Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Сіленко, А. (2003)
  Орієнтація України на створення інформаційного суспільства та інтеграцію в Європейський Союз вимагає дотримання нових вимог ЄС до сфери інформаційної політики та інформаційної безпеки. Для того, щоб українська держава ...
 • Кушніренко, В. (2003)
  Стаття присвячена розгляду проблеми вестернізації політико- правової системи в мусульманських країнах. Проаналізовано природу, тенденції та історичний розвиток цього феномена в контексті цінносних реалій ісламського суспільства.
 • Горенко, О. (2003)
  Період європейського самоусвідомлення України триває вже досить довго. Парадоксально, але факт: за будь-яких змін зовнішньополітичної парадигми нашої держави європейська складова не лише не зникає, а й посилюється. Принаймні ...
 • Рибачук, М.; Білоус, О. (2003)
  Розвиток демократичних процесів в Україні, становлення правової держави актуалізували проблему реституції (лат. res-titutio – відновлення) церковного майна. Комплексне вирішення цього непростого питання безперечно сприятиме ...
 • Орінчай, Н. (2003)
  У зв’язку з розширенням Європейського Союзу (ЄС) на схід взаємини України з ним набувають все більшої ваги. Обом сторонам належить оцінити нові реалії та відшукати ефективні підходи до вирішення проблем, що виникають у ...
 • Токаревський, Г. (2003)
  Від самого початку третього тисячоліття міжнародний тероризм став однією з найпекучіших проблем світової спільноти. У зв’язку з цим виникла потреба опрацювати нові підходи до вивчення сутності цієї глобальної загрози та ...
 • Василенко, М. (2003)
  Радикальна перебудова системи політичного менеджменту як політичного інституту є складовою частиною загального процесу трансформації українського суспільства у напрямку становлення і розвитку інститутів громадянського ...
 • Чабанна, М. (2003)
  У статті обгрунтовується неправомірність ототожнення авторитаризму і тоталітаризму, яке спричиняє віднесення деяких тоталітарних диктатур до авторитарних режимів. У цьому контексті здійснюється порівняльний аналіз сутнісних ...
 • Горенко, О. (2003)
  Третій сліпий осліп... тому, що раптово вийшов із темряви на яскраве світло. Адже він звик милуватися звичайною красою... Джордано Бруно
 • Петракова, Є. (2003)
  Політичний ринок як засіб організації політичного життя суспільства найповніше проявляє себе в умовах демократії та лібералізму. Це особливо добре видно на прикладі розвитку України, політичне життя якої, незважаючи на ...
 • Розова, Т.; Барков, В. (2003)
  Мовна толерантність населення є одним з вирішальних чинників стабільності суспільства в усіх її вимірах – соціально-економічному, політичному, культурологічному, демографічному, міжконфесійному тощо. Це надзвичайно делікатна ...
 • Бех, В. (2003)
  На порозі третього тисячоліття Україна розпочала якісно новий етап свого розвитку. Він непростий. Крім суто внутрішніх причин, цей період ускладнюється ще й тим, що світова спільнота здійснює інтенсивний перехід до створення ...
 • Рудич, Ф. (2003)
  Наука про політику. Політична наука чи політологія? Політична наука в кризі? Чи впливає ця наука на суспільні процеси? Ці та інші питання доволі часто дискутуються в середовищі науковців. У пропонованій статті зроблено ...
 • Горенко, О. (2003)
  На нишньому етапі історичного розвитку країни відбувається серйозна апробація спроможності нашого політикуму до свідомого оновлення національного життя. Хто розраховував простим відкриттям якихось “шлюзів” швидко вимити з ...
 • Кресіна, І. (2003)
  У проблемі дослідження національної свідомості сходяться, як у фокусі, різні концептуальні підходи, теоретичні розробки, наукові напрями соціогуманітарного характеру. Як історично багатоступеневий, багаторівневий, структурно ...
 • Шаблінський, І. (2003)
  Сила - одне з найперших уявлень і понять, що увійшли в життя людини і посіли в ньому центральне місце. В політиці сила має глибинний зв’язок з таким явищами, як насильство і ненасильство. Розуміння сили і споріднених з нею ...
 • Картунов, О.; Маруховська, О. (2003)
  Конфлікт і компроміс, конфлікт і консенсус, конфлікт і гармонія – неодмінні супутники людської цивілізації. Взаємодіючи і змінюючи одне одного, вони забезпечують існування і визначають розвиток будь-якого суспільства і ...
 • Вовк, Р. (2003)
  Статтю присвячено проблемам формування та вдосконалення законодавства про вибори Президента України в 1991 – 1999 роках. Розглядаються особливості законодавчого оформлення виборів, здійснюється порівняльна характеристика ...
 • Кривицька, О. (2003)
  Національно-етнічна диференціація й ідентичність є соціальною реальністю, але вона не лишається сталою: національні почуття, що єднають людей у певні групи, амбівалентні. Водночас інтенсивність цих почуттів багато в чому ...
 • Зернецька, О.; Зернецький, П. (2003)
  Політична мовленева діяльність інформаційної ери характеризується складною, багаторівневою структурою як змісту, так і засобів її вираження. Центральною одиницею мовленевої діяльності є дискурс – комунікативно завершений ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис