Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Функції сполучних засобів у структурі складнопідрядного речення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Христіанінова, Р.О.
dc.date.accessioned 2012-11-02T10:25:43Z
dc.date.available 2012-11-02T10:25:43Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Функції сполучних засобів у структурі складнопідрядного речення / Р.О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2010. — Вип. XXIII, ч. 3. — С. 359-368. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0041
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38296
dc.description.abstract У статті розглянуто функції сполучних засобів у формально-синтаксичній, семантико- синтаксичній, власне-семантичній і комунікативній структурі складнопідрядних речень. Крім виділюваних у синтаксичних розвідках формально-синтаксичної (показники синтаксичного зв’язку) та семантико-синтаксичної (виразники семантико-синтаксичних відношень) функцій сполучних засобів, авторка акцентує увагу ще на двох їхніх функціях – розділовій та комунікативній. Ключові слова: сполучник, сполучне слово, синтаксичний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення, реченнєва актуалізація, комунікативна настанова. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены функции соединительных средств в формально-синтаксической, семантико-синтаксической, собственно-семантической и коммуникативной структуре сложноподчиненных предложений. Кроме выделяемых в синтаксических работах формально- синтаксической (показатели синтаксической связи) и семантико-синтаксической (репрезентанты семантико-синтаксических отношений) функций соединительных средств, автор акцентирует внимание еще на двух их функциях – разделительной и коммуникативной. Ключевые слова: союз, союзное слово, синтаксическая связь, семантико- синтаксические отношения, предложенческая актуализация, коммуникативная установка. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with the function of connecting means in a formal syntactic, semantic and syntactic, semantic and self-communicative structure of complex sentences. In addition to papers devoted to the syntax of formal syntax (syntactic communication indicators) and semantic-syntactic (reprezentanty semantic-syntactic relations) functions connecting means, the author focuses on two of their features – the separation and communicative. Keywords: union, union word, the syntactic relationship, semantic-syntactic relations, sentence actualization, communicative setting. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство
dc.subject Сучасні мовознавчі теорії uk_UA
dc.title Функції сполучних засобів у структурі складнопідрядного речення uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 81’366.54


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис