Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2009 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2009 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Рибачук, М.; Райковський, Б. (Політичний менеджмент, 2009)
  Сучасна теорія демократії базується на розмаїтті її форм: кожна країна з урахуванням умов певного історичного часу обирає оптимальне поєднання виборчих механізмів. На думку Ж. Бешлера, демократія „існує лише в нескінченно ...
 • Черкашин, К. (Політичний менеджмент, 2009)
  У статті розглядається питання про можливість використання геоінформаційних систем (ГІС) з метою підвищення ефективності виборчих кампаній. Пропонується визначення поняття ГІС. Дається перелік наукових центрів на ...
 • Терещук, В. (Політичний менеджмент, 2009)
  З розвитком світової інформаційної інфраструктури у спеціалістів з паблік рілейшнз з’являється дедалі більше інструментів впливу на громадську думку. Інтернет дозволяє ефективно та економічно розв’язувати багато ...
 • Кулик, В. (Політичний менеджмент, 2009)
  Мас-медії, посідаючи важливе місце в повсякденному житті людини, чинять великий вплив на її уявлення про світ і про себе саму, які, у свою чергу, накладають відбиток на сприймання медійних продуктів. Цей вплив має ...
 • Зернецька, О. (Політичний менеджмент, 2009)
  У статті досліджується процес виникнення і розвитку нового феномена в царині нових засобів масової комунікації – політичної блоґосфери. Окреслюються її ґенеза, особливості застосування як пересічними Інтернет-користувачами, ...
 • Бебик, В. (Політичний менеджмент, 2009)
  Сучасна глобалістика, котра спочатку досліджувала переважно проблеми світової фінансово-економічної інтеграції та планетарного розуміння екологічних, технологічних і техногенних проблем [1; 8; 9], останнім часом стала ...
 • Дереко, В. (Політичний менеджмент, 2009)
  Утвердження в Україні громадянського суспільства як інституту розвиненої демократії передбачає його широку участь у процесі ухвалення та практичної реалізації політичних рішень, у тому числі і воєнно-політичного характеру.
 • Кривошеїн, В. (Політичний менеджмент, 2009)
  У статті розглядається можливість розрізнення у визначенні політичних ризиків для тих, хто здійснює як політичну, так і неполітичну (комерційну) діяльність. Аналізуються традиційні підходи щодо класифікації політичних ...
 • Токар, О. (Політичний менеджмент, 2009)
  У статті розглядаються проблеми визначення змісту поняття „інформаційна політика” в науковій літературі та в нормативно-правових актах. Розмежовуються поняття „публічна” і „державна” інформаційна політика, визначаються ...
 • Миклащук, І. (Політичний менеджмент, 2009)
  Україна, проголосивши державну незалежність, декларувала засадничими принципами державотворення демократичні цінності. Однак в утвердженні їх вона значно відстає від своїх західних сусідів. Особливо це стало відчутно ...
 • Ахундов, К. (Політичний менеджмент, 2009)
  Розвал СРСР обумовив значні зміни у міжнародних відносинах. Використовуючи нову політичну ситуацію, деякі потужні держави, в першу чергу США, заходилися формувати „однополюсний” світопорядок. Наслідком цього процесу ...
 • Ботников, В.; Троценко, В. (Політичний менеджмент, 2009)
  Складність термінологічної визначеності основних понять, пов’язаних з поведінкою людини у сфері політико-владних відносин, нечітка їх диференціація потребує з’ясування місця політичної участі серед інших категорій політичної ...
 • Красносілецький, Д. (Політичний менеджмент, 2009)
  Метою статті є опис взаємодії позапартійних селянських конференцій і політичної системи більшовицької влади в період переходу від політики „воєнного комунізму” до нової економічної політики, які суттєво вплинули на ...
 • Орлянський, В. (Політичний менеджмент, 2009)
  Рецензія на монографію: Кальян С. Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина ХІХ - початок ХХ ст.) / С. Кальян. - Полтава: Довкілля. - К, 2009. - 335 с.
 • Кармазіна, М. (Політичний менеджмент, 2009)
  Секретаріат Президента України – структура, що прийшла на зміну Адміністрації Президента України на початку 2005 року, після того, як президентську посаду посів В. Ющенко. Сьогодні можна говорити, що Секретаріат Президента ...
 • Цокур, Є. (Політичний менеджмент, 2009)
  Проблематика дослідження історичних етапів становлення громадянського суспільства в Україні тісно пов’язана з питаннями здобуття легітимності владними інституціями, з процесами національного державотворення. Сучасні політичні ...
 • Савойська, С. (Політичний менеджмент, 2009)
  Розглянувши етнонаціональні проблеми русинства, автор дійшла висновку, що вимоги русинів – етнічних українців, які користуються одним із західних діалектів української мови, – підігріваються деякими як внутрішніми, так і ...
 • Монолатій, І. (Політичний менеджмент, 2009)
  Діяльність суб’єктів західноукраїнської етнополітичної сфери, міжетнічні процеси та міжетнічні відносини роблять їх одним з важливих напрямів наукового вивчення структури інтеракціонізму етнонаціональних спільнот. Саме ...
 • Маруховська-Картунова, О. (Політичний менеджмент, 2009)
  Стаття присвячена дослідженню концепцій щодо причин виникнення та шляхів і методів запобігання ескалації етнополітичних конфліктів, які існують у західній етнополітичній конфліктології. Акцентуація при цьому робиться на ...
 • Логвиненко, С. (Політичний менеджмент, 2009)
  У статті розглядаються особливості етнотероризму як специфічного виду терористичної діяльності, який останнім часом набув значного поширення. Висвітлюється роль тероризму і радикального сепаратизму в процесі вирішення ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис