Леся Українка і сучасність, 2010, Т. 6

 
Переглядів: 66212
Завантажень: 92737

ЗМІСТ

ТВОРЧІ СВІТИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЛЕСЯ УКРАЇНКА ТА ЇЇ РОДИНА. СТАТТІ. ДОСЛІДЖЕННЯ. АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МУЗЕЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ РЕЦЕНЗІЇ БІБЛІОГРАФІЯ ХРОНІКА НОВІ ВИДАННЯ ПРО ЛЕСЮ УКРАЇНКУ ТА ЇЇ РОДИНУ (2008–2010 рр.)
 • Леся Українки і сучасність : зб. наук. пр. – Т. 4. – Кн. 2. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 559 с.
 • Огнєва О. Східні стежки Лесі Українки / Олена Огнєва. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 240 с.
 • Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в Колодяжному : путівник / В. Комзюк, Н. Пушкар ; [упоряд. Є. Ковальчук]. – Луцьк : Медіа, 2008. – 12 с.
 • Пам’ятники Лесі Українки на Волині : буклет / В. Комзюк, Н. Пушкар ; [упоряд. Є. Ковальчук]. – Луцьк : Медіа, 2008
 • Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка: Ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Упоряд. О. Леонтович, В. Погребенник. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 432 с.
 • Огнєва О. Контекст створення «Весни священної» і «Лісової пісні» (розділ з майбутньої книги «Повернення Ігоря Стравінського») / Олена Огнєва. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 20 с.
 • Українка Леся. Стародавня історія східних народів / Леся Українка [репринтне вид.]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – (256; І – ХLII).
 • Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки : зб. наук. пр. / [відп. ред. В. І. Гуменюк]. – Сімф.: Світ, 2008. – 160 с.
 • Сверстюк Є. Міт Лесі Українки / Євген Сверстюк. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 33 с.
 • Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / упоряд. Н. Г. Сташенко. – Т. 5. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 620 с.
 • Українські народні узори. Зібрала Ольга Косач-Кривинюк. Вип. II зі змінами й допов. / вст. ст. Н. Сташенко ; упоряд. В. Комзюк, Н. Пушкар ; відп. за вип. А. Силюк, Н. Сташенко. – Ковель : Ковел. міська друк., 2009. – 20 с. : іл.
 • «З братами ще я словом поділюсь» : біобібл. покаж. / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки; упоряд. В. Бабій ; ред. Е. Ксендзук. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 112 с.
 • Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині : наук. зб. – Вип. 33. – Луцьк, 2009. – 292 с. : іл.
 • Леся Українка : доба і творчість : зб. наук. пр. і матеріалів : [у 3 т.] / упоряд. Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 1. – 324 с.
 • Леся Українка : доба і творчість : зб. наук. пр. і матеріалів : [у 3 т.] / упоряд. Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 2. – 312 с.
 • Леся Українка : доба і творчість : зб. наук. пр. і матеріалів : [у 3 т.] / упоряд. Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 3. – 402 с.
 • Романов С. Юрій Косач між минулим і сучасним. Історична проза письменника 1930-х років : монографія / Сергій Романов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 268 с.
 • Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі. Пророчі голоси драматургії Лесі Українки : монографія / Л. Демська-Будзуляк. – К. : Академвидав, 2009. – 181 с.
 • Олена Пчілка і Гадяч : наук. зб. – К. [б. в.], 2010.
 • Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Гуменюк. – Сімф. : Світ, 2010. – 160 с.
 • Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти: зб. наук. пр. / уклад. І. З. Тарасинська. – К. ; Новоград-Волинський ; Житомир ; Черкаси, 2010. – 284 с.
 • Радишевський Р. Юрій Косач : літературознавчий есей / Р. Радишевський, Г. Семенюк. – К., 2010.
 • Кочерга С. О. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів : монографія / Світлана Кочерга. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 656 с.
 • Кочерга С. О. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Кочерга. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 176 с.
 • Леся Українка на сторінках журналу «Слово і Час» : бібліографічний покажч. / уклад. Л. Ф. Златогорська. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 128 с.

 • *****
  Про авторів
  Покажчик імен

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds