Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2008, № 5(32) за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2008, № 5(32) за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Лендьєл, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Автор аналізує теоретичні конструкції та методологічний інструментарій, який може бути використаний для виміру та оцінки локальної політичної культури, зокрема в регіоні Центральної і Східної Європи. Пропонується застосовувати ...
 • Іванілов, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  На сучасному етапі розвитку політологічної науки актуалізується проблема об’єктивного підходу до оцінки політичної альтернативи, яка ґрунтується на положеннях теорії синергетики. У статті характеризуються онтологічні та ...
 • Стьопін, А. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті на основі історико-політологічного підходу розглядаються питання становлення і розвитку демократії в Україні. Особливо наголошується на важливій ролі в цьому процесі демократичних традицій українського народу. З ...
 • Васильчук, Є. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті на основі програмно-ідеологічних праць О. Баркашова і програмних документів найбільшого націоналістичного руху Росії – „Російської національної єдності” аналізуються особливості соціально-економічної доктрини ...
 • Почепцов, Г. (Політичний менеджмент, 2008)
  Віртуальний простір, який підтримує сакральні об’єкти, живе за законами, що відрізняються від законів інформаційного і фізичного простору. Коли ці закономірності порушуються, то створюються конструкції, неефективні з точки ...
 • Рагімов, Е. (Політичний менеджмент, 2008)
  Стаття присвячена дослідженню складного процесу демократичних змін у політичній сфері Азербайджану. В процесі політичної модернізації відбувається як становлення нових, так і еволюція вже існуючих політичних інститутів, ...
 • Туленков, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті, з позицій соціологічного підходу, аналізуються соціально-управлінські механізми організаційної впорядкованості демократичної держави, а також розглядаються шляхи подолання суперечностей між нею і громадянським ...
 • Ярошенко, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  Успіх демократичної трансформації в Україні багато в чому залежить від громадянськості особистості, індивідуалізації громадянського суспільства, тобто готовності і здатності людини, громадянина до активної участі у справах ...
 • Котигоренко, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розкриваються потенційно етноконфліктогенні фактори суспільних відносин в Україні. Акцентується роль держави і її правлячого класу в мінімізації загроз соціальній стабільності, пов’язаних з цими факторами.
 • Зерній, Ю. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті дається теоретичне обґрунтування зв’язку національної ідентичності та історичної пам’яті, зазначається, що вона має багатофункціональний характер, що є основою визначення моделей, стратегій і тактик державної ...
 • Зернецька, О.; Мирончук, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті використано традиційні і компаративні підходи для осмислення гендерної політики, що базуються на аналізі гендерних диспропорцій у царині академічної науки в США, країнах Євросоюзу та в Україні. Досліджуються ...
 • Тукаленко, І. (Політичний менеджмент, 2008)
  Статтю присвячено аналізу політики забезпечення ґендерної рівності та особливостям її функціонування в українському суспільстві. Зважаючи на специфіку сучасних проблем ґендерної рівності, обумовлених потребою у задоволенні ...
 • Троцько, В.; Малюта, О.; Терещук, В.; Троцько, Л. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розглядаються питання, пов’язані з утриманням особового складу професійних Збройних Сил з урахуванням ринкових вимог та економічних умов України.
 • Шульга, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Історію російської геополітичної думки (як, власне, і саму російську геополітику) прийнято ототожнювати з концепцією євразійства. Однак в геополітичних побудовах сучасних російських вчених зустрічаємо посилання не лише на ...
 • Шепелєв, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Постійні зміни і розмаїття є важливими ознаками глобалізму, і тому, на перший погляд, може скластися враження, що в глобальній дійсності взагалі не існує жодних усталених форм і закономірних тенденцій. Насправді ж глобалізація ...
 • Логвиненко, С. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розглядаються такі сучасні світові тенденції, як регіоналізм і глобалізм у зв'язку з можливістю обумовлення ними певних терористичних загроз.
 • Петкова, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті обґрунтовуються переваги використання експертного опитування та контент-аналізу як адекватних методів вивчення іміджу держави. У відповідному дослідженні в якості експертів залучалися іноземні фахівці в галузі ...
 • Кан Ден Сік (Політичний менеджмент, 2008)
  Серед історично розділених країн чи не найскладнішою та найсуперечливішою є корейська проблема. Щоб розібратися у всій її складності, необхідно з’ясувати її причини та особливості.
 • Кальян, С. (Політичний менеджмент, 2008)
  Політичне життя єврейства, інтерес до вивчення якого в останні півтора - два десятиріччя значно зріс, є невід’ємною складовою політичного буття України. Для осягнення різних аспектів єврейської участі в політичному (чи ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис