Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003, том XII за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003, том XII за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Щербаченко, О.; Демків, О. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Подано результати дослідження бріофлори берегів водойм м. Львова. Види, що домінують як за частотою трапляння, так і за проєктивним покриттям, проаналізовано на здатність поглинати іони важких металів. Встановлений зворотний ...
 • Дудка, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Від початку ХХ ст. кількість виявлених в Українських Карпатах пероноспорових грибів родів Bremia, Peronospora, Plasmopara та Sclerospora зросла з 44 до 91. Зросла також чисельність сегетальних бур’янів із родини Asteraceae, ...
 • Малиновський, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
 • Служинська, З. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
 • Голубець, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  На основі карти відновленого рослинного покриву і врахування усіх типів рослинности проведено геоботанічне районування території регіону. Виділено геоботанічні округи дубово-букових і дубових (з дуба скельного) Передкарпатських ...
 • Ковальчук, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Проаналізовано поширення спектра сучасних рельєфоперетворювальних процесів в Українських Карпатах, охарактеризовані риси гідрографії, дано оцінку впливу природних і техногенних чинників на гідрологічний режим річок. Подані ...
 • Орлов, О. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  За системою показників гумусового стану ґрунтів, що її розробили Л. А. Грішина — Д. С. Орлов, проведено оцінення кількісного та якісного складу органічної речовини бурих гірсько-лісових ґрунтів. Досліджено зміни гумусового ...
 • Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Аналізом екологічних, ценотичних, систематичних і хорологічних особливостей сучасних та аналогів головних третинних ценозоутворювачів встановлені флорогенетичні комплекси рослинного покриву Карпат. Формування сучасних ...
 • Автор відсутній (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
 • Топольний, Ф.; Гелевера, О.; Моспан, С.; Моспан, Г.; Чепур, С. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Розглянуто особливості технологій вирощування найпоширеніших сільгоспкультур в Українських Карпатах. Висвітлено причини низької ефективности рільництва та заходи щодо підвищення урожайности картоплі й лучних угідь. ...
 • Колодій, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Ріки північно-східного макросхилу Карпат є головними джерелами забезпечення водою населення, промисловости і сільського господарства в реґіоні. Водночас якість води не у всіх із них і не у всьому відповідає вимогам нормативних ...
 • Калинович, Н.; Ситник, О. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Історія заселення карпатського реґіону людьми налічує близько мільйона років. 7 тис. років тому гірські масиви опинилися у сфері впливу активної господарської діяльности людини. Різноманітні історичні події призводили до ...
 • Калинович, Н. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  На основі палеоботанічних досліджень на території Українських і частково Польських Карпат відтворено картину розвитку флори і рослинности цього реґіону від початку формування гірської системи. Протягом приблизно 70 млн. ...
 • Малиновський, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Повідомлено про сучасний стан карпатських полонин, найпоширеніші на полонинах типи рослинности, їхнє походження, продуктивність і кормову цінність. Наголошено на вторинному походженні фітоценозів і заходах, спрямованих ...
 • Чорнобай, Ю. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
 • Скибіцька, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Повідомлено про історію дослідження лікарських рослин Українських Карпат, їхнє значення в офіцинальній і народній медицині. Виділено групи лікарських рослин за вмістом біологічно активних речовин (БАР). Наведено приклади ...
 • Дейнека, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Проаналізовано вікову та породну структуру лісових насаджень округ санітарної охорони гірських та передгірських курортів Львівщини (Трускавець, Моршин, Східниця, Сколе, Славське). Визначено напрями поліпшення стану ...
 • Дудка, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Розглянуто репрезентативність макроміцетів порядків Agaricales s. l. та Aphyllophorales s. l. у лісових екосистемах Українських Карпат. Проаналізовано поширення макроміцетів, занесених до „Червоної книги України“. Наведені ...
 • Пацура, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  На основі аналізу лісового фонду виявлені малопоширені, рідкісні й унікальні деревостани та популяції деревних рослин, типи едатопів і типи лісу. Узагальнено сучасний стан, структурно-динамічні особливості та перспективи ...
 • Загульська, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис