Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011, вип. XXIV, ч. 1 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011, вип. XXIV, ч. 1 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Pérez, V.V. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  Беручи за основу методику критичного дискурс-анализу, у статті розглядається побудова ідентичності троянської пророчиці Кассандри в одноіменній новелі німецької письменниці Крісти Вольф. Особливу увагу приділено вивченню ...
 • Khalabuzar, O. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  The article is devoted to the analysis of functioning of the symbols in the literature of period of Modernism and in the creative work of Tolkien. The symbols and images of the Sea, Tree and Mirror are described on the ...
 • Варфоломеєва, Н. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті відображені проблеми літературного дослідження “руського” (ruthenus) мотиву в “волинській повісті” Томаша Августа Олізаровського “Хрест на Передилі” (“Krzyż w Peredylu”). Аналізується контекст уживання поетом ...
 • Zambrzycka, M. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  Twórczość Josepha Conrada można określić jako marynistyczną, jest to jednak przede wszystkim literatura moralno-psychologiczna, wykorzystująca motyw morskiej podróży jako pretekst do głębokich rozważań o poszukiwaniu ...
 • Прядко, Ю.П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті систематизуються та узагальнюються матеріали, що розкривають складну атмосферу американської дійсності, в якій жив та творив С. Довлатов. Стаття розкриває проблеми адаптації письменника до умов еміграції та ...
 • Гогуленко, О.П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті розглянуто онімну систему творів Панаса Мирного. Схарактеризовано структурно- семантичні моделі, визначено особливості функціонування та з’ясовано стилістичну роль фонових онімів.
 • Когут, О.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У цій статті автор розглядає архетипні коди води в сюжетах сучасної української драматургії. Аналізуються п’єси Л. Волошиної “Ельза. Притча про любов”, “Ще одна притча про любов (Марта)”.
 • Сухомлинов, О.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  Творчість турецького письменника Орхана Памука є своєрідним синтезом потужної традиції західноєвропейського роману та східного світосприйняття, філософії й колориту. Аналіз його творів дозволяє однозначно стверджувати, ...
 • Богдан, С.К. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті розглянуто основні засоби мовної презентації лексико-семантичного поля ‘море’ та специфіку розгортання його семантичних контекстів, що фіксують типологічні ознаки індивідуальної епістолярної мовотворчості Лесі ...
 • Куца, Л.П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У триптиху І. Франка “Semper tiro” власне автор як системна суб’єктна форма вираження авторської свідомості формує уявлення про найбільш близьку поетові сферу життя і про характер його поетичного бачення. Вірші “Semper ...
 • Тарасюк, Т.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті проаналізовано мовний вияв номінації води в семантичній структурі сучасних церковних послань, виокремлено ключові лексеми мариністичного характеру. З’ясовано специфіку використання авторами послань цих опорних ...
 • Іванов, В.Ф.; Дудко, О.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті розглядається феномен формування образу людини завдяки дії репутаційного менеджменту та визначається механізм його нейтралізації через когнітивний дисонанс. На прикладі впливу репутації на формування образів ...
 • Терещенко, А.Я. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  В статье определяется роль и место журнала “Фарватер-Submariners” в становлении и развитии маринистики в отечественной литературе.
 • Вялкова, І.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті аналізується маріупольська газета “Азовский моряк” за період 1991–2008 рр. у проблемно-тематичному і жанорвому аспектах, розглядаються зміни формату, обсягу, періодичності, тиражу видання у даний період (з часів ...
 • Комов, О.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У роботі здійснено спробу підсумку ґендерних підходів до перекладу як міжмовної та міжкультурної діяльності. Подана загальна характеристика тих позицій у перекладі, які потребують ґендерної інтерпретації. Розкривається ...
 • Делюсто, М.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  Статтю присвячено проблемі дослідження граматики українських діалектів. У ній представлено опис морфологічної системи окремої української говірки на базі розробленої методики її дослідження на підставі свідчень діалектних ...
 • Верховод, О.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті подано аналіз двокомпонентних номінацій у ТГЛ “Жива природа” в українських східнослобожанських говірках; зокрема розглянуто вияв двокомпонентних назв у складі лексики живої природи українських східнослобожанських ...
 • Анісімова, Н.П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті розглядаються художні моделі топосу європейського міста, втіленого в символічному образі столиці Галичини – Міста Лева. Об’єктом дослідження слугує поетична творчість покоління 80-х років ХХ ст. Юрія Андруховича, ...
 • Лєснова, В.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті проаналізовано прізвища, в основі творення яких лежать діалектні оцінні номени, що побутують у різних говіркових масивах сучасної української мови. Визначено, що твірні назви можуть мати різне експресивне ...
 • Ткач, Л.М.; Рибалко, І.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті розглядається українська література кінця ХІХ – початку ХХ століть, у процесі розвитку якої художні пошуки сприяли виникненню так званого декадентства, яке закріпило формування нової природи художнього мислення ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис