Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Мультиверсум. Філософський альманах, 2009, вип. 80 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Мультиверсум. Філософський альманах, 2009, вип. 80 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Валенса, Г.А. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті розкривається поняття афективності як принципової здатності тілесності людини бути джерелом сенсів свідомого існування. Тілесність постає як основа людського досвіду і соціального буття людини.
 • Панько, Н.М. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті аналізується діалогізм як принцип сучасної комунікативної філософії освіти. Обґрунтовується доцільність поєднання секуляризованих етичних концепцій із сучасними проектами етики, зокрема з проектом практичної ...
 • Квятковський, Д.О. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У роботі вивчаються малодосліджені у вітчизняній філософії екзистенціально-філософські аспекти творчості В.Стуса. Виявлена дуалістичність поглядів стосовно світу і людини та розкриті символічні мотиви філософської концепції ...
 • Коротенко, Є.Д. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті на засадах аналізу здобутків зарубіжних дослідників розглянуто історико-філософські аспекти виникнення і розвитку семантичної, синтаксичної і прагматичної парадигм дослідження мови, які пояснюють сучасний відхід ...
 • Триняк, М.В. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті розглядається філософсько-освітній вимір інтеркультурного діалогу. Доводиться, що на сучасні освітні та виховні практики суттєво впливає глобалізація. Відповіддю на її виклики є педагогічна адаптація історичного ...
 • Бойко, А.І. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Інформаційні технології розглядаються як детермінанти розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства та розгортання ринкових відносин.
 • Москалюк, В.М. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті досліджується квазітеодицея національного буття українців в якості штучного утворення радянської ідеології. Підкреслюється антигуманний характер тотальної пропаганди і мовного терору проти української мови. ...
 • Кривда, Н.Ю. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Стаття присвячена формуванню дискурсу проблеми “становлення нації” в контексті політологічної та філософської традиції ХІХ–ХХ ст. у середовищі мислителів української діаспори. Розглядаються концепції становлення нації та ...
 • Кострюков, С.В. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Стаття присвячена дослідженню призначення культури в житті суспільства та її людинотворчої сутності.
 • Шенгерій, Л.М (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті досліджуються особливості некласичної моделі раціональної діяльності суб’єктів з точки зору її структури, що включає суперечливу множину основ дії суб’єкта, раціональне прийняття рішення та раціональну дію, між ...
 • Полтавцев, О.Г. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У запропонованій статті здійснена спроба визначити багатоманітний вплив діалогічної парадигми на гуманітарне знання сучасності. Результатом дослідження стала думка, що діалог одночасно може бути представлений як предмет, ...
 • Тімченко, О.П. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті обґрунтовується актуальність застосування започаткованої постструктуралізмом традиції дослідження впливу позаструктурних чинників на інституціоналізовані соціально-політичні структури, серед яких важливу роль ...
 • Шашкова, Л.О. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті на підгрунті аналізу матеріалу історії науки охарактеризована роль позанаукового знання у формуванні класичної науки.
 • Зелінська, Є.І. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті розглядається термін “нація” крізь призму природних і духовних складових. Подаються основні точки зору щодо даного феномену; визначаються фактори творення нації; аналізується людський чинник у процесі народження ...
 • Булига, І.І. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті розглядаються природа, механізм, спрямованість взаємодій релігійного і національного чинників, роль релігійного фактору у спробах мобілізації суспільства для політичних завдань під час Другої світової війни.
 • Чорний, В.С. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті здійснено аналіз ролі морально-етичних засад реформування військової організації України на сучасному етапі. Обґрунтовується важливість зміцнення військової безпеки держави.
 • Чорноморденко, І.В.; Ткач, І.Я. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Стаття присвячена систематизації поглядів в означенні “соціальної роботи” в Україні, пошуку шляхів трансформації сучасної моделі здійснення соціальної роботи в українському соціумі та аналізу її інфраструктури.
 • Сайтарли, І.А. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Статтю присвячено аналізу соціології культури Парсонса, де особливу увагу зосереджено на впливі його ідей на сучасну соціокультурну теорію як таку.
 • Автор відсутній (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
 • Димитров, В.Ю. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті аналізується необхідність системного розгляду управління як різновиду соціальної дії, наголошується на необхідності методологічного забезпечення управлінської діяльності, для чого мають залучатися новітні парадигми ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис