Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Energy losses of fast light ions and plasmon excitation in metal films

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kononenko, S.I.
dc.contributor.author Kalantaryan, O.V.
dc.contributor.author Zhurenko, V.P.
dc.date.accessioned 2015-03-31T13:57:12Z
dc.date.available 2015-03-31T13:57:12Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Energy losses of fast light ions and plasmon excitation in metal films / S.I. Kononenko, O.V. Kalantaryan, V.P. Zhurenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 2. — С. 67-69. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.40.-w
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79348
dc.description.abstract In this paper, we present the results of measurements of the secondary emission electrons (SEE) coefficients and electron energy distributions in the forward and backward directions. The measurements were carried out in experiments with three different substances. Generalizing the results obtained makes it possible to determine the mechanisms for energy losses of a fast ion propagating in solid-state plasma. The present investigation is dedicated to thick silver foil ionoluminescence study under different incident angles and proton energies also. Possible mechanisms of light generation are discussed based on obtained experimental data. uk_UA
dc.description.abstract У цій роботі представлені результати вимірів енергетичних розподілів електронів і коефіцієнтів вторинної іонно- електронної емісії на простріл і на відбиття. Експерименти проведені для трьох речовин. Узагальнення отриманих результатів дозволило визначити механізми втрат енергії швидкими іонами, що рухаються у твердотільній плазмі. Ця робота також присвячена вивченню іонолюмінесценції товстої срібної фольги при різних кутах падіння та енергіях протонів. Виходячи з отриманих експериментальних даних обговорюються можливі механізми генерації світла. uk_UA
dc.description.abstract В этой работе представлены результаты измерений энергетических распределений электронов и коэффициентов вторичной ионно-электронной эмиссии на прострел и на отражение. Эксперименты проведены для трех веществ. Обобщение полученных результатов позволило определить механизмы потерь энергии быстрыми ионами, движущимися в твердотельной плазме. Настоящая работе также посвящена изучению ионолюминесценции толстой серебряной фольги при различных углах падения и энергиях протонов. Исходя из полученных экспериментальных данных обсуждаются возможные механизмы генерации света. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was carried out o the Van der Graaf accelerator of NSC KIPT to This work was supported in part by the Ukrainian Center forScience and Technology, project no. 1862. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Basic plasma physics uk_UA
dc.title Energy losses of fast light ions and plasmon excitation in metal films uk_UA
dc.title.alternative Втрати енергії швидкими легкими іонами та збудження плазмонів в металевих плівках uk_UA
dc.title.alternative Потери энергии быстрых легких ионов и возбуждение плазмонов в металлических пленках uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис