Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2008, том 15

Репозиторій DSpace/Manakin

Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2008, том 15

 
Переглядів: 21542
Завантажень: 43913

Тематичний випуск : Роми України: із минулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)


ЗМІСТ

Наулко В.І., Зіневич Н.О.
Вступне слово

Бачинська О.
Цигани-козаки: перебування циган Бессарабії в Дунайському козацькому війську

Бєліков О.
Державна політика стосовно циган України: історія і сучасність

Бессонов Н.
Игры детей и молодежи в цыганских кочевых таборах

Бессонов Н.
Нарративные источники как один из информацинных ресурсов цыгановедения

Величко Т.
Етнографічні музейні дослідження традиційно-побутової культури “кримських циган” кінця ХІХ – початку ХХІ ст.

Воронко О.
Матеріали загальних переписів населення 1959-2001 рр. як джерело вивчення ромів України: етнодемографічний аспект проблеми

Гельбіґ А.
Між наукою та проблемами захисту прав ромів: куди зникає об’єктивність в ромознавчих дослідженнях?

Григоріченко П.
“Десятиліття ромської інтеграції в Європі 2005–2015” та План дій України щодо приєднання до нього

Гриневич О.
Роми України і Миколаївщини

Джорджевич Д.
О чём ромология должна бы позаботиться?

Данілкин О.
Культурно-антроплогічна ідентифікація циганів України

Duminica І.
The Educational Process of the Roma Community in the Republic of Moldova

Заатов І.
Крымскотатарские цыгане «чингенелер» глазами путешественников ХVІ–ХІХ вв., в контексте эволюции крымскотатарской народной музыки

Заатов І.
Публикация Ваджип оджа “Материалы по этнографии и истории крымских циган”

Зіневич Н.
Цигани в дослідженнях українських архівістів кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Іваненко Ю.
Пропозиції щодо підвищення рівня освіти і збереження культури в рамках комплексної державної програми підтримки ромів України

Івашків Г.
Цигани і Гуцульщина крізь призму розписів у кераміці

Йованович Д.
Мимикрия цыган Сербии – как последнее прибежище

Курочкін О.
Карнавальні “цигани”: етнічний стереотип і обрядова маска

Левыкин В.
К вопросу о национальном составе вермахта

Марушиакова Е., Попов В.
Идентичности цыган/рома в новом европейском контексте (ситуация в Восточной Европе)

Марчук Е.
Цыгане и протестантизм

Махотина И.
Устный репертуар русских цыган по материалам архива семьи Панковых

Навроцька Є.
Особливості вивчення історії ромів Закарпаття в шкільному курсі

Наулко В.
Етнічна ідентифікація і статистичний облік ромів України

Омельчук Д.
Доля ромів Криму, засуджених за політичними мотивами в 30-40 роки ХХ століття

Павлюченко О.
Архівне джерело про сербських ромів на теренах України (початок ХХ ст.)

Песчаний О.
Цигани і Швейцарія

Семілетко В.
До питання про лексичні особливості сервітського діалекту мови ромів України

Смирнова-Сеславинская М.
Культурная матрица проторомов как фактор формирования ромской этнической субкультуры и проблемы социализации цыган в России

Slavkova M.
A Critical View of Contemporary Romology: Employing the Evangelical Sources

Старков В.
До питання про ігрову культуру циган

Стьопченко Е.
Німці-колоністи та “сусіди” – цигани в поліетнічному оточенні півдня України наприкінці XVIII – XIX століття

Тодорович Д.
Пути протестантизации ромов в Сербии

Торопов В.
Язык и фольклор крымских циган (результаты некоторых исследований автора)

Тяглий М.
Палачи – жертвы – наблюдатели: нацистская антицыганская политика в окупированной Украине и позиция местного населения (на примере Крыма): методологические замечания

Федорова О.
До питання забезпечення рівного доступу ромської молоді до освіти і охорони здоров’я з метою успішної інтеграції в українське суспільство

Цветков Г.
История и социальное развитие цыган-ловарей

Черенков Л.
Цыганская диалектология в Украине. История и современное состояние

Шаповал В.
Переоцiнка внеску українського циганського дiалекту до росiйського злодiйського жаргону у свiтлi критики сумнiвного джерела 1927 р.

Явір В.
Ксенофобія у ставленні до ромів

Додаток. Проект Національний план дій України в рамках “Десятиліття ромської інтеграції у 2005–2015 роках”

Про наших авторів

Іллюстрації

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds