Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 21 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 21 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Сурніна-Далекорей, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню економічного потенціалу жінок Словацької Республіки у період значних економічних перетворень, викликаних як глибокими трансформаційними процесами, так і специфічним «оксамитовим розлученням» ...
 • Трофименко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається антиглобалістський рух в Україні. Звертається увага на окремі антиглобалістські організації та проекти. Аналізуються причини недостатнього розвитку антиглобалістського руху в Україні.
 • Яковлєва, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюються аспекти явища багатомовності, характерні для України як для національної держави, котра продовжує перебувати на стадії трансформації державно-політичної, соціально-економічної, духовної систем. ...
 • Дудко, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття містить ретроспективний аналіз тенденцій становлення зовнішньополітичних пріоритетів України періоду незалежності, визначення передумов змінюваності зовнішньополітичного курсу, включно з підґрунтям, що визначає його ...
 • Потапенко, Я. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті зроблено спробу дослідити вплив «лінгвістичного повороту» у соціогуманітарних студіях на сферу політичного через призму інтердисциплінарного підходу, що поєднує елементи політології, теорії комунікації та ...
 • Малкіна, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті політична відповідальність розглядається як необхідна складова демократії. Аналізуються інституціональні форми реалізації взаємної політичної відповідальності держави і громадянського суспільства. Виокремлюються ...
 • Булик, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглянуто основні етапи розвитку системи місцевого самоврядування в Греції на сучасному етапі. Проаналізовано нормативно-правову базу функціонування муніципалітетів та сільських громад, визначено основні фінансові ресурси ...
 • Кічера, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті основну увагу приділено історичним умовам формування русинства у Словацькій Республіці. У Словаччині, подібно до України, розгляд питання русинства не є однозначним. Дана ситуація знайшла відображення в існуванні ...
 • Коваль, Г.; Остапюк, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлено питання участі молоді у процесах державотворення. Проаналізовано характер відносин між державною владою і молоддю, яка є основною рушійною силою прогресивного суспільно-політичного розвитку на етапі ...
 • Редькіна, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються зовнішні впливи на розвиток України в умовах державної незалежності. Відзначається, що найбільші зовнішні впливи відчуваються з боку Росії, країн ЄС, а також США. Окреслено наслідки цих впливів.
 • Остапенко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Статтю присвячено теоретичному аналізу поняття «ідеологічний плюралізм», визначенню його основи, зв’язку з політичним плюралізмом, а також можливості реалізації однієї з його основних функцій – сприяти як формуванню й ...
 • Марадик, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються основні концептуальні підходи до дослідження переходу до демократії у постсоціалістичних країнах. Досліджено структурні фази трансформації та виділено складові елементи політичного транзиту. З’ясовано, ...
 • Чабанна, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті приділено увагу критеріям визначення демократичності діяльності органів державної влади у контексті здійснення типологізації політичних режимів, у тому числі, у перехідних державах, оцінки процесів демократизації, ...
 • Яковлєв, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються принципові характеристики маніпулювання як невід’ємної складової процесів політичної комунікації сучасної України в контексті значення даних процесів для політичного життя країни, перспектив ...
 • Кушніренко, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується природа і характер процесу модернізаційних трансформацій у контексті глобалізації. Розглядаються основні підходи до розуміння модернізації, визначаються проблемні складові трансформаційних процесів, ...
 • Врадій, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Статтю присвячено дослідженню якісно нових особливостей інтеграційних процесів у Європі, а саме – поступовому перетворенню ЄС на автономний центр політичної сили, а також проблемі «демократичного дефіциту» у Європейському ...
 • Луценко, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглянувши конституційні акти України та інших країн, автор статті дійшов висновку, що положення про недоторканність депутатів Верховної Ради України, які містяться у Конституції України, не можуть бути скасовані, ...
 • Лебедюк, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджено особливості процесу трансформації організаційного типу політичних партій в Україні, а також пояснено їх організаційний розвиток через запропоновану систему індикаторів.
 • Ільчук, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розкрито основні проблеми та сформовано загальні пропозиції щодо заходів державної політики при формуванні протидії загрозам системи соціальної безпеки.
 • Рубан, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто основні проблеми системи політичної етики, оскільки вона є одним із тих механізмів, котрий регулює, впорядковує та унормовує владні відносини і, передусім, боротьбу за владу. Обґрунтовано, що на сучасному ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис