та застосування крипто- та стеганосистем для хмарних обчислень.
 • Коваленко, И.Н.; Коба, Е.В.; Дышлюк, О.Н. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Вивчено дискретну в часі одноканальну систему обслуговування з повторними викликами при загальних, періодично залежних від номера заявки, дискретних розподілах інтервалів надходження заявок, часу обслуговування та циклу ...
 • Чуб, И.А.; Новожилова, М.В.; Мурин, М.Н. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто математичну модель та метод розв’язання оптимізаційної задачі розподілу обмежених ресурсів проекту як задачі розміщення прямокутних об’єктів зі змінними метричними характеристиками, що зв’язані функціональними ...
 • Кнопов, П.С.; Била, Г.Д. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гауссівського стаціонарного ...
 • Анисимов, А.В. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Вводяться двобазисні системи числення, що узагальнюють стандартні системи числення, основані на розкладанні чисел за степенями заданого базисного числа. Наведено результати, а також приклад застосування для кодування чисел ...
 • Крак, Ю.В.; Кривонос, Ю.Г.; Куляс, А.И. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Наведено нові результати розв’язання задач конкатенативного сегментивного синтезу мовної інформації з урахуванням просодичних та інтонаційних характеристик звучання, комп’ютерного моделювання голосових сигналів людини на ...
 • Гуляницкий, Л.Ф.; Рудык, В.А. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто питання формалізації задачі прогнозування третинної структури протеїнів, що базується на НР-моделі Ділла. Вивчено тривимірні дискретні решітки і підходи до подання шляхів у них. Запропоновано і досліджено два ...
 • Ильченко, М.Е.; Урывский, Л.А. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Відображено найбільш важливі аспекти наукової спадщини академіка В.М. Глушкова, розкрито суть сучасних інфотелекомунікаційних стратегій та особливості їх реалізації в Україні. Показано вклад Національного технічного ...
 • Автор відсутній (Кибернетика и системный анализ, 2013)
 • Сергиенко, И.В.; Дейнека, В.С. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Наведено результати, що стосуються побудови обчислювальних алгоритмів підвищеного порядку точності для множини класів задач в частинних похідних з розривними розв’язками, у тому числі умовно коректних та задач на власні ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис