Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 21 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 21 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Остапенко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Статтю присвячено теоретичному аналізу поняття «ідеологічний плюралізм», визначенню його основи, зв’язку з політичним плюралізмом, а також можливості реалізації однієї з його основних функцій – сприяти як формуванню й ...
 • Малкіна, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті політична відповідальність розглядається як необхідна складова демократії. Аналізуються інституціональні форми реалізації взаємної політичної відповідальності держави і громадянського суспільства. Виокремлюються ...
 • Шайгородський, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються теоретичні аспекти політики крізь призму взаємодії наукових і міфологічних складових. Розкривається сутність політичного міфу як важливого інструмента дослідження політики, свідомості людей та ...
 • Рябінін, Є. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття присвячена одній з актуальних проблем сьогодення – питанню регіоналізму. Аналізуються різні підходи до трактування таких понять, як «регіон», «регіоналізм». Наводяться різні класифікації щодо процесів регіоналізму, ...
 • Яковлєва, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюються аспекти явища багатомовності, характерні для України як для національної держави, котра продовжує перебувати на стадії трансформації державно-політичної, соціально-економічної, духовної систем. ...
 • Рубан, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто основні проблеми системи політичної етики, оскільки вона є одним із тих механізмів, котрий регулює, впорядковує та унормовує владні відносини і, передусім, боротьбу за владу. Обґрунтовано, що на сучасному ...
 • Луценко, К. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті проаналізовано основні концептуальні підходи до визначення сутності, особливостей, цілей та етапів політичного маркетингу; визначено специфіку організації та застосування маркетингових технологій у політичних процесах.
 • Яковлєв, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються принципові характеристики маніпулювання як невід’ємної складової процесів політичної комунікації сучасної України в контексті значення даних процесів для політичного життя країни, перспектив ...
 • Власенко, Д. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У роботі розглядаються різні розуміння стабільності-нестабільності в соціальних науках, порівнюється використання цього та близькоспоріднених йому понять при дослідженні соціальних та несоціальних сфер буття. Робиться ...
 • Кушніренко, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується природа і характер процесу модернізаційних трансформацій у контексті глобалізації. Розглядаються основні підходи до розуміння модернізації, визначаються проблемні складові трансформаційних процесів, ...
 • Федоренко, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюються питання щодо виокремлення геополітичного дискурсу у проблематиці вітчизняної політичної думки ХХ – початку ХХІ століття. Зазначено позиції провідних вітчизняних вчених щодо розробки геополітичних ...
 • Потапенко, Я. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті зроблено спробу дослідити вплив «лінгвістичного повороту» у соціогуманітарних студіях на сферу політичного через призму інтердисциплінарного підходу, що поєднує елементи політології, теорії комунікації та ...
 • Рибій, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються сутність, основні різновиди та моделі інституціональної рівноваги, її взаємозв’язок з інституціональною ефективністю, а також характер її впливів на політичну систему.
 • Чабанна, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті приділено увагу критеріям визначення демократичності діяльності органів державної влади у контексті здійснення типологізації політичних режимів, у тому числі, у перехідних державах, оцінки процесів демократизації, ...
 • Лебедюк, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджено особливості процесу трансформації організаційного типу політичних партій в Україні, а також пояснено їх організаційний розвиток через запропоновану систему індикаторів.
 • Моїсеєва, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Аналізується феномен дисципліни, її структура, типологія та роль у забезпеченні розвитку партійних організацій на засадах внутрішньопартійної демократії. Пропонується авторське визначення терміна «органічної партійної дисципліни».
 • Оверчук, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується становлення протестних рухів в Україні в умовах трансформацій соціальної та політичної сфери життя суспільства на прикладі найбільш поширених рухів країни. Доводиться, що незважаючи на те, що в Україні ...
 • Ільчук, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розкрито основні проблеми та сформовано загальні пропозиції щодо заходів державної політики при формуванні протидії загрозам системи соціальної безпеки.
 • Хорішко, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається вплив технологічного підходу на політичну сферу. Акцентується увага на визначенні поняття та структури партійного бренда, його вплив на технологізацію політичного процесу.
 • Луценко, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглянувши конституційні акти України та інших країн, автор статті дійшов висновку, що положення про недоторканність депутатів Верховної Ради України, які містяться у Конституції України, не можуть бути скасовані, ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис