Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Часопис Київського університету права, 2010, № 3 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Часопис Київського університету права, 2010, № 3 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Мінка, Т.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена проблемам поділу системи права на приватне та публічне. У статті аналізуються наявні наукові теорії розподілу права з використанням різних критеріїв, серед яких автор виокремлює правовий режим, як основа ...
 • Подковенко, Т.О. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена актуальним питанням розвитку філософії права як науки та визначення її місця в системі юридичної освіти. В Україні філософія права перебуває в стані інтенсивного розвитку, що з необхідністю передбачає ...
 • Богушова, І.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена вивченню діалектичного зв’язку між категоріями «форма», «зміст» та «сутність» держави в контексті вивчення самого поняття «форма держави». У статті автор, зокрема, наголошує на тому, що вказані категорії ...
 • Коритько, Д.Г. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Запропоновано теоретико-правовий аналіз законодавства про державні нагороди України, розглянуто питання практичного вирішення на законодавчому рівні правової регламентації позбавлення державної нагороди, відмови від державної ...
 • Міщук, В.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті досліджуються основні критерії класифікації унітарних держав. Зроблено висновок, що унітарні держави за ступенем централізації державного управління поділяються на централізовані, децентралізовані та відносно ...
 • Николина, К.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті досліджуються питання сутності юридичної процедури як системного явища. Обгрунтована авторська думка щодо стану та тенденцій розвитку наукового дослідження системності юридичних процедур, запропонована класифікація ...
 • Панов, Д.І. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядаються здобутки В.Б. Антоновича у галузі дослідження українського звичаєвого права. Автор статті встановлює особливості утворення, еволюцію і характерні риси українського звичаєвого права. Ключові слова: ...
 • Старик, А.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Юридична антропологія як нова міждисциплінарна наука має комплексний характер, передбачає вивчення взаємозв’язку юридичної антропології з юриспруденцією, філософією, соціальною антропологією, соціологією і психологією, ...
 • Худояр, Л.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядається зміст принципу рівності, викладений у конституційних проектах ХІХ - початку ХХ ст., що належать перу відомих українських мислителів і політиків Г. Л. Андрузького, М. П. Драгоманова, М. І. Міхновського, ...
 • Дмитрієва, Н.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті досліджені питання впливу заходів нетарифного регулювання адміністративно-економічного характеру на ціну товару та аналізується їх значення для доходної частини державного бюджету. Ключові слова: зовнішньоторгові ...
 • Омельченко, Н.Л. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена одній із актуальних проблем у конституційному праві України - проблемі функцій Верховної Ради України, зокрема це стосується однієї із пріоритетних парламентських функцій - законодавчої. Саме тому, значний ...
 • Стаднік, О.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті визначено поняття гарантій, а також охарактеризовані загальносоціальні та нормативно-правові гарантії реалізації виборчих прав, суб’єктами виборчого процесу під час проведення виборів. Ключові слова: загальносоціальні, ...
 • Андрущенко, І.Г. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена висвітленню питань злиття і поглинання фінансових установ в умовах глобалізації світової економіки. Викладено деякі ризики, що мають місце під час інтеграції установ, а також причини їх невдалої реорганізації. ...
 • Грамацький, Е.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті досліджуються поняття, основні ознаки і напрямки сучасної уніфікації і гармонізації міжнародного приватного права як складової частини правової євроінтеграції України. Розглядаються сучасні проблеми міжнародного ...
 • Кашинцева, О.Ю. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена проблемам формування національної доктрини права біоетики на засадах принципу толерантності. Зокрема, правовим аспектам розширення права пацієнта релігійну опіку до права пацієнта на духовну опіку. Ключові ...
 • Мироненко, І.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядаються питання щодо поняття та змісту обтяжень майна. Під обтяженнями майна пропонується розуміти обставини, що носять індивідуальний (ненормативний) характер та звужують визначені законодавством межі свободи ...
 • Сімутіна, Я.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті досліджуються питання співвідношення єдності та диференціації як способів правового регулювання оплати праці у сучасних умовах. Визначені основні фактори диференціації у встановленні умов та розмірів заробітної ...
 • Тимченко, Г.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У роботі аналізуються причини виникнення і законодавчого закріплення підготовки справи до судового розгляду як стадії судового процесу. Досліджується законодавство і доктрина про судочинство різних епох, а також сучасна ...
 • Харченко, О.С. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Наукова стаття присвячена вивченню питань, пов’язаних із заставою земельних ділянок. Основна увага приділена аналізу нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов’язані із зверненням стягнення на земельну ділянку ...
 • Грималюк, П.О. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті автором розкриваються теоретичні аспекти та особливості делегованої правотворчості зарубіжних країн, визначено певні тенденції її розвитку, що дає можливість враховувати як позитивний, так і негативний зарубіжний ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис