Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Концептуальні засади розуміння сутності форми держави

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Богушова, І.В.
dc.date.accessioned 2011-07-06T05:00:34Z
dc.date.available 2011-07-06T05:00:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Концептуальні засади розуміння сутності форми держави / І.В. Богушова // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 3. — С. 31-36. — Бібліогр.: 27 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23563
dc.description.abstract Стаття присвячена вивченню діалектичного зв’язку між категоріями «форма», «зміст» та «сутність» держави в контексті вивчення самого поняття «форма держави». У статті автор, зокрема, наголошує на тому, що вказані категорії необхідно розглядати в поєднанні юридичного та філософського напрямків знань, оскільки саме в результаті такого поєднання можливо повною мірою визначити феномен форми держави. Ключові слова: форма держави, зміст держави, сутність держави, елементи форми держави. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена изучению диалектической связи между категориями «форма», «содержание» и «сущность» государства в контексте изучения самого понятия «форма государства». В статье автор, в частности, акцентирует внимание на том, что указанные категории необходимо рассматривать в совокупности юридического и философского направлений знаний, поскольку именно в результате этого соединения можно наиболее полно дать определение феномену формы государства. Ключевые слова: форма государства, содержание государства, сущность государства, элементы формы государства. uk_UA
dc.description.abstract The article is dedicated to the research of dialectical connection between such categories as «form», «content» and «essence» of state in the context of studying the concept «form of state». The author of the article emphasizes that it is necessary to analyze above mentioned categories in both legal and philosophical directions of knowledge, because only such type of research can help to make a proper definition of the phenomenon of the form of state. Key words: form of state, content of state, essence of state, elements of the form of state. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Теорія та історія держави і права. Філософія права uk_UA
dc.title Концептуальні засади розуміння сутності форми держави uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис