Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Семёнов, В.В.
dc.date.accessioned 2019-01-02T16:03:53Z
dc.date.available 2019-01-02T16:03:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств / В.В. Семёнов // Кибернетика и системный анализ. — 2017. — Т. 53, № 2. — С. 83–93. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0023-1274
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144714
dc.description.abstract Метод зеркального спуска был предложен в конце 70-х годов XX в. для задач выпуклой оптимизации. Он используется для решения задач очень больших размерностей. Описан новый вариант этого метода для решения вариационных неравенств с псевдомонотонными операторами. Его можно проинтерпретировать как модификацию двухэтапного алгоритма Попова с использованием проектирования на допустимое множество в смысле расстояния Брэгмана. Доказана теорема сходимости метода uk_UA
dc.description.abstract Метод дзеркального спуску було запропоновано в кінці 70-х років XX ст. для задач опуклої оптимізації. Він використовується для розв’язання задач дуже великих розмірностей. Описано новий варіант цього методу для розв’язання варіаційних нерівностей з псевдомонотонними операторами. Його можна проінтерпретувати як модифікацію двоетапного алгоритму Попова з використанням проектування на допустиму множину у розумінні відстані Брегмана. Доведено теорему про збіжність методу. uk_UA
dc.description.abstract The mirror descent algorithm was proposed by Nemirovski and Yudin in the end of 1970s to solve convex optimization problems. This method is suitable to solve huge-scale optimization problems. In the paper, we describe a new version of the mirror descent method to solve variational inequalities with pseudomonotone operators. The method can be interpreted as a modification of Popov’s two-step algorithm with the use of Bregman projections on the feasible set. We prove the convergence of the sequences generated by the proposed method. uk_UA
dc.description.sponsorship Исследование выполнено при поддержке МОН Украины (проект «Розробка алгоритмів моделювання та оптимізації динамічних систем для оборони, медицини та екології», 0116U004777). uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Системний аналіз uk_UA
dc.title Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств uk_UA
dc.title.alternative Варіант методу дзеркального спуску для варіаційних нерівностей uk_UA
dc.title.alternative A variant of mirror descent method to solve variational inequalities uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.988


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис