ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
АНДОН Пилип Iларіонович
Академік НАН України, д. ф.-м. н., директор Інституту програмних систем Національної академії наук України.
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
ДОРОШЕНКО Анатолій Юхимович
ДОРОШЕНКО Анатолій Юхимович,
Д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу Інституту програмних систем Національної академії наук України.
ЛАВРИЩЕВА Катерина Михайлівна
ЛАВРИЩЕВА Катерина Михайлівна,
д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу Інституту програмних систем Національної академії наук України.
ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
АНІСІМОВ Анатолій Васильович
АНІСІМОВ Анатолій Васильович
д. ф.-м. н., професор, декан факультету кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.
ІВАННІКОВ Віктор Петрович
академік Російської академії наук, д. ф.-м. н., професор, директор Інституту системного програмування РАН, завідувач кафедрами системного програмування ВМиК МГУ и МФТИ.
КАЛІНІЧЕНКО Леонід Андрійович
КАЛІНІЧЕНКО Леонід Андрійович,
д. ф.-м. н., професор, зав. лабораторією композіційних методів побудови інформаційних систем Інституту проблем інформатики РАН.
КАСЬЯНОВ Виктор Миколайович
КАСЬЯНОВ Виктор Миколайович,
д. ф.-м. н., професор, головний науковий співробітник і завідувач лабораторєю "Конструювання і оптимізація програм" Інституту систем інформатики СО РАН ім. А. П. Єршова, член-корреспондент РАЕН.
ЛЕТИЧЕВСЬКИЙ Олександр Адольфович
академік НАН України, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України.
НІКІТЧЕНКО Микола Степанович
НІКІТЧЕНКО Микола Степанович,
д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри теорії і технології програмування факультету кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.
ПАРАСЮК Іван Миколайович
ПАРАСЮК Іван Миколайович,
член-кореспондент НАН України, д. ф.-м. н., завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України.
РЕДЬКО Володимир Нікіфорович
РЕДЬКО Володимир Нікіфорович,
академік НАН України, д. ф-м. н., професор кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
СЕРГІЄНКО Іван Васильович
академік НАН України, д. ф.-м. н., професор, директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України.
СИДОРОВ Микола Олександрович
СИДОРОВ Микола Олександрович,
д. т. н., професор, декан факультету комп'ютерних наук Національного авіаційного університету України.
Тут буде ФОТО
ТИУГУ Енн Харальдович,
академік Эстонської академії наук, д. т. н., провідний науковий співробітник Інституту кібернетики Таллінського технічного університету, Естонія.
Тут буде ФОТО
ГУДАК Ш.,
Словачина.
Тут буде ФОТО
ЧАЯ Л.,
Польша.
Тут буде ФОТО
Лангмаак Х.,
Німеччина.