Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2012, випуск за цей рік

Репозиторій DSpace/Manakin

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2012, випуск за цей рік

 
Переглядів: 34165
Завантажень: 42534

ЗМІСТ

Голубовська І.О., Жалай В.Я., Биховець Н.М., Линник Т.Г., Пархоменко А.Ф., Рахманова І.І., Рубашова Л.М.
Укладання термінологічних словників: концептуальність реєстрових слів-термінів, дискурс словникової статті та напрямки майбутніх досліджень

Алєксєєва І.О.
Конфронтаційні тактики міжособистісного конфлікту (на матеріалі англомовної комунікації)

Бабире О.В.
Метафоричність та інші стилістичні засоби персуазивності у текстах на екотематику (на матеріалі книги "Тиха весна" Р. Карсон)

Белова А.Д.
Визуализация товаров в современной рекламе как составная креолизации коммуникативного пространства

Бигунова Н.А.
Объект оценки в положительно-оценочных речевых актах (на материале современного английского языка)

Білюк І.Л.
Вербальні і невербальні засоби брендингу Олімпіади XXX

Бобошко Т.М.
Вербальні засоби вираження естимаційної складової реактивних реплік

Гетман В.
Синтаксичні особливості англомовного новостійного тексту (на матеріалі онлайнових новин)

Домброван Т.И.
Развитие языка как информационной синергетической системы

Дундій П.Н.
Функціонування англо-американізмів у німецькомовному дискурсі

Єфименко В.А.
Сучасні когнітивно-поетологічні підходи до інтерпретації літературних текстів

Завгородний С.Г.
Лингвальные и дискурсивные особенности тематической группы "Положения во время игры" в англоязычном концепте ШАХМАТЫ (на материале субконцептов ШАХ, МАТ, ПАТ)

Zirka V.
Students training in creative writing and translating: mass media texts and ads

Ізмайлова І.Г.
Крос-культурна обізнаність перекладача в полікультурній комунікації

Ільченко О.М., Шаля О.І.
Дискурсивна когерентність та взаємодія наукового дискурсу з іншими в контексті постпостмодерну

Каптюрова В.В.
Сленг соціальних мереж та мікроблогів

Каптюрова О.В.
Репертуар мовленнєвих тактик інтерв'юера (на матеріалі ток-шоу "Larry King live")

Каратаєва М.В.
Особливості брендингу Apple: мовний та візуальний аспекти

Кобылянская А.Д.
Когнитивно-семантические трансформации образа моря в романе Дж. Бэнвилла "The Sea"

Колегаєва І.М.
Текст і мегатекст як члени єдиної комунікативної родини

Королёва Н.Л.
Лингвистическое описание этической оппозиции "мораль vs аморальность"

Кравцова О.О.
Реалізація образності прикметників-інтенсифікаторів в художньому дискурсі

Кравченко Н.Г.
Афективне внутрішнє мовлення у новелі "Паніка" австрійської письменниці К. Іванчич

Красницкая К.В.
Ассоциативный ореол концепта СТОРОНЫ СВЕТА в англоязычной художественной литературе

Крутько Т.В.
Мовна гра як спосіб досягнення прагматичного ефекту рекламного текcту

Малиновська І.В.
Текстові втілення архетипів філософського дискурсу (на матеріалі англійської мови)

Матузкова Е.П.
Проблематика идентичности в когнитивно-дискурсивной парадигме

Наваренко І.А.
Прагматика іспанської народної казки та її просодична організація

Нікіфорова Є.Ю.
Модерація як умова успішної комунікації у віртуальному просторі

Поздняков Д.А.
Концепт "INSANITY": социально-культурный и медицинский аспекты

Скробот А.І.
Семантична структура іспанських паремій з анімалістичним компонентом

Снєгірьова Є.О.
Евфемізми як витончена форма мовленнєвого мистецтва

Сотников А.В.
Складові компоненти мовної особистості в контексті міжкультурної комунікації

Чайка Л.В.
Структурні складові ситуації вербального конфлікту

Чайковська Є.Ю.
Поняття "емотивність" та "експресивність" у мові науки

Шпенюк І.Є.
Лінгвокультурні особливості американського науково-академічного дискурсу

Белова А.Д.
Рецензия на монографию О.В. Ребрій "Сучасні концепції творчості у перекладі"

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds