Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011, вип. 22 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011, вип. 22 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Алєксєєнко, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття розглядає способи взаємодії форми державного правління та політичних режимів пострадянських, постсоціалістичних держав, а також держав, які здійснюють перехід від авторитаризму до демократії. Виокремлюються тенденції ...
 • Акайомова, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Статтю присвячено дослідженню мовної комунікації, зокрема тактики і стратегії аргументації і переконання, що їх використовують у політичному дискурсі. Автор акцентує увагу на конкретних мовних засобах, характерних для ...
 • Петренко, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Статтю присвячено критичному осмисленню сучасних наукових підходів до визначення причин формування політичного екстремізму. Автор позиціонує, аналізує та класифікує основні причини виникнення цього явища, виходячи як з ...
 • Седляр, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття розкриває теоретичні засади дослідження зовнішньої політики. Головну увагу зосереджено на висвітленні ролі внутрішніх чинників, що формують зміст зовнішньої політики держави.
 • Остапенко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті робиться огляд наукових підходів щодо розуміння феномену громадянської активності, розкривається значення її як основи формування громадянського суспільства та проблема її стимулювання в суспільстві, що трансформується.
 • Коваль, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті автор розглядає державні адміністрації як суб’єкти земельних відносин у системі органів державної виконавчої влади, її ознаки та повноваження у цій галузі; констатує, що головною причиною наростання негативних ...
 • Бучин, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття містить правовий аналіз міжнародних нормативно-правових актів регіонального характеру щодо дотримання демократичних принципів виборів. Автор досліджує міжнародні документи, розроблені в рамках регіональних міжнародних ...
 • Пошедін, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглядається особливість співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору у світлі рішень саміту НАТО у Лісабоні.
 • Подаєнко, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті досліджується космополітична сутність сучасного європейського простору, тенденції та перспективи подальшого розвитку даної спільноти. Аналіз здійснюється з урахуванням напрацювань сучасних західних політологів ...
 • Лісовський, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття розкриває нові загрози безпеці у Європі та світі. Звертається увага на національні інтереси України щодо збереження стратегічної рівноваги в наявному геополітичному оточенні в питаннях зміцнення національної і ...
 • Токар, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті увага приділяється проблемам участі представників регіональної політичної еліти Закарпаття у великій українській політиці. Політичне життя в регіоні базувалося на підвалинах демократичного суспільства і політична ...
 • Лутчин, Т. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглядається життя, становлення політичних поглядів Бориса Мар’яна – студента факультету журналістики Київського державного університету імені Т. Шевченка. Аналізується «Програма-мінімум», яку він підготував у ...
 • Темерівський, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглянуто специфіку інформаційно-комунікативного аспекту в політичному маркетингу, проаналізовано основні види політичної комунікації. Визначено особливості паблік рілейшнз як одного з основних видів політичної ...
 • Четверик, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті окреслено стан розробки проблем політичної участі на пострадянському просторі в контексті порівняння українського та російського досвіду. Автор аналізує актуальність моніторингу та основні перешкоди для дослідження ...
 • Юськів, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Розглядаються особливості європейського «полюса» глобальної міграції на фоні інших центрів протягання трудових іммігрантів. Показано, що нинішня Європа являє собою своєрідну двохосьову міграційну систему, на одній осі якої ...
 • Каращук, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглянуто важливість процесу становлення суспільного мовлення в інформаційному просторі України як історично і соціально зумовленого продукту політичного життя і політичної творчості населення сучасної України, ...
 • Шедяков, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті йдеться про шляхи підвищення ролі наукової творчості як чинника соціального розвитку.
 • Гуцалова, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті аналізується поняття «молодь» з точки зору спрямованості на нього державної молодіжної політики. Автор визначає вікові обмеження та специфічні особливості цієї категорії населення, що постають важливим фактором у ...
 • Темірова, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті аналізуються дві моделі інтеграції іммігрантів: «етнічна» та «республіканська». Вони сформувалися відповідно в Німеччині й Франції. Показано, що у Німеччині держава робить усе можливе, щоб виникло розуміння, що ...
 • Медведчук, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Аналізується феномен мережевих засобів масової інформації, з’ясовується роль «нових» ЗМІ у сучасному світі, зокрема у політичній сфері життєдіяльності людини. Основний акцент робиться саме на різновидах інтернет-ЗМІ та їх ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис