Показати простий запис статті

dc.contributor.author Don, N.
dc.contributor.author Ivchenko, V.
dc.contributor.author Remnyova, V.
dc.date.accessioned 2011-04-02T22:08:35Z
dc.date.available 2011-04-02T22:08:35Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Matrices of LCAO-Hamiltonian in special points / N. Don, V. Ivchenko, V. Remnyova // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2008. — Вип. 1. — С. 97-103. — Бібліогр.: 3 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0059
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/18570
dc.description.abstract Semiconductors of AII3BV2 group have the structures very near to cubic close packed lattices. Their cation’s vacancies might be either in positional disorder or vice versa. This detail directly affects on so-called “structural factors” of the matrix elements of the Hamiltonian. The matrix elements change itself just depending on supposition about the degree of vacancies ordering. These investigations show that the part of energy levels is straightly depending on the degree of vacancies ordering, whereas other part of them is independent. uk_UA
dc.description.abstract Напівпровідники групи AII3BV2 мають структури, сильно наближені до кубічних щільно упакованих кристалічних ґраток. Їхні катіонні вакансії можуть знаходитися у відносному безладі і навпаки. Ця деталь безпосередньо впливає на так звані “структурні фактори” елементів матриці гамільтоніана. Елементи матриці змінюються в залежності від припущення про ступінь впорядкування вакансій. Дослідження показують, що частина енергетичних рівнів знаходяться в прямій залежності від ступеню впорядкування вакансій, тоді як друга їхня частина незалежна. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title Matrices of LCAO-Hamiltonian in special points uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис