Показати простий запис статті

dc.contributor.author Glazunov, G.P.
dc.contributor.author Andreev, A.A.
dc.contributor.author Baron, D.I.
dc.contributor.author Volkov, E.D.
dc.contributor.author Causey, R.A.
dc.contributor.author Hassanein, A.
dc.contributor.author Kitaevskiy, K.M.
dc.contributor.author Konotopskiy, A.L.
dc.contributor.author Lapshin, V.I.
dc.contributor.author Neklyudov, I.M.
dc.contributor.author Patokin, A.P.
dc.date.accessioned 2015-04-02T18:44:00Z
dc.date.available 2015-04-02T18:44:00Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Kinetics of hydrogen permeation through W-Pd bimetallic systems / G.P. Glazunov, A.A. Andreev, D.I. Baron, E.D. Volkov, R.A. Causey, A. Hassanein, K.M. Kitaevskiy, A.L. Konotopskiy, V.I. Lapshin, I.M. Neklyudov, A.P.Patokin // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 2. — С. 82-84. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.40.Hf
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79527
dc.description.abstract The experimental investigations had been carried out of the kinetics of hydrogen permeation through W-Pd bimetallic systems. The possible mechanisms had been suggested and analyzed to explain the observed anomalies in the hydrogen permeation behavior of such systems, on the assumption of measured isotherms and isobars of hydrogen permeability, energy state of hydrogen in W-Pd system, and theory of hydrogen diffusion in the systems, which contains large number of closed and interconnecting pores uk_UA
dc.description.abstract Проведено експериментальні дослідження кінетики проникнення водню через W-Pd біметалічні системи. Запропоновано можливі механізми для пояснення виявлених аномалій у поводженні воднепроникнення таких систем, виходячи з обмірюваних ізотерм і ізобар проникнення водню, енергетичного стану водню в системі W-Pd і теорії дифузії в системах з великою кількістю замкнутих і сполучених пор. uk_UA
dc.description.abstract Проведены экспериментальные исследования кинетики проникновения водорода через W-Pd биметаллические системы. Предложены возможные механизмы для объяснения обнаруженных аномалий в поведении водородопроницаемости таких систем, исходя из измеренных изотерм и изобар водородопроницаемости, энергетического состояния водорода в системе W-Pd и теории диффузии в системах с большим количеством замкнутых и сообщающихся пор. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Plasma dynamics and plasma wall interaction uk_UA
dc.title Kinetics of hydrogen permeation through W-Pd bimetallic systems uk_UA
dc.title.alternative Кінетика проникнення водню крізь W-Pd біметалічні системи uk_UA
dc.title.alternative Кинетика проникновения водорода через W-Pd биметаллические системы uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис