Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Активные методы обучения в спецкурсах туристско-рекреационного блока

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бейдык, А.А.
dc.date.accessioned 2012-07-28T20:50:20Z
dc.date.available 2012-07-28T20:50:20Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Активные методы обучения в спецкурсах туристско-рекреационного блока / А.А. Бейдык // Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 7-11. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36613
dc.description.abstract Цель статьи - анализ основных слагаемых активных методов обучения и обобщение практики их применения на географических и экономических факультетах вузов Киева, которые обеспечивают подготовку кадров для национальной туристской индустрии. В статье рассматривались следующие вопросы: 1) изложить принципы и положения диалога преподавателя и аудитории в формате вуза туристской специализации; 2) показать разнообразие, раскрыть структуру и содержание ключевых слагаемых АМО - тестов и тренингов; 3) раскрыть преимущества применения АМО в образовательном процессе вузов туристской специализации; 4) дать сравнительную характеристику наиболее востребованных в вузовской практике АМО; 5) раскрыть сущность наиболее применяемых тренингов, развиваемых научной школой проф. А.П. Ситникова. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті - аналіз основних доданків активних методів навчання і узагальнення практики їх застосування на географічних і економічних факультетах вузів Києва, які забезпечують підготовку кадрів для національної туристської індустрії. У статті розглядалися наступні питання: 1) висловити принципи і положення діалогу викладача і аудиторії у форматі вузу туристської спеціалізації; 2) показати різноманітність, розкрити структуру і зміст ключових доданків АМВ - тестів і тренінгів; 3) розкрити переваги застосування АМВ в освітньому процесі вузів туристської спеціалізації; 4) дати порівняльну характеристику найбільш затребуваних у вузівській практиці АМВ; 5) розкрити суть найвживаніших тренінгів, що розвиваються науковою школою проф. А.П. Сітнікова. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Проблемы материальной культуры – ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ uk_UA
dc.title Активные методы обучения в спецкурсах туристско-рекреационного блока uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис