Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Міжнародно-правове визнання недержавних і протодержавних суб'єктів (повстанських та національно-визвольних рухів)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гурнак, В.В.
dc.date.accessioned 2011-07-06T06:26:00Z
dc.date.available 2011-07-06T06:26:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Міжнародно-правове визнання недержавних і протодержавних суб'єктів (повстанських та національно-визвольних рухів) / В.В. Гурнак // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 3. — С. 287-294. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23630
dc.description.abstract Визнання як повсталої та воюючої сторони пов’язано не стільки із застосуванням законів і звичаїв війни, скільки із здійсненням міжнародної правосуб’єктності повсталою стороною в громадянських і національно-визвольних війнах. Визнання як воюючої сторони може мати місце і під час національно-визвольної війни, і після її закінчення, що юридично оформлюється спеціальною міжнародною угодою (серією угод) про визнання. Ключові слова: визнання, визнання повсталої сторони, визнання воюючої сторони, легітимація, міжнародна правосуб’єктність, угода про визнання. uk_UA
dc.description.abstract Признание как восставшей и воюющей стороны связано не столько с применением законов и обычаев войны, сколько с осуществлением международной правосубъектности восставшей стороной в гражданских и национально-освободительных войнах. Признание в качестве воюющей после ее окончания, что юридически оформляется специальным международным договором (серией договоров) о признании. Ключевые слова: признание, признание восставшей стороны, признание воюющей стороны, легитимация, международная правосубъектность, договор о признании. uk_UA
dc.description.abstract Recognition of insurgency and belligerency is connected not so much with the application of the laws and customs of war, but to a higher extent . with the fulfillment of the international legal personality by the insurgency in civil and national liberation wars. Recognition as a belligerency can take place both during the national liberation war and after it is finished by issuing a special international agreement (a number of agreements) on recognition. Key words: recognition, recognition of insurgency, recognition of belligerency, legitimation, international legal personality, agreement on recognition. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство uk_UA
dc.title Міжнародно-правове визнання недержавних і протодержавних суб'єктів (повстанських та національно-визвольних рухів) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис