Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за темою "Лексика і фразеологія, словотвір, синтаксис"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за темою "Лексика і фразеологія, словотвір, синтаксис"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Гогуленко, О.П. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті розглянуто онімну систему творів Панаса Мирного. Схарактеризовано структурно- семантичні моделі, визначено особливості функціонування та з’ясовано стилістичну роль фонових онімів.
 • Лєснова, В.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті проаналізовано прізвища, в основі творення яких лежать діалектні оцінні номени, що побутують у різних говіркових масивах сучасної української мови. Визначено, що твірні назви можуть мати різне експресивне ...
 • Бабій, І.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті розглянуто фразеологічну систему мови творів Г. Косинки. Охарактеризовано семантику, структурні особливості та стилістичну роль фразеологічних одиниць. Виділено емоційно-експресивну та оцінну функції фразем у ...
 • Школяренко, В.І. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті відзначається особлива роль етикетних формул у процесі формування фразеологічного складу німецької мови протягом XIV–XVII століть; визначаються універсальні чинники, загальні для становлення фразеологізмів цього ...
 • Боярчук, О.С. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  Досліджуючи лексику та фразеологію ділової мови, авторка статті виокремлює гніздо лексеми “объявлять”. Дослідниця простежує історію перекладу цієї лексеми та її похідних в російсько-українських словниках, виданих в Україні ...
 • Слободян, М.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті запропоновано аналіз основних лінгвістичних теорій трактування метафори та процесу метафоризації з точки зору когнітивістики зокрема, а також досліджено термінологію, що пов’язана в лінгвістичній практиці з цим ...
 • Лужецька, О.Б. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті проаналізовано близько 350 найменувань мікрооб’єктів названого регіону, мотивованих географічними назвами на означення орографічних, фітографічних та гідрографічних понять. Усі проаналізовані нами мікротопоніми ...
 • Вороніна, Ю.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті окреслено коло дослідників, що займаються вивченням проблеми порівняння та гендерною лінгвістикою, зазначено мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, актуальність роботи. Проаналізовано індивідуально-авторські ...
 • Христіанінова, Р.О. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті проаналізовано складнопідрядні речення з приреченнєвими підрядними частинами причини. Обґрунтовано виділення двох їхніх типів: власне-причинових і невласне- причинових. У кожному з цих типів виокремлено й описано ...
 • Жарко, С.Ю.; Шпітько, І.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  Досліджено в порівняльному аспекті словотвірні гнізда з вершинним словом “море” в російській, українській і словацькій мовах, визначено структурно-семантичні особливості словотвірних парадигм та глибину словотвірних ...
 • Левченко, Т.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  У статті проаналізовано функціонування у кримінальному арго 20–30-х років ХХ століття однієї найчисельнішої лексико-тематичної групи, яку представлено зоо- та фітоморфізмами; простежено механізм перенесення назв тварин, ...
 • Филатова, Е.В. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  В статье говорится о противоречии между существующими концепциями членов предложения, а также теорией построения предложения на основе распространения его структурной схемы с помощью отдельных лексических распространителей ...