Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Автор відсутній (2003)
  17 – 18 жовтня у Миколаївському державному гуманітарному університеті ім. П. Могили відбулася всеукраїнська науково-практична конференція „Політичні, соціально-економічні та етнонаціональні процеси у південному регіоні України”.
 • Шаблінський, І. (2003)
  Сила - одне з найперших уявлень і понять, що увійшли в життя людини і посіли в ньому центральне місце. В політиці сила має глибинний зв’язок з таким явищами, як насильство і ненасильство. Розуміння сили і споріднених з нею ...
 • Зернецька, О.; Зернецький, П. (2003)
  Політична мовленева діяльність інформаційної ери характеризується складною, багаторівневою структурою як змісту, так і засобів її вираження. Центральною одиницею мовленевої діяльності є дискурс – комунікативно завершений ...
 • Мілова, М. (2003)
  Політичний розвиток сучасної Болгарії визначається загальними тенденціями посткомуністичних трансформацій. Прагнення перейти від тоталітаризму до демократичних норм життя, набути самостійності і знайти своє місце у світі ...
 • Автор відсутній (2003)
  Друге число нового часопису вийшло у переддень науково-практичної конференції „Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні”, яку провели Український центр політичного менеджменту та Інститут психології ...
 • Автор відсутній (2003)
  „Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні” – науково-практична конференція на таку тему відбулась 18 листопада в Києві. Її організували й провели Український центр політичного менеджменту та Інститут ...
 • Василенко, М. (2003)
  Радикальна перебудова системи політичного менеджменту як політичного інституту є складовою частиною загального процесу трансформації українського суспільства у напрямку становлення і розвитку інститутів громадянського ...
 • Картунов, О.; Маруховська, О. (2003)
  Конфлікт і компроміс, конфлікт і консенсус, конфлікт і гармонія – неодмінні супутники людської цивілізації. Взаємодіючи і змінюючи одне одного, вони забезпечують існування і визначають розвиток будь-якого суспільства і ...
 • Токаревський, Г. (2003)
  Від самого початку третього тисячоліття міжнародний тероризм став однією з найпекучіших проблем світової спільноти. У зв’язку з цим виникла потреба опрацювати нові підходи до вивчення сутності цієї глобальної загрози та ...
 • Кушніренко, В. (2003)
  Стаття присвячена розгляду проблеми вестернізації політико- правової системи в мусульманських країнах. Проаналізовано природу, тенденції та історичний розвиток цього феномена в контексті цінносних реалій ісламського суспільства.
 • Бех, В. (2003)
  На порозі третього тисячоліття Україна розпочала якісно новий етап свого розвитку. Він непростий. Крім суто внутрішніх причин, цей період ускладнюється ще й тим, що світова спільнота здійснює інтенсивний перехід до створення ...
 • Шайгородський, Ю. (2003)
  Характерною рисою сучасного суспільного розвитку є так звана “пост” тенденція: пострадянський, постмодерністський, постіндустріальний тощо. Важко виділити всі основні ознаки построзвитку, але чітко простежується зміна ...
 • Вишняк, О. (2003)
  Розвиток демократичних інституцій в Україні та масових політичних, маркетингових, соціальних прикладних опитувань населення порушили низку методологічних та методичних проблем щодо специфіки соціологічних досліджень ...
 • Юрженко, Л.; Шепіло, Ю. (2003)
  Сьогодні вся соціальна тканина українського суспільства пронизана трансформаціями. І часто принципи, методи трансформацій країн Заходу автоматично переносяться на наш грунт – без урахування української специфіки, історичного ...
 • Автор відсутній (2003)
  Національний інститут стратегічних досліджень спільно з представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні 19 листопада провів круглий стіл на вельми актуальну для нашої країни тему: „Відносини між державою і громадянським ...
 • Орінчай, Н. (2003)
  У зв’язку з розширенням Європейського Союзу (ЄС) на схід взаємини України з ним набувають все більшої ваги. Обом сторонам належить оцінити нові реалії та відшукати ефективні підходи до вирішення проблем, що виникають у ...
 • Перевезій, В. (2003)
  В середовищі вчених-суспільствознавців, політичних та громадських діячів, серед усіх, хто не байдужий до проблем подальшого суспільно-політичного розвитку України, триває дискусія про перспективи становлення та розбудови ...
 • Рудич, Ф. (2003)
  Наука про політику. Політична наука чи політологія? Політична наука в кризі? Чи впливає ця наука на суспільні процеси? Ці та інші питання доволі часто дискутуються в середовищі науковців. У пропонованій статті зроблено ...
 • Кисельов, С.; Сальникова, А. (2003)
  Проблема національної ідентичності є досить популярною серед української наукової спільноти. Це обумовлено, з одного боку, тим, що визначення української ідентичності може бути певним теоретичним засобом створення національної ...
 • Михальченко, М. (2003)
  Проблема специфіки, характерних рис української регіональної цивілізації, яку інколи визначають неологізмом “українська політична нація”, – це, значною мірою, “табуля раза” (TABULA RASA – лат.) соціального пізнання не ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис