Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

ICRF mode conversion efficiency in a two-ion component plasma of a tokamak

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Grekov, D.L.
dc.contributor.author Kasilov, S.V.
dc.contributor.author Tretjak, K.K.
dc.date.accessioned 2016-01-06T18:48:29Z
dc.date.available 2016-01-06T18:48:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation ICRF mode conversion efficiency in a two-ion component plasma of a tokamak / D.L. Grekov, S.V. Kasilov, K.K.Tretjak // Вопросы атомной науки и техники. — 2011. — № 1. — С. 197-199. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.35.-g
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/91076
dc.description.abstract Mode conversion of fast magnetosonic wave (FMSW) into a short-wavelength wave is studied in the presence of ion cyclotron absorption and direct electron damping in a tokamak plasma. In plasmas with two (a majority and a light minority) ion species, FMSW launched from the low-field side ICRF antenna can convert to a slow mode which runs towards the minority cyclotron resonance point, if the component of confining filed along the big radius of torus is sufficiently large. The efficiency of conversion has been studied with the help of one-dimensional code which computes full-wave solution of Maxwell equations with cold plasma conductivity. The dependencies of conversion efficiency on plasma density and minority concentration have been established. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено конверсію швидкої магнітозвукової хвилі (ШМЗХ) в повільну хвилю (ПХ) в плазмі токамаку з урахуванням іонного циклотронного поглинання ПХ та поглинання ПХ на електронах. В двокомпонентній плазмі ШМЗХ, що випромінюється з боку слабкого магнітного поля, може трансформуватися у ПХ, яка поширюється в напрямку циклотронного резонансу іонів малої добавки, якщо проекція полоідального магнітного поля в напрямку великого радіуса тора достатньо велика. Ефективність конверсії вивчалась за допомогою одновимірного коду, який розв’язував систему рівнянь Максвелла в наближенні холодної плазми. Отримано залежність ефективності конверсії від концентрації малої добавки та густини плазми. uk_UA
dc.description.abstract Исследована конверсия быстрой магнитозвуковой волны (БМЗВ) в медленную волну (МВ) в плазме токамака с учетом ионного циклотронного поглощения МВ и затухания МВ на электронах. В двухкомпонентной плазме БМЗВ, излучаемая со стороны слабого магнитного поля, может трансформироваться в МВ, которая распространяется в направлении циклотронного резонанса ионов малой добавки, если проекция полоидального магнитного поля на направление большого радиуса тора достаточно велика. Эффективность конверсии изучалась с помощью одномерного кода, который решал систему уравнений Максвелла в приближении холодной плазмы. Получена зависимость эффективности конверсии от концентрации малой добавки и плотности плазмы. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Диагностика плазмы uk_UA
dc.title ICRF mode conversion efficiency in a two-ion component plasma of a tokamak uk_UA
dc.title.alternative Ефективність конверсії мод в двокомпонентній плазмі токамака у діапазоні іонних циклотронних частот uk_UA
dc.title.alternative Эффективность конверсии мод в двухкомпонентной плазме токамака в диапазоне ионных циклотронных частот uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис