Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Розв’язання прямокутних та розріджених систем лінійних рівнянь з матрицями в моделях В. Леонтьєва

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Семчишин, Л.М.
dc.date.accessioned 2011-04-05T18:40:23Z
dc.date.available 2011-04-05T18:40:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Розв’язання прямокутних та розріджених систем лінійних рівнянь з матрицями в моделях В. Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2009. — Вип. 2. — С. 121-133. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0059
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/18604
dc.description.abstract У статті розглянено новий підхід до розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь В. Леонтьєва із прямокутними λ-матрицями. Створено оптимізаційну модель з матрицями міжгалузевого балансу та запропоновано ефективний обчислювальний метод реалізації цієї моделі. Проаналізовано деякі нові підходи до обчислювальних алгоритмів. Описано ефективний метод розв’язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь із блочними елементами. uk_UA
dc.description.abstract New approach to the V. Leontiev’s linear algebraic equation with right angled λ-matrix system solution is considered. The optimization models with inter branch balance matrix are made and the effective calculating method of this model realization is suggested. Some new approaches to calculative algorithms are analyzed. The effective method of linear algebraic equation with block elements rarefied system solution is described. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title Розв’язання прямокутних та розріджених систем лінійних рівнянь з матрицями в моделях В. Леонтьєва uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 518.25


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис