ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ПРО ЖУРНАЛ
обкладинка журналу
У 1999 році згідно з Постановою Президії Національної академії наук України № 91 від 10.03.1999 було започатковано видання журналу “Проблеми програмування” (головний редактор – академік НАН України П. І. Андон). Заснування журналу обумовлено потребою всебічного сприяння розвитку та координації наукових досліджень в галузі програмування. Основним завданням журналу є публікація оригінальних та оглядових праць з питань програмування для спеціалістів академічних і галузевих інститутів, інших фахівців, що працюють в галузі програмування.
Журнал "Проблеми програмування" занесено до переліку наукових видань Вищої атестаційної комісії України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.
Засновник: Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України
Видавець: Інститут програмних систем НАН України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 7490 від 01.07.2003
ISSN: 1727-4907
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників та оргацізацій – 90853
Cекретар редакційної колегії: Соколова Тетяна Євгеніївна
Адреса редакції: Інститут програмних систем НАН України, проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187, Україна
E-mail: іss@isofts.kiev.ua
Тел.: +38(044) 526-50-65, +38 (044) 526-21-48
Факс: +38 (044) 526-62-63