Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009, вип. 18 за темою "Теоретичні аспекти сучасних політичних трансформацій"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009, вип. 18 за темою "Теоретичні аспекти сучасних політичних трансформацій"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Звірковська, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  Проаналізовано місце парламенту України в системі органів державної влади та його роль у здійсненні політичного реформування суспільства. Автор підкреслює, що парламентаризм – це інституціоналізація представницької ...
 • Бунецький, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті досліджується місце ціннісно-політичних орієнтацій у структурі масової свідомості громадян, можливості соціальної мобільності і політичної участі. На матеріалах соціологічних досліджень громадської думки ...
 • Кохан, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті розглядається поняття «модель» та його застосування у вивченні політичної корупції, а також ознаки, загальні для більшості моделей. Особлива увага приділена аналізу політичної корупції на основі теорії ...
 • Марутян, Р. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті окреслено нові підходи щодо визначення категорій «інформаційний ресурс», «інформаційний потенціал», їх класифікації та функцій. Зазначається, що інформаційні ресурси нині стають системотворчим фактором ...
 • Погребинська, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті розглядаються проблеми розвитку єврейської національно-культурної автономії, враховуючи відмову дослідників від оціночних підходів, зроблених з позицій державного і класового протиставлення. Досліджується ...
 • Кулик, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті розглядаються кількісні та якісні методи дослідження медійного дискурсу, враховуючи вибір конкретних об’єктів аналізу, до яких варто застосувати ті чи ті методи. Особлива увага приділяється якісному аналізу ...
 • Опанасенко, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті розглядається концепт «національної згоди» як певний різновид комунікації між владою та громадськістю. Виділяються основні типи соціальної згоди: «згода» як легітимізація влади з боку населення, «згода» як ...
 • Ковалевський, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті розглядаються основні підґрунтя дослідження політичних комунікацій. Аналізуються не лише масові комунікації, а й групова комунікація, суб’єкт-суб’єктна та суб’єкт-об’єктна комунікація всіх рівнів, цільова ...
 • Малкіна, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті виокремлюються та аналізуються політико-правові механізми реалізації політичної відповідальності парламенту в системі вищих органів державної влади зарубіжних країн та сучасної України.
 • Томенко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  Автор статті аналізує процеси конституціоналізму в його українській специфіці. Особлива увага приділяється розвитку політико-конституційної думки часів набуття незалежності в Україні. Також розглядаються умови вдосконалення ...
 • Зварич, І.; Дутчак, Ж. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  Досліджується процес створення вітчизняної моделі парламентської опозиції в контексті сучасних тенденцій розвитку української політичної системи за парламентсько-президентської форми державного правління. Підкреслюється ...
 • Рябінін, Є. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  Аналізується проблема регіоналізму як суттєвої ознаки розвитку держави. Акцентується увага на проблемах Криму та Закарпаття. Підкреслюється необхідність виваженої регіональної політики для убезпечення від міжнаціональних ...
 • Поєдинок, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті здійснюється спроба аналізу становлення та занепаду національної еліти та політичної системи епохи Київської Русі як першого етапу в розвитку політичних еліт сучасної України. Відзначається дуалізм детермінант ...
 • Ярова, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  У статті розглядаються теоретичні аспекти формування поняття «соціальна політика» та наповнення його конкретним змістом, виходячи з рівня розвитку суспільства. Автор здійснює спробу класифікувати визначення соціальної ...
 • Кирюшко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  Статтю присвячено дослідженню термінологічних аспектів політичного ісламу. Розглянуто найважливіші поняття, які описують численні ісламські ідеології, зокрема, «ісламізм», «інтегрізм», «ваххабізм», «фундаменталізм», ...
 • Балабан, Р. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009)
  Статті окреслюються чинники кризових процесів в Україні, виокремлюються періоди за часів незалежності, протягом яких відбувалося збідніння населення, виведення коштів за кордон, збагачення окремих осіб, наближених до ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис