Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003, том XII за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003, том XII за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Гнатів, П. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Запропонована концепція макрометаболічної структури листків як системи біохемічних показників адаптації деревних рослин. Уся суха маса розглядається як сума вмісту клітковини, водорозчинних цукрів, ліпідів, протеїдів і ...
 • Голубець, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  У контексті наукових ідей В. Вернадського стосовно живої речовини, плівки життя та ролі людського розуму і керованої ним праці як організатора глобальної надсистеми — соціосфери розглянуто стратегічні питання раціонального ...
 • Калинович, Н. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  На основі палеоботанічних досліджень на території Українських і частково Польських Карпат відтворено картину розвитку флори і рослинности цього реґіону від початку формування гірської системи. Протягом приблизно 70 млн. ...
 • Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Аналізом екологічних, ценотичних, систематичних і хорологічних особливостей сучасних та аналогів головних третинних ценозоутворювачів встановлені флорогенетичні комплекси рослинного покриву Карпат. Формування сучасних ...
 • Калинович, Н.; Ситник, О. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Історія заселення карпатського реґіону людьми налічує близько мільйона років. 7 тис. років тому гірські масиви опинилися у сфері впливу активної господарської діяльности людини. Різноманітні історичні події призводили до ...
 • Криницький, Г.; Третяк, П. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Протягом останніх століть унаслідок господарської діяльности лісові природні комплекси Карпат зазнали деградаційних змін. Відбулися модифікації просторової і вікової структури та породного складу лісів, знизився їхній ...
 • Малиновський, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Під впливом антропогенних факторів природна верхня межа лісу в Карпатах знижена на 200—300 м по вертикалі і представлена тепер суцільною стіною високостовбурних дерев, нездатних протистояти стихійним явищам. Повідомлено ...
 • Колодій, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Ріки північно-східного макросхилу Карпат є головними джерелами забезпечення водою населення, промисловости і сільського господарства в реґіоні. Водночас якість води не у всіх із них і не у всьому відповідає вимогам нормативних ...
 • Шеляг-Сосонко, Ю.; Ємельянов, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Біорозмаїття — найбільш важливий природний ресурс, багатство всього людства і національне багатство кожної держави. Цінність біорозмаїття була сформована впродовж тривалого біологічного розвитку, фактично є джерелом ...
 • Дудка, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Розглянуто репрезентативність макроміцетів порядків Agaricales s. l. та Aphyllophorales s. l. у лісових екосистемах Українських Карпат. Проаналізовано поширення макроміцетів, занесених до „Червоної книги України“. Наведені ...
 • Крічфалушій, В.; Будников, Г. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Для охорони в Українських Карпатах запропонований реґіональний Червоний список видів судинних рослин. Він укладений на підставі даних польових досліджень авторів, аналізу численних вітчизняних і закордонних гербарних ...
 • Тасєнкевич, Л. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Подана загальна характеристика флористичного розмаїття Українських Карпат, яке складають 1997 аборигенних видів і підвидів, що належать до 116 родин і 542 родів. Серед них є 125 ендeмічних таксонів — 76 видів і 49 підвидів, ...
 • Автор відсутній (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
 • Малиновський, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
 • Ковальчук, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Проаналізовано поширення спектра сучасних рельєфоперетворювальних процесів в Українських Карпатах, охарактеризовані риси гідрографії, дано оцінку впливу природних і техногенних чинників на гідрологічний режим річок. Подані ...
 • Лобачевська, О. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Узагальнено результати дослідження бріофлори Українських Карпат: представлена історія бріологічних досліджень реґіону; проаналізовано сучасний склад флори; наведено основні екологічні особливості поширення мохоподібних; ...
 • Кияк, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  На прикладі рідкісних, реліктових, ендемічних та деяких інших видів рослин високогір’я Карпат досліджено розмаїття їхніх популяцій за ознаками структури, динаміки та екології. Розкрито особливості популяцій різного обсягу. ...
 • Горбань, І.; Лисачук, Т. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Протягом останнього півстоліття у науковій орнітологічній літературі відсутні відомості про особливості поширення, поведінки і розподілу мисливських та гніздових територій Aquila chrysaetos у межах української частини ...
 • Третяк, П. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  На тлі загальної континуальности структури рослинному покриву, відповідно до ландшафтної структури, властива чітка макро- і мезо- дискретність. Вона зумовлена особливостями геолого-геоморфологічної будови, висотно-кліматичними ...
 • Кучерявий, В.; Данилик, І.; Скробала, В.; Данилик, Р. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Наведено результати досліджень урбанізаційного трансформування флори, рослинности й гемеробії рослинного покриву малих поселень верхів’я басейну ріки Дністер. Встановлена низка закономірностей формування синантропної флори ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис