Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Музична україністика: сучасний вимір, 2009, вип. 3 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Музична україністика: сучасний вимір, 2009, вип. 3 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Автор відсутній (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
 • Загайкевич, М. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті розглянуто особливості розвитку музичної бібліографії в Україні – від доби “радянського часу” до сучасності. В даному контексті висвітлюється науковий доробок у цій царині А. І. Мухи.
 • Муха, А. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті викладено біографічні відомості українського композитора і музикознавця А. І. Мухи, починаючи від опису його генеалогічного дерева і завершуючи науковою діяльністю вченого останніх років життя.
 • Грабовський, В. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті розглядаються окремі тенденції сучасного мистецтвознавства, відмічені українським музикознавцем, професором А. Мухою у співставленні з теорією “відкритості” твору італійського філософа Умберто Еко. Зокрема, автор ...
 • Сюта, Б. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  Стаття присвячена висвітленню життєвого та творчого шляху видатного українського композитора, музикознавця та музично-громадського діяча, доктора мистецтвознавства, професора А. І. Мухи.
 • Фільц, Б. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  Розглядаються стильові особливості творів різних видів і жанрів музики для дітей і юнацтва відомого українського композитора Антона Мухи, який зробив вагомий внесок в музично-естетичне виховання молоді. Більшість творів ...
 • Муха, А. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  На тлі музичного життя Києва 1950-х років через особисті спогади автора зроблено спробу намалювати портрет його педагога з композиції у Київській консерваторії М. М. Вілінського – відомого українського композитора, педагога, ...
 • Еко, У. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У матеріалі представлено фраґменти з дослідження “Відкритий твір” відомого сучасного італійського філософа, письменника, культуролога Умберто Еко. Вибране з цієї праці, в якій розкриваються новітні тенденції у мистецькому ...
 • Семененко, Н. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  В статті здійснено аналіз функціонування нової інтерпретативної парадигми в сучасному музичному континуумі. Акцентується увага на новітніх модусах музичного виконавства в мультимедійних проектах і сучасних композиціях ...
 • Шип, С. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  Предметом вивчення в статті є задум музичного твору. Останній трактується відповідно до пропозиції А. І. Мухи як психологічна фаза процесу генезису твору в свідомості композитора. Здійснюється спроба інтерпретувати задум ...
 • Коменда, О. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  Розглядаючи низку дефініцій музичного жанру із врахуванням досвіду сучасного гуманітарного знання, автор приходить до визначення музичного жанру як інтонаційного архетипу, що, формуючись у відповідності до вимог його ...
 • Немкович, О. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті розкриваються основні віхи життєвого й творчого шляху М. О. Грінченка. Характеризуються провідні тенденції еволюції українського музикознавства другої половини ХIХ – першої третини ХХ ст. Виявляється роль ...
 • Калениченко, А. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті розглянуто музику композиторів української діаспори в жанровому аспекті. Уперше запропоновано перелік композиторів східної діаспори.
 • Кушнірук, О. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті під кутом зору стилістики музичного імпресіонізму розглядається низка фортепіанних творів британських композиторів В. Бейнса, Ф. Діліуса, С. Скотта, виявлено своєрідність прояву рис імпресіонізму в авторському ...
 • Ковальська-Фрайт, О. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті висвітлюються символістські тенденції української фортепіанної музики перших десятиліть ХХ віку на взірцях творчості Ф. Якименка (поема “Уранія”) та Б. Лятошинського (цикл “Відображення”). Попри відмінності тематики ...
 • Зінькевич, О. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  В статті йдеться про драматургічні особливості опери Володимира Зубицького “Палата № 6” в порівнянні з її літературним першоджерелом – однойменним оповіданням А. П. Чехова Аналізується сценічна інтерпретація опери Зубицького, ...
 • Калашник, М. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  Творчий тезаурус сучасного композитора постає складно організованою системою знань, пласти якого взаємно відображають один одного. Рівнодійною між ними служать різнорівневі одиниці інформації, різні за походженням, але які ...
 • Палійчук І. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті здійснено екскурс в теорію та історію жанру в цілому, і вітчизняного концерту для мідних духових інструментів зокрема. Даний жанр розглядається як багатоскладове, системне явище, утворене концертами для труби, ...
 • Мамбетова, Г. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  У статті окреслено основні етапи історії розвитку і функціонування кримсько-татарської музики – від доби Кримського ханства до творчості окремих композиторів сучасності. Визначено основні напрямки першої, а саме – музика ...
 • Сікорська, І. (Музична україністика: сучасний вимір, 2010)
  Статтю присвячено пам’яті А. І. Мухи. Використовуючи його методику дослідження міждержавних взаємин, здійснено спробу дослідити швейцарсько-українські музичні контакти в їх історичному розвиткові з акцентом на 1990-х.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис