Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2009, № 3

Репозиторій DSpace/Manakin

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2009, № 3

 
Переглядів: 21320
Завантажень: 37362

ЗМІСТ

Жалай В.Я, Биховець Н.М., Линник Т.Г., Пархоменко А.Ф., Рахманова І.І., Рубашова Л.М.
Двомовні контрастивні словники перекладача: перший досвід укладання

Белова А.Д.
Английский язык в Ирландии по данным корпуса ICE-Ireland

Битко Н.С.
Автохтонні запозичення як спосіб адаптації концептуальної та лексичної систем англійської мови

Васильєва О.О.
Номінації у сфері тюнінгу автомобіля

Галагуз Ю.Й.
Вигуки як маркери емоційності в сучасному спонтанному діалогічному мовленні

Гарєєва М.Р.
Реалізація опозиції «ми» - «вони» за допомогою комунікативних стратегій і тактик у французькому медіа-дискурсі

Дундій П.Н.
Англійські лексичні та термінологічні запозичення в німецькій мові

Жалай В.Я.
Концепти «le bonheur» і «le malheur» у французьких пареміях прислівного типу

Зимовець Г.
Структурно-прагматичні характеристики жанру інтернет-сайту

Зирка В.В.
Современная реклама: манипуляции с «модными словами»

Ilchenko O.M.
Writing for international audiences

Кияк-Редькович Л. Т.
Полісеміотичність логотипів міст та брендів як тип візуально залежних текстів малої форми

Климентова О.В.
Прагматично маркований текст як складник сугестивного впливу

Малиновська І.В.
Лінгвістичний аналіз філософського дискурсу: питання ідентифікації і характеризації

Мартинюк А.П.
Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами

Моісеєнко О.Ю.
Деевфемізація смерті в англомовній картині світу народів Східної Африки

Наваренко І.А.
Взаємодія просодичних засобів в забезпеченні цілісності тексту іспанської казки та їх вплив на сприйняття казки

Ребрій О.В.
Пригоди Аліси в Україні або про множинність сучасних перекладів

Снєгірьова Є.О.
Риторика і навчання усному перекладу

Сотников А.В.
Ключові слова в політичному дискурсі

Тягур Ю.В.
Соціолінгвістичні передумови розвитку банківської термінології в англійській мові

Філатова О.О.
Номінації сучасних оздоблювальних матеріалів

Фролова І.Є.
Дискурсивна стратегія як організуючий конституент вербально-соціальної інтеракції

Чайка Л.В.
Вербальний конфлікт: результати та перспективи досліджень

Шаля О.І.
Антропологічна спрямованість порівняння у науковому дискурсі

Шпенюк І.Є.
Функціональні особливості етикетних стереотипів привертання уваги в американському науково-академічному дискурсі

Юрковська М.М.
Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds