Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011, вип. 22 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011, вип. 22 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Остапенко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті робиться огляд наукових підходів щодо розуміння феномену громадянської активності, розкривається значення її як основи формування громадянського суспільства та проблема її стимулювання в суспільстві, що трансформується.
 • Рябой, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Політичні партії в усьому західному світі є потужним елементом суспільних процесів. За своєю суттю це політичні інституції, які представляють інтереси певних суспільних груп, є каталізатором змін на рівні держави та ...
 • Троценко, В.; Грисюк, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглянуто основні етапи розвитку суспільно-політичного процесу на Волині в період незалежності України. Трансформаційні процеси, що проходять в області, попри свою місцеву особливість, виходять із чергового ...
 • Крет, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Досліджується польський досвід забезпечення транспарентності влади на основі реалізації соціального проекту «Прозора Польща» («Пречиста Польська»). Проаналізовано етапи реалізації проекту та його основні програми. Авторка ...
 • Павлюк, Т. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті проаналізовано загальний процес узгодження національного законодавства Хорватії з правовим доробком ЄС, охарактеризовано його організаційні засади, визначено успішні та проблемні питання, оцінено ефективність ...
 • Бучин, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття містить правовий аналіз міжнародних нормативно-правових актів регіонального характеру щодо дотримання демократичних принципів виборів. Автор досліджує міжнародні документи, розроблені в рамках регіональних міжнародних ...
 • Юськів, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Розглядаються особливості європейського «полюса» глобальної міграції на фоні інших центрів протягання трудових іммігрантів. Показано, що нинішня Європа являє собою своєрідну двохосьову міграційну систему, на одній осі якої ...
 • Темірова, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті аналізуються дві моделі інтеграції іммігрантів: «етнічна» та «республіканська». Вони сформувалися відповідно в Німеччині й Франції. Показано, що у Німеччині держава робить усе можливе, щоб виникло розуміння, що ...
 • Якуц, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті висвітлюється правове становище української діаспори та українських громадських організацій у Росії. Дається характеристика умовам і основним напрямам діяльності українських громадських організацій у Росії та їхнім ...
 • Аулін, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглядається специфіка соціальної міфотворчості сучасних мусульманських еліт Ближнього й Середнього Сходу в контексті можливих наслідків для українського соціуму.
 • Алєксєєнко, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття розглядає способи взаємодії форми державного правління та політичних режимів пострадянських, постсоціалістичних держав, а також держав, які здійснюють перехід від авторитаризму до демократії. Виокремлюються тенденції ...
 • Темерівський, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглянуто специфіку інформаційно-комунікативного аспекту в політичному маркетингу, проаналізовано основні види політичної комунікації. Визначено особливості паблік рілейшнз як одного з основних видів політичної ...
 • Лутчин, Т. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглядається життя, становлення політичних поглядів Бориса Мар’яна – студента факультету журналістики Київського державного університету імені Т. Шевченка. Аналізується «Програма-мінімум», яку він підготував у ...
 • Рудакевич, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження функцій національної політичної культури, розкрито їх зміст і здійснено типологію. Функції політичної культури розглядаються у контексті імперативів ...
 • Пивоваров, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття присвячена аналізу соціально-економічних чинників громадської активності населення України. Увагу акцентовано на специфіці соціально-класової структури перехідного суспільства, особливостях суспільної свідомості ...
 • Ханстантинов, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття аналізує роль соціально-політичних розмежувань як проблеми толерантності в Україні. Розглянуто лінії розмежування між центром і регіонами, між містом і селом, за конфесійно-церковною, мовно-етнічною ознакою. Зроблено ...
 • Петренко, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Статтю присвячено критичному осмисленню сучасних наукових підходів до визначення причин формування політичного екстремізму. Автор позиціонує, аналізує та класифікує основні причини виникнення цього явища, виходячи як з ...
 • Траверсе, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглядається політичний контекст переплетення комплексу факторів, що призвели до розпаду СРСР. Аналізуються окремі тенденції правління тогочасних політичних лідерів крізь призму трансформації тоталітарної системи.
 • Бородін, Є.; Шайгородський, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглядаються актуальні як теоретичні, так і практичні проблеми формування державної молодіжної політики в сучасній Україні.
 • Костельнюк, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Досліджується політичний аспект діяльності Петра Могили. Розглядаються ідеї Святого щодо характеру майбутньої державності в Україні, співвідношення духовної і світської влади та образ «ідеального» володаря.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис