Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Мовознавство, 2012 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Мовознавство, 2012 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Скляренко, В.Г. (Мовознавство, 2012)
  У статті розглядаються чотири «темні місця» «Слова» («.. .начяти старыми словесы трудныхъ повƀстїй о пълку Игорев’Ъ», «Чръпахуть ми синее вино съ трудомь смƀшено», «...на своею нетрудною крилцю», « О Днƀпрƀ словутицю»). ...
 • Ткаченко, О.Б. (Мовознавство, 2012)
  Як зазначається у статті, сьогочасна мовна ситуація в Україні не дозволяє розглядати проблему правописної реформи як першочергову. Вона є тільки частиною важливішої проблеми поширення української мови як державної і буде ...
 • Бацевич, Ф.С. (Мовознавство, 2012)
  У статті обґрунтовується особливий статус абсурдних художніх текстів у сучасній функціонально і комунікативно зорієнтованій лінгвістиці як важливого джерела й інструменту пізнання закономірностей естетичного смислотворення. ...
 • Прадід, Ю.Ф. (Мовознавство, 2012)
  Стаття присвячена новітній історії української фразеографії. Зазначається, що перші спеціальні фразеологічні словники з’явилися лише в 50—60-і роки XX ст. До цього часу фразеологічні одиниці описувалися в пареміологічних ...
 • Скопненко, О.І.; Цимбалюк-Скопненко, Т.В. (Мовознавство, 2012)
  Стаття присвячена розглядові процесу становлення сучасного розуміння обсягу фраземіки в українському мовознавстві. На підставі аналізу найвідоміших наукових джерел констатовано, що в наш час, незважаючи на панівну концепцію ...
 • Герасименко, І.А. (Мовознавство, 2012)
  У статті висвітлено проблему структурної та лексико-семантичної організації колоративів у сучасній російській мові, представлено погляди вчених на виділення класифікаційних ознак цієї лексико-семантичної групи.
 • Шипнівська, О.О. (Мовознавство, 2012)
  У статті відповідно до знаннєорієнтованої системи машинного перекладу розглядається можливість оптимізації обсягу перекладного словника засобами словотворення. Головну увагу зосереджено на методиці формування словника ...
 • Шкіцька, І.Ю. (Мовознавство, 2012)
  Стаття присвячена дослідженню тендерного аспекту тактики підвищення значущості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву. З’ясовуються відмінності між експресивами, уживаними різностатевими комунікантами під час ...
 • Петров, О.В. (Мовознавство, 2012)
  У статті сформульовано загальні принципи структурування предикатно-актантних полів як різновиду семантичних полів. Предикатно-актантні поля складаються з предикатної та актантної зон, кожна з яких має ядро і периферію. В ...
 • Зарецький, О. (Мовознавство, 2012)
  Рецензія на книгу: Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст — соціум — культура — мовна особистість. К .: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. — 491 с. У книзі Т. В. Радзієвської ...
 • Одрехівська, І. (Мовознавство, 2012)
  Рецензія на книгу: Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови української літературної мови.— 3-є доп. вид. К .: Ярославів Вал, 2011. — 704 с. 2011 р. у видавництві «Ярославів Вал» перевидана знакова праця української ...
 • Олексенко, В. (Мовознавство, 2012)
  Рецензія на книгу: Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви. К .: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.— 376 с. Монографія М. П. Батан репрезентує нову ...
 • Автор відсутній (Мовознавство, 2012)
  6-7 жовтня 2011 року в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича на філологічному факультеті відбулася міжнародна науково-методична конференція «Класична філологія у контексті сучасності», яку провела ...
 • Автор відсутній (Мовознавство, 2012)
  У 2010 році бюро Наукової ради з проблем «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» при Відділенні літератури, мови і мистецтвознавства НАН України працювало у такому складі (голова ради — проф. В. М. ...
 • Тараненко, О.О. (Мовознавство, 2012)
  У статті розглядаються основні тенденції номінативно-аксіологічної переорієнтації в розвитку лексико-фразеологічного складу, системи словотворчих засобів та арсеналу стилістичних засобів української мови кінця XX—початку ...
 • Андрейчук, Н.І. (Мовознавство, 2012)
  У статті запропоновано трихотомію інтерпретант, яка відображає специфіку декодування тексту і може забезпечити шлях до пояснення культурно-специфічних форм мислення через поєднання підходів, напрацьованих семіотикою, ...
 • Сюта, Г.М. (Мовознавство, 2012)
  У статті обґрунтовано поняття стильової (поетичної) норми як одиниці виміру історії поетичної мови. Відзначено історичний, змінний характер поетичної норми. Визначено параметри рівневої фоностилістичної норми в українській ...
 • Автор відсутній (Мовознавство, 2012)
 • Широков, В.А.; Шевченко, І.В. (Мовознавство, 2012)
  У статті обговорюється феноменологічний підхід до розуміння граматичних феноменів і формалізації граматичного опису природної мови. Сформульовано модель мовної картини світу, в концептуальному представленні якої виділяються ...
 • Автор відсутній (Мовознавство, 2012)

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис