Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The Transfer Learning Task as the Means of Metalearning Tasks Solution

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Savchenko, Ye.A.
dc.contributor.author Savchenko, M.Yu.
dc.date.accessioned 2021-11-02T19:17:35Z
dc.date.available 2021-11-02T19:17:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation The Transfer Learning Task as the Means of Metalearning Tasks Solution / Ye.A. Savchenko, M.Yu. Savchenko // Control systems & computers. — 2020. — № 2. — С. 41-54. — Бібліогр.: 33 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.other DOI https://doi.org/10.15407/usim.2020.02.041
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181132
dc.description.abstract The methods for solving the problems of transfer learning are reviewed from the point of view of solving the metalearning tasks. The concepts of metalearning, transfer learning, multi-task learning, inductive transfer and lifelong learning are given. A scheme for solving the metalearning problem using the inductive approach is proposed. Metalearning is a generalization of all previously solved problems. It gives a possibility to save resources and to use the existing experience in solving learning problems in an optimal way. uk_UA
dc.description.abstract Мета. У статті поставлено завдання вивчити принципи трансферного навчання, щоб навчитися оптимально використовувати вхідні дані, а також порівняти такі поняття як трансферне навчання, трансферне перенесення, багатозадачне навчання, індуктивного переносу, індуктивне зміщення та метанавчання. В результаті планується розробити підхід до узагальнення результатів розв’язання попередніх завдань на основі принципів метанавчання та метамоделювання. Методи. Вивчаються методи машинного моделювання: метанавчання, трансферного навчання, індуктивного перенесення та індуктивного підходу. Результати. Проведено огляд методів розв’язання задачі трансферного навчання з точки зору розв’язання задачі метанавчання. Запропоновано схему розв’язання задачі метанавчання з використанням досвіду трансферного навчання. Метанавчання це узагальнення всіх розв’язаних раніше задач, яке дозволяє економити ресурси та оптимально використовувати наявний досвід ров’язання цих задач. uk_UA
dc.description.abstract Цель. В статье поставлена задача изучить принципы трансферного обучения, чтобы научиться оптимально использовать исходные данные, а также сравнить такие понятия как трансферное обучение, трансферный перенос, индуктивный перенос, индуктивное смещение и метаобучение. В результате планируется разработать подход к обобщению результатов решения предыдущих задач на основе принципов метаобучения и метамоделирования. Методы. Изучаются методы машинного моделирования: метаобучение, трансферное обучение, индуктивный перенос и индуктивное моделирование. Результаты. Проведен обзор методов решения задач трансферного обучения с точки зрения решения задачи метаобучения. Метаобучение — это обобщение всех решенных ранее задач, которое позволяет экономить ресурсы и оптимально использовать имеющийся опыт решения задач обучения. Предложена схема решения задачи метаобучения с использованием индуктивного подхода. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Intellectual Informational Technologies and Systems uk_UA
dc.title The Transfer Learning Task as the Means of Metalearning Tasks Solution uk_UA
dc.title.alternative Задача трансферного навчання як засіб розв’язання задачі метанавчання uk_UA
dc.title.alternative Задача трансферного обучения как средство решения задачи метаобучения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.513


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис