Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Мультиверсум. Філософський альманах, 2009 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Мультиверсум. Філософський альманах, 2009 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Квятковський, Д.О. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У роботі вивчаються малодосліджені у вітчизняній філософії екзистенціально-філософські аспекти творчості В.Стуса. Виявлена дуалістичність поглядів стосовно світу і людини та розкриті символічні мотиви філософської концепції ...
 • Тімченко, О.П. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті обґрунтовується актуальність застосування започаткованої постструктуралізмом традиції дослідження впливу позаструктурних чинників на інституціоналізовані соціально-політичні структури, серед яких важливу роль ...
 • Зелінська, Є.І. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті розглядається термін “нація” крізь призму природних і духовних складових. Подаються основні точки зору щодо даного феномену; визначаються фактори творення нації; аналізується людський чинник у процесі народження ...
 • Кривда, Н.Ю. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Стаття присвячена формуванню дискурсу проблеми “становлення нації” в контексті політологічної та філософської традиції ХІХ–ХХ ст. у середовищі мислителів української діаспори. Розглядаються концепції становлення нації та ...
 • Кострюков, С.В. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Стаття присвячена дослідженню призначення культури в житті суспільства та її людинотворчої сутності.
 • Димитров, В.Ю. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті аналізується необхідність системного розгляду управління як різновиду соціальної дії, наголошується на необхідності методологічного забезпечення управлінської діяльності, для чого мають залучатися новітні парадигми ...
 • Шашкова, Л.О. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті на підгрунті аналізу матеріалу історії науки охарактеризована роль позанаукового знання у формуванні класичної науки.
 • Шенгерій, Л.М (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті досліджуються особливості некласичної моделі раціональної діяльності суб’єктів з точки зору її структури, що включає суперечливу множину основ дії суб’єкта, раціональне прийняття рішення та раціональну дію, між ...
 • Коротенко, Є.Д. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті на засадах аналізу здобутків зарубіжних дослідників розглянуто історико-філософські аспекти виникнення і розвитку семантичної, синтаксичної і прагматичної парадигм дослідження мови, які пояснюють сучасний відхід ...
 • Чорноморденко, І.В.; Ткач, І.Я. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Стаття присвячена систематизації поглядів в означенні “соціальної роботи” в Україні, пошуку шляхів трансформації сучасної моделі здійснення соціальної роботи в українському соціумі та аналізу її інфраструктури.
 • Хилько, М.М. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті аналізується актуальність використання в українських журналістикознавчих дослідженнях філософських методів, зокрема принципів, категорій і законів діалектики.
 • Чорний, В.С. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті здійснено аналіз ролі морально-етичних засад реформування військової організації України на сучасному етапі. Обґрунтовується важливість зміцнення військової безпеки держави.
 • Бойко, А.І. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  Інформаційні технології розглядаються як детермінанти розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства та розгортання ринкових відносин.
 • Триняк, М.В. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті розглядається філософсько-освітній вимір інтеркультурного діалогу. Доводиться, що на сучасні освітні та виховні практики суттєво впливає глобалізація. Відповіддю на її виклики є педагогічна адаптація історичного ...
 • Полтавцев, О.Г. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У запропонованій статті здійснена спроба визначити багатоманітний вплив діалогічної парадигми на гуманітарне знання сучасності. Результатом дослідження стала думка, що діалог одночасно може бути представлений як предмет, ...
 • Валенса, Г.А. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті розкривається поняття афективності як принципової здатності тілесності людини бути джерелом сенсів свідомого існування. Тілесність постає як основа людського досвіду і соціального буття людини.
 • Москалюк, В.М. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті досліджується квазітеодицея національного буття українців в якості штучного утворення радянської ідеології. Підкреслюється антигуманний характер тотальної пропаганди і мовного терору проти української мови. ...
 • Панько, Н.М. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті аналізується діалогізм як принцип сучасної комунікативної філософії освіти. Обґрунтовується доцільність поєднання секуляризованих етичних концепцій із сучасними проектами етики, зокрема з проектом практичної ...
 • Молодиченко, В.В. (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)
  У статті на основі соціологічних матеріалів уточнюються соціально-ціннісні характеристики сучасних студентів.
 • Автор відсутній (Мультиверсум. Філософський альманах, 2009)

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис