Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Часопис Київського університету права, 2010, № 2 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Часопис Київського університету права, 2010, № 2 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Csecsy, Gyorgy (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядаються угорські та міжнародні аспекти інформаційного права, досліджуються питання про визначення поняття реклами, значення реклами для споживачів. Автор проводить аналіз міжнародних законів про рекламу. ...
 • Lamm, Vanda (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядається деякі аспекти верховенства закону у міжнародному праві . Автор спробував представити важливу аксіому закону стосовно значення справедливості та законної впевненості. Ключові слова: верховенство закону, ...
 • Шкіль, М.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Проаналізовано санкції норм законодавства України про адміністративну відповідальність за посягання на правосуддя. Ключові слова: правосуддя, адміністративне законодавство, відповідальність.
 • Юшина, C.І. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У цій статті розглядаються адміністративно-господарські санкції в системі заходів державного примусу, аргументується можливість їх дослідження як засобів адміністративного припинення правопорушень. Автор аналізує також ...
 • Болсунова, О.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті автором проведено дослідження питань поняття, сутності та цінності юридичної відповідальності, обґрунтоване авторське розуміння поняття «юридична відповідальність», виокремлено аспекти цінності юридичної ...
 • Барабаш, Ю.Г. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Рецензія на кн.: Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія /Відп. ред. М.О. Баймуратов.- К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2010. - 656 с.
 • Осташова, В.О. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядається стан правового самовиховання сучасної студентської молоді. Проводиться аналіз результатів соціологічного дослідження цієї проблеми, визначаються причини, наслідки та шляхи їх вирішення. Ключові слова: ...
 • Тимченко, Г.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У роботі здійснена спроба дослідження в історико-правовому контексті доктрини принципу безпосередності і практики його реалізації в процесуальному законодавстві. Автор дійшов висновку про необхідність розробки нових підходів ...
 • Марчук, Р.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Розглянуто історичні, організаційні аспекти діяльності Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Проаналізовано можливості та здобутки даної міжнародної організації у сфері боротьби з ...
 • Волощук, Т.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглянуто такі вимоги до об’єктів криміналістичного портретного дослідження як достовірність, відповідність, повнота та доброякісність. Встановлено особливості вимог, що пред’являються до різного роду матеріалів, ...
 • Лавріненко, І.А. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У цій статті автор розглядає проблематику відчуження частки у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю третій особі. Порівнюються первісні і похідні способи набуття права власності, а також такі правові ...
 • Смоленський, Д.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У даній праці аналізується проблеми жертв групової корисливої злочинності неповнолітніх. Подаються рекомендації щодо можливої поведінки та ролі потерпілого.
 • Кошман, Н.А. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена розкриттю причин, що зумовлюють виникнення міжнародних міграцій в епоху глобалізації, котра породжує всезростаючу взаємозалежність економік різних країн світу. Ключові слова: міграція, міграційні процеси, ...
 • Панченко, Л.Є. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У науковій статті автор досліджує еволюцію становлення і розвиток концепції миротворчості, обґрунтовуючи її початок з теорії конфлікту; наводить відомих теоретиків зазначеної доктрини; аналізує значення Статуту Ліги Націй ...
 • Лисик, В.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню правового статусу держав-покровительок та їх ролі в механізмі імплементації норм міжнародного гуманітарного права. На основі аналізу норм міжнародного гуманітарного права і практики їх вживання ...
 • Старик, А.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядається розвиток плюралістичної та корпоративної концепцій політичної системи суспільства на прикладі досліджень, здійснених професором Саутгемптонського університету (Великобританія) Д. Дж. Гелігеном, ...
 • Сімутіна, Я.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядаються проблеми визначення сфери дії колективних договорів та угод у сучасних умовах. Проаналізовано міжнародно-правові стандарти та досвід зарубіжного законодавства у питаннях правового регулювання поширення ...
 • Чернега, А.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті йдеться про формування інституту договору в науці господарського права на сучасному етапі розвитку господарських відносин в Україні. Автором висвітлюються проблеми законодавства, що регулює договірну діяльність у ...
 • Мінка, Т.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена питанням використання нових підходів пізнання права, а саме з позицій синергетики. У статті розкриваються можливості використання цього методу при дослідженні правових явищ, у тому числі й адміністратив ...
 • Лозинська, С.І. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена розгляду особистості як духовного утворення, а також духовно-екзистенційної основи людського буття. Зазначається, що необхідною умовою саморозвитку особистості виступає самореалізація, яка передбачає її ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис