Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013, випуск за цей рік за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013, випуск за цей рік за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Автор відсутній (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
 • Брюховецкая, Н.Е.; Черная, А.А. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Уточнена сущность понятий удовлетворенности, лояльности и вовлеченности сотрудников, обосновано использование их в исследованиях процессов развития персонала и формирования человеческого капитала предприятий. Установлено, ...
 • Брюховецька, Н.Ю.; Базартінова, О.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Проаналізовано показники фінансової стійкості підприємства. Досліджено «правило вертикальної структури капіталу» і «золоте правило фінансування» підприємств. Виявлено критерії ризику залучення позикового капіталу із ...
 • Булеев, И.П.; Булеев, Е.И. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Рассмотрены особенности конкурентоспособности товара, предприятий, национальной экономики, диалектическая взаимосвязь категорий конкурентоспособности и экспортный потенциал. Исследовано влияние человеческого и интеллектуального ...
 • Драчук, Ю.З.; Трушкіна, Н.В.; Сулацька, І.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Визначено підходи до оцінювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості на основі використання статистичних методів.
 • Половян, А.В.; Кожушок, О.Д.; Юшков, Е.А. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Предложена системно-динамическая модель процесса скоростного бурения дегазационных скважин с поверхности. С ее помощью определены условия эффективности процесса скоростного бурения дегазационных скважин, а также оценена ...
 • Бриль, І.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Розглянуто питання економічної сутності нематеріальних активів підприємства. Визначено критерії призначення та відмітні характеристики нематеріальних активів на підприємстві. Запропоновано доповнити класифікацію нематеріальних ...
 • Васильєва, Н.Ф. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  З метою вдосконалення підходів до формування промислової політики України розглянуто досвід її формування у Євросоюзі (далі - ЄС) у межах стратегій його розвитку. У результаті дослідження виділено основні недоліки в ...
 • Гайдатов, А.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Выделены основные виды мотивационных стимулов, а также проанализированы подходы к их классификации. Представлены особенности дедуктивного и индуктивного подходов к поиску наиболее эффективных стимулов и их оценке. Пред ...
 • Автор відсутній (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
 • Горощенко, В.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Наведено визначення понять «нерухомість», «управління нерухомістю»; розглянуто види послуг, які включає система управління нерухомістю у Європі; досліджено підсистеми об'єктів управління з наданням їх ключових характеристик; ...
 • Дорофеева, А.А.; Дасив, А.Ф. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Проведен анализ работ отечественных и зарубежных ученых в сфере организации и повышения ответственности на предприятиях, выявлены их ограничения. Исследованы различные подходы к описанию и анализу бизнес-процессов предприятий. ...
 • Мадых, А.А. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Показана связь функций управления процессом труда с функцией мотивации, а также выделены такие характеристики функций управления, которые могут быть положены в основу анализа мотивации персонала предприятия. Рассмотрены ...
 • Толмачова, Г.Ф.; Квілінський, О.С. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Виявлено регіони-лідери та регіони-аутсайдери щодо мікро- і макроекономічних показників конкурентоспроможності. За допомогою побудови кореляційнорегресійних моделей визначено залежність показників малих підприємств від ...
 • Хаджинова, Е.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Сетевые формы межфирменной кооперации рассмотрены как важные источники повышения эффективности деятельности предприятий, усиления их инновационной активности и укрепления рыночного статуса. В управлении бизнес-процессами ...
 • Ярошевська, О.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Розглянуто методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Для характеристики фінансової стійкості підприємства використано систему абсолютних та відносних показників. Розглянуто фактори, ...
 • Аборчі, О.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Проведено аналіз еволюції та сучасного стану структури банківської системи України. Досліджено витоки національної банківської системи, наведено авторський варіант періодизації її розвитку з виділенням найбільш значущих ...
 • Бондаренко, В.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Исследуется проблема управления ликвидностью коммерческого банка с учётом фаз делового цикла. Последовательно анализируется каждая из фаз делового цикла (оживление, рост и пик, рецессия, депрессия и кризис), её характерные ...
 • Брюховецкий, Я.С. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Рассмотрена сущность интеллектуального труда на уровне предприятий. Определены принципы и факторы формирования систем стимулирования интеллектуального труда на предприятиях, которые должны учитывать как внутрипроизводственные, ...
 • Завгородняя, О.П. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  На основе анализа базовых условий функционирования отечественной электроэнергетики, действующей модели энергорынка выявлены факторы капитализации генерирующих компаний. Обосновано влияние институциональных факторов на ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис