Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2008, вип. 1

Репозиторій DSpace/Manakin

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2008, вип. 1

 
Переглядів: 27143
Завантажень: 15494

ЗМІСТ

Титульні сторінки

Сергієнко І.В.
Передмова

Атаманюк А.В.
Про задачу вивозу і доставки вантажу з часовими вікнами

Бартіш М., Ковальчук О., Николайчук Л.
Трикроковий ітераційний метод розв’язування систем нелінійних рівнянь

Бейко І.В., Зінько П.М.
Методи високих порядків для розв’язування задач Коші та багатомірних крайових задач за допомогою асимптотично-розв’язуючих операторів

Бейко І.В., Ночвай В.І.
Моделювання та оптимізація параметрів емісійних процесів у повітряному басейні міста

Бомба А.Я., Гаврилюк В.І., Пригорницький Д.О.
Чисельне розв’язання обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення для двозв’язних областей з вільними поверхнями

Бомба А.Я., Присяжнюк І.М., Сафоник А.П.
Закономірності фільтрування у двошарових фільтрах

Гнатюк В.О., Гнатюк Ю.В., Гудима У.В.
Модифікація методу січних площин на випадок апроксимації компактнозначного відображення чебишовським підпростором з додатковим обмеженням

Гнатюк Ю.В., Гудима У.В., Гнатюк В.О.
Апроксимація компактнозначного відображення відношеннями елементів двох множин однозначних відображень

Громик А.П., Конет І.М.
Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених кусково-однорідних просторових середовищ

Гудима У.В.
Апроксимація неперервного компактнозначного відображення чебишовським підпростором з додатковим обмеженням

Don N., Ivchenko V., Remnyova V.
Matrices of LCAO-Hamiltonian in special points

Дорошенко М.В., Коваль Г.П., Лазурчак Л.В.
Чисельне знаходження оптимального розподілу граничних потенціалів та геометрії граничних поверхонь в задачах теорії потенціалу

Ленюк М.П.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва)-Ейлера на полярній осі r ≥ R0 > 0

Ленюк М.П., Шинкарик М.І.
Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті полярної осі

Мамедов И.Г.
Условия оптимальности некоторых процессов, описываемых псевдопараболическим уравнением при нелокальных краевых условиях

Нікітіна О.М.
Гібридне інтегральне перетворення типу Ейлера-Фур’є на полярній осі

Омарова К.К.
Преобразование Лапласа эргодического распределения ступенчатого процесса полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле

Slavova T.
Using of the AOWI efficiency evaluation technique for ranking of the regional socio-economic systems

Сорич А.В., Сорич В.А., Сорич Н.М.
Найкраще одностороннє наближення лінійної комбінації функцій та їх похідних

Стефанишин Д.В., Стефанишина Ю.Д., Кубай М.В.
Метод порівняння варіантів рішень в природокористуванні з врахуванням ризиків невикористаних можливостей

Тарновецька О.Ю.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра-Ейлера на полярній осі r ≥ R0 > 0

Хомченко А.Н., Камаєва С.О.
Критерій інваріантності температурних полів серендипових елементів щодо альтернативних функцій форми

Хомченко А.Н., Козуб Н.А.
Три способа построения базисов серендиповой интерполяции

Чабанюк Я.М., Подун І.М.
Асимптотичні представлення генератора стрибкової еволюції з швидкими марковськими переключеннями

Ширинов Т.В.
Разностная аппроксимация задачи оптимизации для нелинейного уравнения гиперболического типа с нелокальными условиями

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds