Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Кибернетика и системный анализ, 2013, № 4 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Кибернетика и системный анализ, 2013, № 4 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Автор відсутній (Кибернетика и системный анализ, 2013)
 • Летичевский, А.А.; Лялецкий, А.В.; Мороховец, М.К. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглядаються загальні підходи В.М. Глушкова до проблеми штучного інтелекту. Зокрема, детально висвітлюється історія досліджень за програмою «Алгоритм Очевидності», ініційованою В.М. Глушковим. Аналізуються результати, ...
 • Анисимов, А.В. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Вводяться двобазисні системи числення, що узагальнюють стандартні системи числення, основані на розкладанні чисел за степенями заданого базисного числа. Наведено результати, а також приклад застосування для кодування чисел ...
 • Ляшко, С.И.; Клюшин, Д.А.; Алексеенко, В.В. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Запропоновано новий метод багатовимірного ранжування за допомогою пілінга на основі довірчих еліпсоїдів. Доведено статистичні властивості побудованих довірчих еліпсоїдів. Описано застосування запропонованого методу для ...
 • Провотар, А.И.; Лапко, А.В.; Провотар, А.А. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто питання побудови нечітких систем специфікацій процесів діагностування і процедур нечіткого логічного виведення, а також нові постановки та методи розв’язання задач на нечітких моделях. Зокрема, запропоновано ...
 • Сергиенко, И.В.; Дейнека, В.С. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Наведено результати, що стосуються побудови обчислювальних алгоритмів підвищеного порядку точності для множини класів задач в частинних похідних з розривними розв’язками, у тому числі умовно коректних та задач на власні ...
 • Згуровский, М.З.; Болдак, А.А.; Ефремов, К.В. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто комплекс задач інтелектуального аналізу і системного узгодження наукових даних різної природи. Представлено математичні і програмно-технічні інструменти для розв’язання вказаного класу задач. Розглянуто приклад ...
 • Ильченко, М.Е.; Урывский, Л.А. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Відображено найбільш важливі аспекти наукової спадщини академіка В.М. Глушкова, розкрито суть сучасних інфотелекомунікаційних стратегій та особливості їх реалізації в Україні. Показано вклад Національного технічного ...
 • Сергиенко, И.В.; Белецкий, Б.А.; Гупал, А.М. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Наведено низку аналогій між живою клітиною та комп’ютером загального призначення. Внутрішньоклітинні процеси життєдіяльності порівнюються з процесами обчислень у комп’ютері. Білки, що координують внутрішньоклітинні процеси, ...
 • Селезов, И.Т.; Кривонос, Ю.Г. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Наведено дві узагальнені хвильові моделі. В першій розглядається вплив магнітного поля на пружне тіло з пустотною фракцією. Друга — нова узагальнена модель ферогідродинаміки, яка описує розповсюдження хвиль зі скінченними ...
 • Коваленко, И.Н.; Коба, Е.В.; Дышлюк, О.Н. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Вивчено дискретну в часі одноканальну систему обслуговування з повторними викликами при загальних, періодично залежних від номера заявки, дискретних розподілах інтервалів надходження заявок, часу обслуговування та циклу ...
 • Задирака, В.К.; Кудин, А.М. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто нові постановки задач у криптографії та стеганографії, які визначаються особливостями хмарних обчислювальних систем. Досліджено аспекти побудови та застосування крипто- та стеганосистем для хмарних обчислень.
 • Крак, Ю.В.; Кривонос, Ю.Г.; Куляс, А.И. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Наведено нові результати розв’язання задач конкатенативного сегментивного синтезу мовної інформації з урахуванням просодичних та інтонаційних характеристик звучання, комп’ютерного моделювання голосових сигналів людини на ...
 • Гуляницкий, Л.Ф.; Рудык, В.А. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто питання формалізації задачі прогнозування третинної структури протеїнів, що базується на НР-моделі Ділла. Вивчено тривимірні дискретні решітки і підходи до подання шляхів у них. Запропоновано і досліджено два ...
 • Онопчук, Ю.Н.; Чикрий, Ал.А. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Досліджено ігрову задачу зближення для нестаціонарних динамічних процесів, що функціонують в умовах невизначеності та протидії. При цьому термінальна множина представляє собою циліндричне багатозначне відображення. На ...
 • Андон, Ф.И.; Игнатенко, А.П. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Здійснено моделювання конфліктних процесів взаємодії потоків даних у мережі Інтернет. Розглянуто проблему конфліктного керування в мережі, підкреслено актуальність, описано існуючі підходи до її розв’язання. Поставлено ...
 • Кнопов, П.С.; Била, Г.Д. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гауссівського стаціонарного ...
 • Чуб, И.А.; Новожилова, М.В.; Мурин, М.Н. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
  Розглянуто математичну модель та метод розв’язання оптимізаційної задачі розподілу обмежених ресурсів проекту як задачі розміщення прямокутних об’єктів зі змінними метричними характеристиками, що зв’язані функціональними ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис