Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Напрями та види діяльності у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Омельченко, Н.Л.
dc.date.accessioned 2011-07-06T05:19:53Z
dc.date.available 2011-07-06T05:19:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Напрями та види діяльності у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект / Н.Л. Омельченко // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 3. — С. 72-77. — Бібліогр.: 27 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23571
dc.description.abstract Стаття присвячена одній із актуальних проблем у конституційному праві України - проблемі функцій Верховної Ради України, зокрема це стосується однієї із пріоритетних парламентських функцій - законодавчої. Саме тому, значний інтерес викликає досвід здійснення законодавчої функції за часів Центральної Ради, Гетьманату та Директорії, який має важливе значення як в історичному аспекті, так і в контексті удосконалення сучасного процесу законотворення та державного будівництва в Україні. У статті аналізується цей досвід, що дає можливість вивчити, проаналізувати та практично застосувати законодавчі надбання цієї доби. Ключові слова: законотворення, законодавча функція, законодавча діяльність, закон, Конституція УНР, Центральна Рада, Гетьманат, Директорія. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена одной из актуальных проблем в конституционном праве Украины - проблеме функций Верховной Рады Украины, в частности это касается одной из приоритетных парламентских функций - законодательной. Именно поэтому, значительный интерес вызывает опыт осуществления законодательной функции во времена Центральнй Рады, Гетьманата и Директории, который имеет важное значение как в историческом аспекте, так и в контексте усовершенствования современного процесса законодательствования и государственного строительства в Украине. В статье анализируется этот опыт, который дает возможность изучить, проанализировать и практически применить его в наше время. Ключевые слова: законодательствование, законодательная функция, законодательная деятельность, закон, Конституция УНР, Центральная Рада, Гетьманат, Директория. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted one of issues of the day in a constitutional right for Ukraine . problem of functions of Verkhovna Rada of Ukraine, in particular it touches one of priority parliamentary functions . legislative. For this reason, considerable interest is caused by experience of realization of legislative function in the days of Central Advice, to Get'manatu and Directory which has an important value both historical aspect and in the context of improvement of modern process of zakonotvorennya and state building in Ukraine. This experience which enables to learn is analysed in the article, to analyse and practically apply legislative acquisitions these days. Key words: zakonotvorennya, legislative function, legislative activity, law, Constitution of UNR, Central Advice, Get'manat, Directory. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Конституційне право та конституційний процес в Україні uk_UA
dc.title Напрями та види діяльності у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис